Nieuws - meest recent

Heeft u ook gemerkt dat er steeds meer auto’s in het centrum van onze gemeente rijden en parkeren? Heeft u ook gehoord dat heel wat kinderen en volwassenen hierdoor een fiets- of wandeltocht op weg naar school, familie en vrienden of de lokale handelaar vermijden? Wij geloven dat fietsers en wandelaars zich in ons centrum op een aangename en veilige manier kunnen verplaatsen.

1 reacties

Tijdens deze campagne wordt Deerlijk en zijn inwoners uitgedaagd om zich te engageren voor een lokaal energieproject.

Zodra 1% van de volwassen bevolking van Deerlijk online heeft gestemd op het ingediende project, maken we als gemeente kans op 1 euro / inwoner subsidie.

Daarom willen we alle volwassen inwoners van Deerlijk vragen online hun stem uit te brengen.

Beste Deerlijkenaar,  

Wij presenteren jullie de zogenaamde 'beleidsinsteek', opgemaakt door de administratie van de gemeente en het OCMW. 

Onze 'omgevingsanalyse' in kader van opmaak van de volgende meerjarenplanning. 

Een bundel met allerlei cijfers, input van de diensten en dergelijke meer over jouw Deerlijk en tevens dus een a- politiek document.

In mei verstuurden de gemeente en het OCMW van Deerlijk een tevredenheidsenquête naar 1.400 willekeurig geselecteerde Deerlijkenaren. 1.400 inwoners konden hun mening geven over een aantal thema's, zoals hun woonomgeving, mobiliteit, dienstverlening, groen en welzijn. 47 % van de personen die een enquête ontvingen, antwoordde. Dat is veel voor zo’n onderzoek. We zijn onze inwoners zeer dankbaar voor hun vrijwillige medewerking.

Er is op 17 juli een besmetting met de ziekte van Newcastle vastgesteld op een professionele pluimveehouderij in Waregem. Rond deze haard zijn een beschermingsgebied met een straal van 3 km en een toezichtsgebied met een straal van 10 km afgebakend. Deerlijk ligt binnen de zone van 10 km.

De maatregelen in deze zones zijn momenteel dezelfde:

De zomervakantie staat voor de deur. Als je op reis gaat naar het buitenland, kijk je best na of jouw identiteits- en reisdocumenten in orde zijn.

Enkele tips om ontspannend naar het zomerverlof uit te kijken:

Op vrijdag 8 juni zijn alle gemeentelijke diensten gesloten omwille van een collectieve sluitingsdag. Vanaf zaterdag 9 juni zijn alle diensten weer open volgens hun normale openingsuren.

Te koop uit de hand: Gemeente Deerlijk verkoopt een perceel grond in de Kruisputstraat te Deerlijk.

De straten van de nieuwe verkaveling aan de De Cassinastraat krijgen de namen Lisdoddelaan, Weegbreestraat, Zeggestraat, Lisstraat en Rietstraat. Deze straatnamen verwijzen naar het waterrijke verleden van dit gebied.

Opmerkingen

Het dossier van deze straatnamen ligt ter inzage in het gemeentehuis tot en met 5 juni 2018. Je kan tot dan schriftelijke bezwaren of opmerkingen indienen bij het gemeentebestuur.

De zitdagen voor de belastingen vinden plaats op dinsdag 22 mei en maandag 28 mei. Nieuw dit jaar is dat je enkel kan langskomen op afspraak. Dit om de lange wachtrijen uit het verleden te vermijden.

Afspraak maken

Een afspraak maken kan via het nummer 056 69 47 20. Je kan een afspraak maken voor meerdere personen. Hou je rijksregisternummer van de personen die je wil inschrijven bij de hand, want je zal het nodig hebben tijdens het vastleggen van de afspraak.