Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Gemeentelijke RUP's

  RUP Brandweerkazerne

  Te bekijken en downloaden via Geopunt

  RUP Brandemolen

  Te bekijken en downloaden via Geopunt

  RUP De Gavers

  Te bekijken en downloaden via Geopunt

  RUP Evangelieboom

  Te bekijken en downloaden via Geopunt

  RUP Historisch gegroeide bedrijven

  Te bekijken en downloaden via Geopunt

  RUP Hoeve Wittenberghof

  Te bekijken en downloaden via Geopunt

  RUP Molenhoek

  Te bekijken en downloaden via Geopunt

  RUP OCMW Stationsstraat

  Te bekijken en downloaden via Geopunt

  RUP Oosthoek

  Te bekijken en downloaden via Geopunt

  RUP Oude Pastorijstraat

  Te bekijken en downloaden via Geopunt

  RUP Sint-Lodewijk centrum

  Te bekijken en downloaden via Geopunt

  RUP Sportvelden Sint-Lodewijk

  Te bekijken en downloaden via Geopunt

  RUP Sportcomplex Stationswijk 

  Te bekijken en downloaden via Geopunt

  RUP Zonevreemde bedrijven in buitengebied

  Te bekijken en downloaden via Geopunt

  Provinciale RUP's

  RUP Openruimtekamers Gavers en Esser

  RUP Openruimtekamers Gavers en Esser + Inrichtingsnota (Deerlijk/Harelbeke)

  Te bekijken op Geoportaal ruimtelijke plannen en verordeningen

  RUP Solitaire vakantiewoningen - Interfluvium

  RUP Solitaire vakantiewoningen - Interfluvium

  Te bekijken op Geoportaal ruimtelijke plannen en verordeningen