Bekendmakingen en openbare onderzoeken

Lopende openbare onderzoeken

 

Openbaar onderzoek

Dit zijn stedenbouwkundige handelingen (vroegere bouwvergunning) en exploitaties van ingedeelde inrichtingen/activiteiten (vroegere milieuvergunning). De lijst met lopende onderzoeken vind je hieronder.

Dossier inkijken: digitaal bij het omgevingsloket, Harelbekestraat 27, Deerlijk tijdens openingsuren of via het omgevingsloket (beperkte inzage van plannen). Als je bijkomende informatie wil bij het dossier moet je hiervoor een afspraak maken met de omgevingsambtenaar via de nummers 056 69 47 33 of 056 69 47 30.
Opmerking indienen: voor het einde van het openbaar onderzoek bij het college van burgemeester en schepenen met een aangetekende zending, persoonlijke afgifte aan het loket (tegen ontvangsbewijs) of via het omgevingsloket.

Jochen Berton

  • Referentie omgevingsloket: OMV_2019090302
  • Aanvrager: de heer Jochen  Berton wonende te Otegemse steenweg 102 te 8540 Deerlijk
  • Ligging: Otegemse steenweg 102
  • Omschrijving van het project: verkavelen van grond in 1 lot voor woningbouw
  • Periode openbaar onderzoek: 14 augustus 2019 tot en met 12 september 2019.

 

Bekendmakingen beslissingen