Bekendmakingen en openbare onderzoeken

Wat is een openbaar onderzoek?

Dit zijn stedenbouwkundige handelingen (vroegere bouwvergunning) en exploitaties van ingedeelde inrichtingen/activiteiten (vroegere milieuvergunning). De lijst met lopende onderzoeken vind je hieronder.

Dossier inkijken:
Dit kan via de website omgevingsloket, werkwijze:

 • In de zoekbalk links bovenaan geeft u de locatie in (straat en gemeente) en klikt op het vergrootglas;
 • De kaart wordt ingezoomd naar het gevraagde adres, in deze kaart dient u de oranje bol aan te klikken;
 • In de tabel rechts van de kaart verschijnt het betreffende dossier dat in openbaar onderzoek is;
 • Via de infoknop (laatste kolom 'details') kunt u de stukken opvragen om in te kijken. 

Een aantal dossierstukken betreffende het openbaar onderzoek zijn beschikbaar via het Omgevingsloket Vlaanderen.  Het volledige dossier ligt ter inzage bij het omgevingsloket van de gemeente.  Op heden is het gemeentehuis gesloten voor onbepaalde duur wegens de corona-maatregelen en enkel toegankelijk op afspraak voor dringende dienstverlening.  Voor de eerste lijnsinformatie kunt u ons uiteraard bellen (omgevingsloket: Sophie: 056 69 47 33 of Katrien: 056 69 47 30) of mailen omgevingsloket@deerlijk.be.  

Opmerking indienen: voor het einde van het openbaar onderzoek bij het college van burgemeester en schepenen met een aangetekende zending, persoonlijke afgifte aan het loket (tegen ontvangsbewijs) of via het omgevingsloket.

LOPENDE OPENBARE ONDERZOEKEN

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022085473
 • Aanvrager: Gemeentebestuur Deerlijk gevestigd te Harelbekestraat 27 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Hoogstraat - Harelbekestraat - Rodenbachstraat
 • Omschrijving van het project: slopen van de bestaande bebouwing (brandweerkazerne, brandweerkantine, garage), het opbreken van de verharding en de uitbreiding en herinrichting van het centrumpark
 • Periode openbaar onderzoek: 22 augustus 2022 tot en met 20 september 2022.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022099074
 • Aanvrager: Lamett Immo BV gevestigd te Ter Donkt 2 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: De Spijker 1-2
 • Omschrijving van het project: bouwen en exploiteren van een bedrijfsgebouw met kantoorruimte
 • Periode openbaar onderzoek: 19 augustus 2022 tot en met 17 september 2022.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022015390
 • Aanvrager: Pierre Claeys namens BRENNTAG NV met als contactadres Nijverheidslaan 38 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Nijverheidslaan 38
 • Omschrijving van het project: actualisatie van de vergunningstoestand van een bestaand bedrijf
 • Periode openbaar onderzoek: 7 augustus 2022 tot en met 5 september 2022. • Referentie omgevingsloket: OMV_2022088810
 • Aanvrager: Kevin Claeys namens MATEXI PROJECTS NV gevestigd te Franklin Rooseveltlaan 180 te 8790 Waregem
 • Ligging: Wandelweg  en Waregemstraat 75
 • Omschrijving van het project: verkavelen van grond in 16 kavels voor eengezinswonen en 1 kavel voor een meergezinswoning met kantoorfunctie, de aanleg van nieuwe wegenis en groenzone na sloping van (een deel van) de bestaande bebouwing
 • Periode openbaar onderzoek: 5 augustus 2022 tot en met 3 september 2022. • Referentie omgevingsloket: OMV_2022090189
 • Aanvrager: Deknudt Jan - Van de Gucht Sara wonende te De Cassinastraat 61 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: De Cassinastraat 61
 • Omschrijving van het project: verkavelen van grond in 3 loten zijnde lot 1 met de bestaande woning, lot 2 als tuinzone bij lot 1 en lot 3 voor nieuwbouw eengezinswoning waarbij de loten 1 en 2 uit de verkaveling gesloten worden
 • Periode openbaar onderzoek: 5 augustus 2022 tot en met 3 september 2022.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022072318
 • Aanvrager: Wim Verhaeghe namens HYBOMA NV met als contactadres Den Triangel 2 te 8610 Kortemark
 • Ligging: Zuster Remigiastraat 4 t.e.m. 27
 • Omschrijving van het project: bouwen van 14 eengezinswoningen
 • Periode openbaar onderzoek: 22 juli 2022 tot en met 20 augustus 2022.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022074081
 • Aanvrager: mevrouw Marie-Claire Dejagere wonende te Pladijsstraat 52 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Pladijsstraat 52
 • Omschrijving van het project: Verbouwen van een bijgebouw
 • Periode openbaar onderzoek: 15 juli 2022 tot en met 13 augustus 2022.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022070858
 • Aanvrager: Dirk Damman namens BOUWONDERNEMING DAMMAN NV gevestigd te Breestraat 19 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Breestraat 19
 • Omschrijving van het project: uitbreiden van de bestaande bouwonderneming Damman en het wijzigen en uitbreiden van de bijhorende ingedeelde inrichtingen of activiteiten
 • Periode openbaar onderzoek: 15 juli 2022 tot en met 13 augustus 2022.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022079025
 • Aanvrager: de heer Klaas Algoet wonende te Tapuitstraat 109 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Braamakkerstraat 64
 • Omschrijving van het project: verbouwen en uitbreiden van de woning
 • Periode openbaar onderzoek: 8 juli 2022 tot en met 6 augustus 2022.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022002918
 • Aanvrager: Nic Maes namens BEST TRADING BELGIUM BV gevestigd te Kleine Tapuitstraat 14-16 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Kleine Tapuitstraat 14
 • Omschrijving van het project: groothandel in hygiënische producten
 • Periode openbaar onderzoek: 7 juli 2022 tot en met 5 augustus 2022.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022077592
 • Aanvrager: Chapter George Develops BV gevestigd te Harpstraat 5/1 te 8530 Harelbeke
 • Ligging: Kapittelstraat 1-4
 • Omschrijving van het project: Bouwen van 2 halfopen woningen
 • Periode openbaar onderzoek: 7 juli 2022 tot en met 5 augustus 2022.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022054339
 • Aanvrager: Roel Vaneeckhout namens Kookon NV gevestigd te De Cassinastraat 20 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Groeningestraat (tussen huisnummer 10 en 16)
 • Omschrijving van het project: Verkavelingswijzingen: 2 loten splitsen  in 4 loten ifv halfopen en gesloten bebouwing
 • Periode openbaar onderzoek: 1 juli 2022 tot en met 30 juli 2022.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022072693
 • Aanvrager: Destadsbader - Desmet wonende te Spinetstraat 5 te 8530 Harelbeke
 • Ligging: Poekelaan 10
 • Omschrijving van het project: Bouwen van een losstaand bijgebouw, ophoging van het terrein, aanleg van buitenverharding en het aanpassen van de gevelopening van de reeds vergunde woning
 • Periode openbaar onderzoek: 30 juni 2022 tot en met 29 juli 2022.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021181413
 • Aanvrager: Pierre Claeys namens BRENNTAG NV met als contactadres Nijverheidslaan 38 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Nijverheidslaan 38
 • Omschrijving van het project: afwijkingsaanvraag met betrekking tot de scheidings- en afstandsregels voor gevaarlijke producten
 • Periode openbaar onderzoek: 17 februari 2022 tot en met 18 maart 2022.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022000694
 • Aanvrager: Wim Verhaeghe namens HYBOMA NV met als contactadres Den Triangel 2 te 8610 Kortemark
 • Ligging: De Cassinastraat 85, Poekelaan 9, 12 en Roterijstraat 24
 • Omschrijving van het project: VK Bijstelling lot 1: inplanting en dakvorm
 • Periode openbaar onderzoek: 14 februari 2022 tot en met 15 maart 2022.


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021196925
 • Aanvrager: Devos - Amerlinck wonende te Oudenaardse heerweg 4C te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Oudenaardse heerweg 4C
 • Omschrijving van het project: Uitbreiden van een wonig
 • Periode openbaar onderzoek: 4 februari 2022 tot en met 5 maart 2022.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021180255
 • Aanvrager: Anthony Van Quickelberghe wonende te Klaphullestraat 6 te 8755 Ruiselede
 • Ligging: Plantenweg 20 en Stationsstraat 270
 • Omschrijving van het project: verkavelen van een stuk grond in 2 loten voor halfopen bebouwing
 • Periode openbaar onderzoek: 31 januari 2022 tot en met 1 maart 2022.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021190748
 • Aanvrager: de heer Jean-Marie  Van Wanseele wonende te Lavoordestraat 33A te 8750 Wingene en Jean-Marie Van Wanseele namens WINGMAN BV gevestigd te Leeuwkestraat 1/01 te 8790 Waregem
 • Ligging: Desselgemstraat
 • Omschrijving van het project: verkavelen van grond in 41 loten (40 voor woningbouw en 1 voor nutscabine) met wegenisaanleg en omgevingsaanleg
 • Periode openbaar onderzoek: 31 januari 2022 tot en met 1 maart 2022.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021192013
 • Aanvrager: Tom De Ketele namens TDK CONSTRUCT BVBA gevestigd te Nieuwenhovestraat 12 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Kapelstraat 80
 • Omschrijving van het project: Bouwen van een halfopen woning met carport
 • Periode openbaar onderzoek: 28 januari 2022 tot en met 26 februari 2022.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021183169
 • Aanvrager: Debel - Callens wonende te Vijverstraat 9 te 9520 Sint-Lievens-Houtem
 • Ligging: Windhalmlaan 35
 • Omschrijving van het project: Bouwen van een vrijstaande woning
 • Periode openbaar onderzoek: 28 januari 2022 tot en met 26 februari 2022.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021188031
 • Aanvrager: Stefanie Vanden Broucke namens Bistierland BV gevestigd te Harpstraat 5/1 te 8530 Harelbeke
 • Ligging: Kapittelstraat 5
 • Omschrijving van het project: Bouwen van een vrijstaande woning
 • Periode openbaar onderzoek: 28 januari 2022 tot en met 26 februari 2022.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021192282
 • Aanvrager: Van Houtte - Vanlaeken wonende te Marquettestraat 41 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Marquettestraat 41
 • Omschrijving van het project: Uitbreiden van een woning
 • Periode openbaar onderzoek: 28 januari 2022 tot en met 26 februari 2022.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021179414
 • Aanvrager: mevrouw lone ameye wonende te Rodenbachstraat 14 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Marquettestraat 2
 • Omschrijving van het project: Verbouwen van een woning
 • Periode openbaar onderzoek: 14 januari 2022 tot en met 12 februari 2022.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021185477
 • Aanvrager: Dries Devlaminck wonende te Kapel ter Rustestraat 41/A te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Olmenlaan - Kortrijkse heerweg
 • Omschrijving van het project: Bouwen van een woning
 • Periode openbaar onderzoek: 14 januari 2022 tot en met 12 februari 2022.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021173713
 • Aanvrager: JAGERSHOF NV gevestigd te Harpstraat 5/1 te 8530
 • Ligging: Proosdijstraat 8
 • Omschrijving van het project: Bouwen van een vrijstaande woning met carport
 • Periode openbaar onderzoek: 17 december 2021 tot en met 15 januari 2022.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021171342
 • Aanvrager: Fluvius System Operator CV met als contactadres President Kennedypark 12 te 8500 Kortrijk
 • Ligging: Pladijsstraat
 • Omschrijving van het project: plaatsen van een elektriciteitscabine
 • Periode openbaar onderzoek: 9 december 2021 tot en met 7 januari 2022.


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021172690
 • Aanvrager: de heer Pieter Vyncke wonende te Bergelen 30/a te 8560 Wevelgem
 • Ligging: Oliebergstraat 34
 • Omschrijving van het project: herbestemmen melkveestal tot woningbijgbouw en studio, gedeeltelijk ontharden van de site en het plaatsen van een zwembad
 • Periode openbaar onderzoek: 15 november 2021 tot en met 14 december 2021.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021157107
 • Aanvrager: de heer Koen Ugille wonende te Kruisbierboomstraat 27 te 8980 Beselare
 • Ligging: Vichtesteenweg 220
 • Omschrijving van het project: Plaatsen van een totem thv de brandweerkazerne
 • Periode openbaar onderzoek: 5 november 2021 tot en met 4 december 2021.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021156437
 • Aanvrager: Jeroen Vinckier wonende te Ardooisestraat 43 te 8870 Izegem
 • Ligging: Wonsheimstraat 16
 • Omschrijving van het project: Bouwen van een tuinhuis, verharden oprit + aanleggen terras
 • Periode openbaar onderzoek: 5 november 2021 tot en met 4 december 2021.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020118609
 • Aanvrager: de heer Yves Benoit wonende te Kortrijkse heerweg 199 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Kortrijkse heerweg 199
 • Omschrijving van het project: slopen van een aanbouw van de woning, herbouwen van een loods, slopen van een hangaar/stal, het nieuwbouwen van een vakantiewoning en de verandering en hernieuwing van een bestaande exploitatie
 • Nieuwe periode openbaar onderzoek wegens wijzigingsverzoek: 29 oktober 2021 tot en met 27 november 2021.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021116176
 • Aanvrager: Bruno Descamps namens Lamett Europe NV gevestigd te Ter Donkt 2 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Ter Donkt 2 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: uitbreiden van het bestaand bedrijf met showroom en kantoren
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 6 oktober 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021146994
 • Aanvrager: Siemen Vercaemst namens Vercaemst - Vercaemst wonende te Pladijsstraat 184 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Pladijsstraat 184
 • Omschrijving van het project: Bouwen van een garage met tuinhuis
 • Periode openbaar onderzoek: 22 oktober 2021 tot en met 20 november 2021.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021145353
 • Aanvrager: de heer Akinjide Abdullai wonende te Kortrijkse heerweg 5 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Vrijputstraat
 • Omschrijving van het project: herbouwen van een loods ifv stockage
 • Periode openbaar onderzoek: 22 oktober 2021 tot en met 20 november 2021.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021141935
 • Aanvrager: Vercruysse - Byttebier wonende te Braamakkerstraat 97 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Braamakkerstraat 97
 • Omschrijving van het project: Uitbreiden van een woning en bouwen van een vrijstaand tuinpaviljoen
 • Periode openbaar onderzoek: 17 oktober 2021 tot en met 15 november 2021.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021132100
 • Aanvrager: Henk Lambrecht namens QTRONICS BV met als contactadres Stedestraat 51 te 8530 Harelbeke
 • Ligging: De Spijker 10
 • Omschrijving van het project: uitvoeren van de omgevingsaanleg van een vergund industriegebouw
 • Periode openbaar onderzoek: 8 oktober 2021 tot en met 6 november 2021.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021126440
 • Aanvrager: Joran Lamaire wonende te Boelarestraat 16 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Boelarestraat 16
 • Omschrijving van het project: bouwen van een vrijstaand bijgebouw van 40 m² in de tuinzone
 • Periode openbaar onderzoek: 6 september 2021 tot en met 5 oktober 2021.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021081760
 • Aanvrager: I.D.D. NV gevestigd te Stationsstraat 30 te 8460 Oudenburg en VERHELST BOUWMATERIALEN NV gevestigd te Stationsstraat 30 te 8460 Oudenburg
 • Ligging: Desselgemse steenweg 44
 • Omschrijving van het project: bouwen van luifels, silo's en aanpassing van de verharding alsook een actualisatie van de reeds vergunde Vlarem rubrieken
 • Periode openbaar onderzoek: 3 september 2021 tot en met 2 oktober 2021.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020037571
 • Aanvrager: Pieter Vannieuwenhuyze namens VERVOER VANNIEUWENHUYZE BVBA gevestigd te Verenigde-Natiënlaan 73 te 8530 Harelbeke
 • Ligging: Nieuwenhovestraat 26
 • Omschrijving van het project: actualisatie van de vergunning bij een bestaand vervoerbedrijf
 • Periode openbaar onderzoek: 27 augustus 2021 tot en met 25 september 2021.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021119491
 • Aanvrager: de heer Jeffry Castelein wonende te Lijsterlaan 9 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Lijsterlaan 9
 • Omschrijving van het project: verbouwen en uitbreiden van de bestaande woning en het plaatsen van een zwembad
 • Periode openbaar onderzoek: 20 augustus 2021 tot en met 18 september 2021.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021120016
 • Aanvrager: Geert Parmentier namens Twenthe Group NV gevestigd te Harelbekestraat 66 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Harelbekestraat 66
 • Omschrijving van het project: afbreken van de bestaande woning en het uitbreiden van de bestaande winkelsruimte met een loods voor opslagruimte
 • Periode openbaar onderzoek: 20 augustus 2021 tot en met 18 september 2021.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021118888
 • Aanvrager: Deschamps - Meire wonende te Stationsstraat 75 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Camiel Vereeckelaan 5
 • Omschrijving van het project: renovatie en uitbreiding van een woning
 • Periode openbaar onderzoek: 20 augustus 2021 tot en met 18 september 2021.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021068664
 • Aanvrager: Gemeentebestuur Deerlijk gevestigd Harelbekestraat 27 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Weverijstraat 46
 • Omschrijving van het project: inrichten van het bestaande bedrijfsgebouw als gemeentelijk technisch depot en omgevingaanleg
 • Periode openbaar onderzoek: 20 augustus 2021 tot en met 18 september 2021.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2018068038
 • Aanvrager: GROZ-BECKERT CARDING BELGIUM NV gevestigd te Kleine Tapuitstraat 12 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Kleine Tapuitstraat 12
 • Omschrijving van het project: actualisatie van de vergunning bij een bestaand, metaalverwerkend bedrijf
 • Periode openbaar onderzoek: 14 augustus 2021 tot en met 12 september 2021.


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021071167
 • Aanvrager: Hans Vanoorbeek namens MATCO NV gevestigd te Textielstraat 26 te 8790 Waregem
 • Ligging: Textielstraat 26
 • Omschrijving van het project: de actualisatie van de vergunde toestand, na de realisatie van de nieuwbouw en de uitbreiding van de opslaghoeveelheden voor de rubrieken GHS05 (corrosieve producten), GHS06 (giftige stoffen) en GHS07 (schadelijke producten) in functie van de nodige flexibiliteit
 • Periode openbaar onderzoek: 30 juli 2021 tot en met 28 augustus 2021.


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021102501
 • Aanvrager: de heer Jeroen Develtere wonende te Ommegangstraat 9 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Ommegangstraat 9
 • Omschrijving van het project: verbouwen en uitbreiden van de bestaande eengezinswoning
 • Periode openbaar onderzoek: 30 juli 2021 tot en met 28 augustus 2021.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021042569
 • Aanvrager: Jurgen Putman namens JURGEN PUTMAN BVBA gevestigd te Gaaistraat 4 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Oudenaardse heerweg 76 en 88
 • Omschrijving van het project: bouwen van een opslagruimte, burelen & magazijn en het exploiteren van een depot voor zwembadbouwer
 • Periode openbaar onderzoek: 23 juli 2021 tot en met 21 augustus 2021.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021103738
 • Aanvrager: Flo - Gunst wonende te Vrijputstraat 40 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Vrijputstraat 40
 • Omschrijving van het project: uitbreiden van een woning en bouwen van een bijgebouw
 • Periode openbaar onderzoek: 23 juli 2021 tot en met 21 augustus 2021.


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020118609
 • Aanvrager: de heer Yves Benoit wonende te Kortrijkse heerweg 199 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Kortrijkse heerweg 199
 • Omschrijving van het project: slopen van een aanbouw van de woning, herbouwen van een loods, slopen van een hangaar/stal, het nieuwbouwen van een vakantiewoning en de verandering en hernieuwing van een bestaande exploitatie
 • Periode openbaar onderzoek: 16 juli 2021 tot en met 14 augustus 2021.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021009340
 • Aanvrager: Bernd Casier namens CASIER RECYCLING NV gevestigd te Sint-Elooistraat 2 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Sint-Elooistraat
 • Omschrijving van het project: bouwen van een buffer- en bezinkingsbekken voor opvang van oppervlaktewater
 • Periode openbaar onderzoek (NIEUWE PERIODE): 11 juli 2021 tot en met 9 augustus 2021.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021096213
 • Aanvrager: de heer Tom Couckuyt wonende te Kapelstraat 41 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Kapelstraat 41
 • Omschrijving van het project: uitbreiden woning met een veranda
 • Periode openbaar onderzoek: 8 juli 2021 tot en met 6 augustus 2021.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021053560
 • Aanvrager: de heer Philip Degezelle wonende te Teesweg 1 te 8530 Harelbeke
 • Ligging: Pladijsstraat 94
 • Omschrijving van het project: regulariseren van de bestaande stal en de bestaande loods op het landbouwbedrijf
 • Periode openbaar onderzoek: 17 juni 2021 tot en met 16 juli 2021.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021081873
 • Aanvrager: de heer Pieter Vyncke wonende te Bergelen 30/a te 8560 Wevelgem
 • Ligging: Oliebergstraat 34
 • Omschrijving van het project: herbestemmen melkstal tot woningbijgbouw en studio, gedeeltelijk ontharden van de site en plaatsen zwembad
 • Periode openbaar onderzoek: 11 juni 2021 tot en met 10 juli 2021.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021069665
 • Aanvrager: Tanghe - Vantomme wonende te Pikkelstraat 54 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Pikkelstraat 54
 • Omschrijving van het project: aanleggen van een zwembad en terras en het bouwen van een bijgebouw
 • Periode openbaar onderzoek: 10 juni 2021 tot en met 9 juli 2021.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021045180
 • Aanvrager: Evelyne Van Weehaeghe namens RENOVATIEWERKEN KESTELOOT BVBA gevestigd te Nieuwpoortstraat 2 te 8570 Anzegem
 • Ligging: Kapelstraat 96
 • Omschrijving van het project: verbouwen en uitbreiden van de bestaande woning, het bouwen van 2 nieuwe woningen en het slopen van een duiventil
 • Periode openbaar onderzoek: 11 juni 2021 tot en met 10 juli 2021.

 

Bekendmakingen beslissingen