Bekendmakingen en openbare onderzoeken

Wat is een openbaar onderzoek?

Dit zijn stedenbouwkundige handelingen (vroegere bouwvergunning) en exploitaties van ingedeelde inrichtingen/activiteiten (vroegere milieuvergunning). De lijst met lopende onderzoeken vind je hieronder.

Dossier inkijken:
Dit kan via de website omgevingsloket, werkwijze:

 • In de zoekbalk links bovenaan geeft u de locatie in (straat en gemeente) en klikt op het vergrootglas;
 • De kaart wordt ingezoomd naar het gevraagde adres, in deze kaart dient u de oranje bol aan te klikken;
 • In de tabel rechts van de kaart verschijnt het betreffende dossier dat in openbaar onderzoek is;
 • Via de infoknop (laatste kolom 'details') kunt u de stukken opvragen om in te kijken. 

Een aantal dossierstukken betreffende het openbaar onderzoek zijn beschikbaar via het Omgevingsloket Vlaanderen.  Het volledige dossier ligt ter inzage bij het omgevingsloket van de gemeente.  Het gemeentehuis is enkel toegankelijk na afspraak voor alle dienstverlening.  Voor de eerste lijnsinformatie kunt u ons uiteraard bellen (omgevingsloket: Sophie: 056 69 47 33 of Katrien: 056 69 47 30) of mailen omgevingsloket@deerlijk.be.  

Opmerking indienen: voor het einde van het openbaar onderzoek bij het college van burgemeester en schepenen met een aangetekende zending, persoonlijke afgifte aan het loket (tegen ontvangstbewijs) of via het omgevingsloket.

LOPENDE OPENBARE ONDERZOEKEN

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022171696
 • Aanvrager: de heer Yves Benoit wonende te Kortrijkse heerweg 199 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Kortrijkse heerweg 199
 • Omschrijving van het project: wijzigen van de functie, slopen bijgebouw, verwijderen verharding, veranderen van de lopende milieuvergunning
 • Periode openbaar onderzoek: 3 april 2023 tot en met 2 mei 2023.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022169244
 • Aanvrager: Pascal Spileers namens PROFI NV gevestigd te Route de Gosselies(FL) 408 te 6220 Fleurus en Jacques Paul Quatannens namens Q-invest BV gevestigd te Wortegemsesteenweg 15 te 8570 Anzegem
 • Ligging: Hoogstraat 2
 • Omschrijving van het project: slopen van bestaande winkels, bouwen van een winkel met opslagplaats, exploiteren van een meldingsplichtige ingedeelde inrichting, uitbaten kleinhandel
 • Periode openbaar onderzoek: 31 maart 2023 tot en met 29 april 2023.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2023025974
 • Aanvrager: Stefaan Synhaeve met als contactadres Bilkenstraat 23 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Bilkenstraat 23
 • Omschrijving van het project: bouwen van een carport
 • Periode openbaar onderzoek: 31 maart 2023 tot en met 29 april 2023.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2023011808
 • Aanvrager: Jan Deknudt namens DEKNUDT MIRRORS gevestigd te Kasteelstraat 10 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Kasteelstraat 10
 • Omschrijving van het project: plaatsen van een HS kopcabine
 • Periode openbaar onderzoek: 16 maart 2023 tot en met 14 april 2023.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022171967
 • Aanvrager: Bernard Delmulle namens KUB BVBA gevestigd te Stationsstraat 138 te 8790 Waregem
 • Ligging: Stationsstraat 62
 • Omschrijving van het project: bouwen van vier woningen en garageboxen en parkeerplaatsen na slopen van de bestaande gebouwen
 • Periode openbaar onderzoek: 16 maart 2023 tot en met 14 april 2023.


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2023013172
 • Aanvrager: Roeland De Tollenaere - Sarah Supply wonende te Klijtstraat 61 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Klijtstraat 61
 • Omschrijving van het project: verbouwen en uitbreiden woning
 • Periode openbaar onderzoek: 10 maart 2023 tot en met 8 april 2023.


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2023017628
 • Aanvrager: Pierre Claeys namens BRENNTAG NV met als contactadres Nijverheidslaan 38 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Nijverheidslaan 38
 • Omschrijving van het project: bijstellen lozingsvoorwaarden uranium en cresolen
 • Periode openbaar onderzoek: 10 maart 2023 tot en met 8 april 2023.


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2023003298
 • Aanvrager: Tom De Ketele en Nicolas De Smet namens TDK CONSTRUCT BVBA gevestigd te Nieuwenhovestraat 12 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Kapelstraat 80 en 82
 • Omschrijving van het project: bouwen van twee aaneengeschakelde woningen
 • Periode openbaar onderzoek: 10 maart 2023 tot en met 8 april 2023.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022116096
 • Aanvrager: Robby Deconick namens GARAGE DECONINCK NV gevestigd te Otegemse steenweg 72 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Otegemse steenweg 72
 • Omschrijving van het project: hernieuwen van de milieuvergunning en beperkt veranderen van de vergunde rubrieken
 • Periode openbaar onderzoek: 3 maart 2023 tot en met 1 april 2023.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2023011730
 • Aanvrager: de heer Danny Provoost wonende te Keizelbergstraat 7 te 8540 deerlijk
 • Ligging: Keizelbergstraat 7
 • Omschrijving van het project: verharden voor de aanleg van een parkeerplaats en draaimogelijkheden
 • Periode openbaar onderzoek: 3 maart 2023 tot en met 1 april 2023.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2023010586
 • Aanvrager: de heer Jozef Decock wonende te Otegemstraat 86 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Otegemstraat 86
 • Omschrijving van het project: hernieuwen en veranderen van de geldende milieuvergunning
 • Periode openbaar onderzoek: 3 maart 2023 tot en met 1 april 2023.

 • Aanvrager: Yves Detollenaere namens YOUR HOME BVBA gevestigd te Kortrijkseweg 154A te 8791 Waregem
 • Ligging: Harelbekestraat 97 en Kortrijkse heerweg
 • Omschrijving van het project: verkavelen van een stuk grond in 4 loten
 • Periode openbaar onderzoek: 24 februari 2023 tot en met 25 maart 2023.

Referentie omgevingsloket: OMV_2022142893


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022159593
 • Aanvrager: Claude Descamps - Nathalie Vaneeckhout wonende te Kerkstraat 124 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Kapelstraat 104
 • Omschrijving van het project: slopen tuinberging en regulariseren van garage
 • Periode openbaar onderzoek: 16 februari 2023 tot en met 17 maart 2023.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022163687
 • Aanvrager: de heer Ruben Dejaeger wonende te Geeststraat 3 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Waregemstraat 382
 • Omschrijving van het project: verbouwen van de woning, slopen van de bestaande loods, bouwen van een nieuwe praktijkruimte en het rooien van 2 bomen.
 • Periode openbaar onderzoek: 10 februari 2023 tot en met 11 maart 2023.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022148569
 • Aanvrager: de heer Philip Degezelle wonende te Teesweg 1 te 8530 Harelbeke
 • Ligging: Pladijsstraat 94
 • Omschrijving van het project: slopen en herbouwen van de bestaande bedrijfswoning en de schuur, wijzigen van de bestaande verharding en actualisatie van ingedeelde inrichting
 • Periode openbaar onderzoek: 30 januari 2023 tot en met 28 februari 2023.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022148664
 • Aanvrager: Johan Bonnier namens Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen OPDRAVER met als contactadres Kortrijksesteenweg 264 te 8530 Harelbeke
 • Ligging: Kleine Tapuitstraat 6
 • Omschrijving van het project: hernieuwen, wijzigen en uitbreiden van de bestaande milieuvergunning
 • Periode openbaar onderzoek: 27 januari 2023 tot en met 25 februari 2023.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022121721
 • Aanvrager: AQUAFIN NV met als contactadres Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar
 • Ligging: DEERLIJK en WAREGEM: Achterstraat, Bilkenstraat, Deerlijkseweg, Desselgemknokstraat, Evangelieboomstraat, Harelbekestraat, Knokstraat, Leemputstraat, Nijverheidslaan, Textielstraat, Waregemstraat
 • Omschrijving van het project: bronbemaling voor de aanleg van een nieuw gescheiden rioleringsstelsel Deerlijk - Waregem
 • Periode openbaar onderzoek: 21 januari 2023 tot en met 19 februari 2023.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022154751
 • Aanvrager: Anna Vannieuwenhuyze met als contactadres Gaaistraat 2 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Gaversstraat 91
 • Omschrijving van het project: functiewijziging van landbouw naar particuliere woning
 • Periode openbaar onderzoek: 20 januari 2023 tot en met 18 februari 2023 (nieuw openbaar onderzoek wegens het niet aanplakken van de gele bekendmakingsaffiche tijdens de eerste periode) – dossier ongewijzigd.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022163800
 • Aanvrager: de heer Stijn Putman met als contactadres Oude Heerweg 23 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Oude Heerweg
 • Omschrijving van het project: reliëfwijziging door het ophogen van het grondniveau
 • Periode openbaar onderzoek: 13 januari 2023 tot en met 11 februari 2023.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022162729
 • Aanvrager: Thomas Merlevede - Febe Terryn wonende te Tulpenlaan 2 te 8540 deerlijk
 • Ligging: Tulpenlaan 2
 • Omschrijving van het project: verbouwen van een bestaand kantoor met woongelegenheid
 • Periode openbaar onderzoek: 13 januari 2023 tot en met 11 februari 2023.

Bekendmakingen beslissingen