Bekendmakingen en openbare onderzoeken

Wat is een openbaar onderzoek?

Bepaalde aanvragen van een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie milieu, verkavelingen,..) zijn onderworpen aan een openbaar onderzoek. Dit onderzoek wordt gehouden om na te gaan of er burgers zijn die bezwaren hebben tegen de aanvraag.

Dossier inkijken / opmerking indienen:

Het volledige dossier is raadpleegbaar via https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/, korte werkwijze:

 • In de zoekbalk links bovenaan geeft u de locatie (adres) in of het ID omgevingsplatform.
 • De kaart wordt ingezoomd naar de gevraagde locatie (aanduiding met oranje bol), u kunt via de linkerkolom het betreffende dossier bekijken.
 • Via het 3de tabblad ‘inhoud aanvraag’ kunt u via de knop ‘bekijken’ alle dossierstukken raadplegen.
 • via het 2de tabblad ‘procedure’ kunt u rechts bovenaan ‘Ik wens een bezwaarschrift aan te maken’ aanklikken om een digitaal bezwaar in te dienen. 

U kunt het dossier ook komen inkijken bij de dienst Ruimte in het gemeentehuis.  Het gemeentehuis is enkel toegankelijk na afspraak via www.deerlijk.be/afspraak of 056 69 47 20.

Opmerking indienen: kan zowel digitaal (werkwijze zie hierboven) of per beveiligde zending aan het het college van burgemeester en schepenen of tegen persoonlijke afgifte van een analoog schrijven aan het loket dienst Ruimte. 


LOPENDE OPENBARE ONDERZOEKEN

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2023109876
 • Aanvrager: mevrouw Doortje Carlu wonende te Kleine Klijtstraat 39 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Kleine Klijtstraat 39
 • Omschrijving van het project: bouwen van een vrijstaande tuinkamer
 • Periode openbaar onderzoek: 15 september 2023 tot en met 14 oktober 2023.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2023089432
 • Aanvrager: Gemeentebestuur Deerlijk, p.a. burgemeester Claude Croes, algemeen directeur Karel Bauters en de heer Luc Deneweth, gevestigd Harelbekestraat 27 te 8540 Deerlijk.
 • Ligging: Oliebergstraat – De Kappaert Zwevegem en Oliebergstraat – Oude Heerweg
 • Omschrijving van het project: aanleggen trage weg Kappaert-Oliebergstraat
 • Periode openbaar onderzoek: 15 september 2023 tot en met 14 oktober 2023.

Bekendmakingen beslissingen