Bekendmakingen en openbare onderzoeken

Wat is een openbaar onderzoek?

Dit zijn stedenbouwkundige handelingen (vroegere bouwvergunning) en exploitaties van ingedeelde inrichtingen/activiteiten (vroegere milieuvergunning). De lijst met lopende onderzoeken vind je hieronder.

Opmerking indienen: voor het einde van het openbaar onderzoek bij het college van burgemeester en schepenen met een aangetekende zending, persoonlijke afgifte aan het loket (tegen ontvangsbewijs) of via het omgevingsloket.

Coronacrisis – noodbesluit Vlaamse Regering:

De openbare onderzoeken die lopen op de datum van 24 maart 2020 worden geschorst en verdergezet na 24 april 2020. De dossiers kunnen dus niet ingekeken worden op het gemeentehuis gedurende de schorsing van de openbare onderzoeken.
Bezwaren die ingediend worden tijdens de periode van schorsing worden als ontvankelijk beschouwd.
De organisatie van nieuwe openbare onderzoeken kan slechts plaatsvinden na 24 april 2020.
De datum van 24 april kan gewijzigd worden na beslissing van de minister bevoegd voor Omgeving.

De meest actuele informatie is terug te vinden op de website van Omgevingsloket Vlaanderen via volgende link:
Vlaamse regering : noodmaatregelen - coronavirus

 

LOPENDE OPENBARE ONDERZOEKEN

! GESCHORST EN VERDER GEZET NA 24 APRIL !

 

DUDO BVBA

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020023140
 • Aanvrager: Logino Dujardin namens DUDO BVBA gevestigd te Waregemstraat 2 te 8570 Anzegem 
 • Ligging: Heulselaan 14
 • Omschrijving van het project: bouwen van een vrijstaande eengezinswoning
 • Periode openbaar onderzoek: 27 maart 2020 tot en met 25 april 2020. OPGESCHORT, zal opgestart worden na 24 april 2020.

Rik Dehu

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020021070
 • Aanvrager: Rik Dehu met als contactadres Paanderstraat 47A te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Paanderstraat 47A
 • Omschrijving van het project: aanleggen van een terras aan de achterzijde van de woning
 • Periode openbaar onderzoek: 26 maart 2020 tot en met 24 april 2020. OPGESCHORT, zal opgestart worden na 24 april 2020.

Dezillie

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020007265
 • Aanvrager: mevrouw Marleen Dezillie wonende te Oliebergstraat 110 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Oliebergstraat 110
 • Omschrijving van het project: uitbreiden van de woning met 33 m² voor wachtruimte bij bestaande praktijk
 • Periode openbaar onderzoek: 19 maart 2020 tot en met 17 april 2020. TIJDELIJK GESCHORST, wordt hernomen na 24 april.

Scarabe

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020015830
 • Aanvrager: Jean-Pierre Vanden Heede namens SCARABE BVBA met als contactadres Otegemstraat 180 te 8550 Zwevegem
 • Ligging: Oude Heerweg 89, 91, 93 en 95
 • Omschrijving van het project: bijstellen van de verkaveling voor de loten 4, 5, 6A, 6B, 7A en 7B en de groenzone
 • Periode openbaar onderzoek: 13 maart 2020 tot en met 11 april 2020. TIJDELIJK GESCHORST, wordt hernomen na 24 april.

Verbeke - Benoot

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020012261
 • Aanvrager: Verbeke - Benoot wonende te Bontestierstraat 9 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Sint-Pietersabdijstraat 6
 • Omschrijving van het project: bouwen van een woning met carport
 • Periode openbaar onderzoek: 13 maart 2020 tot en met 11 april 2020. TIJDELIJK GESCHORST, wordt hernomen na 24 april.

Dimitri Malysse

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020017241
 • Aanvrager: Dimitri Malysse wonende te Burg. Hector Isebaertstraat 19 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Burg. Hector Isebaertstraat 19
 • Omschrijving van het project: plaatsen van een carport naast de woning, het aanleggen van een oprit naar de carport en het bouwen van een vrijstaand tuinhuis in de tuin bij de eengezinswoning
 • Periode openbaar onderzoek: 13 maart 2020 tot en met 11 april 2020. TIJDELIJK GESCHORST, wordt hernomen na 24 april.

Jochen Claerhout

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020006012
 • Aanvrager: de heer Jochen Claerhout met als contactadres Vichtesteenweg 66 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Fabrieksstraat 22
 • Omschrijving van het project: hernieuwde aanvraag voor het bouwen van een uitbreidend magazijn met laad- en loskade
 • Periode openbaar onderzoek: 6 maart 2020 tot en met 4 april 2020. TIJDELIJK GESCHORST, wordt hernomen na 24 april.

Ludovic Adams

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020007657
 • Aanvrager: Ludovic Adams wonende te Waregemstraat 236 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Waregemstraat 236
 • Omschrijving van het project: plaatsen van carport naast de woning
 • Periode openbaar onderzoek: 28 februari 2020 tot en met 28 maart 2020. TIJDELIJK GESCHORST, wordt hernomen na 24 april.

Bekendmakingen beslissingen