Ruimtelijke uitvoeringsplannen

RUP's in procedure

Gemeentelijke RUP's

RUP Brandemolen

Te bekijken en downloaden via DSI

RUP Brandweerkazerne

Te bekijken en downloaden via DSI

RUP Deknudt-Decora

Te bekijken en downloaden via DSI

RUP De Gavers

Te bekijken en downloaden via DSI

RUP Evangelieboom

Te bekijken en downloaden via DSI

RUP Historisch gegroeid bedrijf Verrieststraat

Te bekijken en downloaden via DSI

RUP Historisch gegroeide bedrijven

Te bekijken en downloaden via DSI

RUP Historische hoeve Wittenberghof

Te bekijken en downloaden via DSI

RUP Molenhoek

Te bekijken en downloaden via DSI

RUP OCMW Stationsstraat

Te bekijken en downloaden via DSI

RUP Oosthoek

Te bekijken en downloaden via DSI

RUP Oude Pastorijstraat

Te bekijken en downloaden via DSI

RUP Sint-Lodewijk centrum

Te bekijken en downloaden via DSI

RUP Sportvelden Sint-Lodewijk

Te bekijken en downloaden via DSI

RUP Sportcomplex Stationswijk 

Te bekijken en downloaden via DSI

RUP Zonevreemde bedrijven in buitengebied

Te bekijken en downloaden via DSI

Gewestelijke RUP's

RUP Afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk

Te bekijken en downloaden via DSI

RUP Ventilus

Te bekijken en downloaden via DSI

Provinciale RUP's

RUP Openruimtekamers Gavers en Esser

RUP Openruimtekamers Gavers en Esser + Inrichtingsnota (Deerlijk/Harelbeke)

Te bekijken en downloaden via DSI

RUP Solitaire vakantiewoningen - Interfluvium

RUP Solitaire vakantiewoningen - Interfluvium

Te bekijken en downloaden via DSI