Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Gemeentelijke RUP's

RUP historisch gegroeide bedrijven

RUP brandweerkazerne

RUP De Gavers

RUP Oosthoek

RUP Hoeve Wittenberghof

RUP Brandemolen

RUP Evangelieboom

RUP Molenhoek

RUP OCMW Stationsstraat

RUP Oude Pastorijstraat

RUP Sint-Lodewijk centrum

RUP Sportvelden Sint-Lodewijk

RUP Sportcomplex Stationswijk 

RUP Zonevreemde bedrijven in buitengebied

Provinciale RUP's

RUP Openruimtekamers Gavers en Esser

RUP Openruimtekamers Gavers en Esser + Inrichtingsnota (Deerlijk/Harelbeke)

RUP Solitaire vakantiewoningen - Interfluvium

RUP Solitaire vakantiewoningen - Interfluvium