Bekendmakingen en openbare onderzoeken

Wat is een openbaar onderzoek?

Dit zijn stedenbouwkundige handelingen (vroegere bouwvergunning) en exploitaties van ingedeelde inrichtingen/activiteiten (vroegere milieuvergunning). De lijst met lopende onderzoeken vind je hieronder.

Dossier inkijken:
Dit kan via de website omgevingsloket, werkwijze:

 • In de zoekbalk links bovenaan geeft u de locatie in (straat en gemeente) en klikt op het vergrootglas;
 • De kaart wordt ingezoomd naar het gevraagde adres, in deze kaart dient u de oranje bol aan te klikken;
 • In de tabel rechts van de kaart verschijnt het betreffende dossier dat in openbaar onderzoek is;
 • Via de infoknop (laatste kolom 'details') kunt u de stukken opvragen om in te kijken. 

Een aantal dossierstukken betreffende het openbaar onderzoek zijn beschikbaar via het Omgevingsloket Vlaanderen.  Het volledige dossier ligt ter inzage bij het omgevingsloket van de gemeente.  Op heden is het gemeentehuis gesloten voor onbepaalde duur wegens de corona-maatregelen en enkel toegankelijk op afspraak voor dringende dienstverlening.  Voor de eerste lijnsinformatie kunt u ons uiteraard bellen (omgevingsloket: Sophie: 056 69 47 33 of Katrien: 056 69 47 30) of mailen omgevingsloket@deerlijk.be.  

Opmerking indienen: voor het einde van het openbaar onderzoek bij het college van burgemeester en schepenen met een aangetekende zending, persoonlijke afgifte aan het loket (tegen ontvangsbewijs) of via het omgevingsloket.

LOPENDE OPENBARE ONDERZOEKEN

 

 

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021071167
 • Aanvrager: Hans Vanoorbeek namens MATCO NV gevestigd te Textielstraat 26 te 8790 Waregem
 • Ligging: Textielstraat 26
 • Omschrijving van het project: de actualisatie van de vergunde toestand, na de realisatie van de nieuwbouw en de uitbreiding van de opslaghoeveelheden voor de rubrieken GHS05 (corrosieve producten), GHS06 (giftige stoffen) en GHS07 (schadelijke producten) in functie van de nodige flexibiliteit
 • Periode openbaar onderzoek: 30 juli 2021 tot en met 28 augustus 2021.


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021102501
 • Aanvrager: de heer Jeroen Develtere wonende te Ommegangstraat 9 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Ommegangstraat 9
 • Omschrijving van het project: verbouwen en uitbreiden van de bestaande eengezinswoning
 • Periode openbaar onderzoek: 30 juli 2021 tot en met 28 augustus 2021.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021042569
 • Aanvrager: Jurgen Putman namens JURGEN PUTMAN BVBA gevestigd te Gaaistraat 4 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Oudenaardse heerweg 76 en 88
 • Omschrijving van het project: bouwen van een opslagruimte, burelen & magazijn en het exploiteren van een depot voor zwembadbouwer
 • Periode openbaar onderzoek: 23 juli 2021 tot en met 21 augustus 2021.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021103738
 • Aanvrager: Flo - Gunst wonende te Vrijputstraat 40 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Vrijputstraat 40
 • Omschrijving van het project: uitbreiden van een woning en bouwen van een bijgebouw
 • Periode openbaar onderzoek: 23 juli 2021 tot en met 21 augustus 2021.


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020118609
 • Aanvrager: de heer Yves Benoit wonende te Kortrijkse heerweg 199 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Kortrijkse heerweg 199
 • Omschrijving van het project: slopen van een aanbouw van de woning, herbouwen van een loods, slopen van een hangaar/stal, het nieuwbouwen van een vakantiewoning en de verandering en hernieuwing van een bestaande exploitatie
 • Periode openbaar onderzoek: 16 juli 2021 tot en met 14 augustus 2021.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021009340
 • Aanvrager: Bernd Casier namens CASIER RECYCLING NV gevestigd te Sint-Elooistraat 2 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Sint-Elooistraat
 • Omschrijving van het project: bouwen van een buffer- en bezinkingsbekken voor opvang van oppervlaktewater
 • Periode openbaar onderzoek (NIEUWE PERIODE): 11 juli 2021 tot en met 9 augustus 2021.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021096213
 • Aanvrager: de heer Tom Couckuyt wonende te Kapelstraat 41 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Kapelstraat 41
 • Omschrijving van het project: uitbreiden woning met een veranda
 • Periode openbaar onderzoek: 8 juli 2021 tot en met 6 augustus 2021.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021053560
 • Aanvrager: de heer Philip Degezelle wonende te Teesweg 1 te 8530 Harelbeke
 • Ligging: Pladijsstraat 94
 • Omschrijving van het project: regulariseren van de bestaande stal en de bestaande loods op het landbouwbedrijf
 • Periode openbaar onderzoek: 17 juni 2021 tot en met 16 juli 2021.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021081873
 • Aanvrager: de heer Pieter Vyncke wonende te Bergelen 30/a te 8560 Wevelgem
 • Ligging: Oliebergstraat 34
 • Omschrijving van het project: herbestemmen melkstal tot woningbijgbouw en studio, gedeeltelijk ontharden van de site en plaatsen zwembad
 • Periode openbaar onderzoek: 11 juni 2021 tot en met 10 juli 2021.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021069665
 • Aanvrager: Tanghe - Vantomme wonende te Pikkelstraat 54 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Pikkelstraat 54
 • Omschrijving van het project: aanleggen van een zwembad en terras en het bouwen van een bijgebouw
 • Periode openbaar onderzoek: 10 juni 2021 tot en met 9 juli 2021.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021045180
 • Aanvrager: Evelyne Van Weehaeghe namens RENOVATIEWERKEN KESTELOOT BVBA gevestigd te Nieuwpoortstraat 2 te 8570 Anzegem
 • Ligging: Kapelstraat 96
 • Omschrijving van het project: verbouwen en uitbreiden van de bestaande woning, het bouwen van 2 nieuwe woningen en het slopen van een duiventil
 • Periode openbaar onderzoek: 11 juni 2021 tot en met 10 juli 2021.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021018633
 • Aanvrager: AQUAFIN NV gevestigd te Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar
 • Ligging: De aanvraag heeft betrekking op verschillende deellocaties met als ligging:
 • Deerlijk: Bilkenstraat, Desselgemknokstraat, Evangelieboomstraat, Waregemstraat
 • Waregem: Knokstraat, Leemputstraat, Achterstraat, Deerlijkseweg, Harelbekestraat, Blauwe Zwaanstraat
 • Omschrijving van het project: wegenis- en rioleringswerken Waregem-Deerlijk: Knokstraat, Leemputstraat, Achterstraat, Deerlijkseweg, Harelbekestraat, Blauwe Zwaanstraat - Bilkenstraat, Desselgemknokstraat, Evangelieboomstraat, Waregemstraat
 • NIEUWE periode openbaar onderzoek wegens wijziging: 4 juni 2021 tot en met 3 juli 2021.

 

Bekendmakingen beslissingen