Nieuws - meest recent

West-Vlaanderen kampt momenteel met grote droogte. De situatie in onze provincie wordt zeer nijpend. Waterpeilen in de waterlopen dalen zienderogen. In de polders is er gevaar voor verzilting. De weersvoorspellingen sturen aan op aanhoudende droogte. Daarom zijn er een aantal maatregelen genomen voor de provincie West-Vlaanderen.

Maatregelen

De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen heeft enkele maatregelen genomen rond watergebruik. Deze maatregelen gelden voor de hele provincie. Het is verboden water uit het publieke drinkwaternet te gebruiken:

Er is op 17 juli een besmetting met de ziekte van Newcastle vastgesteld op een professionele pluimveehouderij in Waregem. Rond deze haard zijn een beschermingsgebied met een straal van 3 km en een toezichtsgebied met een straal van 10 km afgebakend. Deerlijk ligt binnen de zone van 10 km.

De maatregelen in deze zones zijn momenteel dezelfde:

De zomervakantie staat voor de deur. Als je op reis gaat naar het buitenland, kijk je best na of jouw identiteits- en reisdocumenten in orde zijn.

Enkele tips om ontspannend naar het zomerverlof uit te kijken:

Op vrijdag 8 juni zijn alle gemeentelijke diensten gesloten omwille van een collectieve sluitingsdag. Vanaf zaterdag 9 juni zijn alle diensten weer open volgens hun normale openingsuren.

Te koop uit de hand: Gemeente Deerlijk verkoopt een perceel grond in de Kruisputstraat te Deerlijk.

De straten van de nieuwe verkaveling aan de De Cassinastraat krijgen de namen Lisdoddelaan, Weegbreestraat, Zeggestraat, Lisstraat en Rietstraat. Deze straatnamen verwijzen naar het waterrijke verleden van dit gebied.

Opmerkingen

Het dossier van deze straatnamen ligt ter inzage in het gemeentehuis tot en met 5 juni 2018. Je kan tot dan schriftelijke bezwaren of opmerkingen indienen bij het gemeentebestuur.

De zitdagen voor de belastingen vinden plaats op dinsdag 22 mei en maandag 28 mei. Nieuw dit jaar is dat je enkel kan langskomen op afspraak. Dit om de lange wachtrijen uit het verleden te vermijden.

Afspraak maken

Een afspraak maken kan via het nummer 056 69 47 20. Je kan een afspraak maken voor meerdere personen. Hou je rijksregisternummer van de personen die je wil inschrijven bij de hand, want je zal het nodig hebben tijdens het vastleggen van de afspraak.

 

De e-mailadressen van het OCMW van Deerlijk zijn veranderd. Ons algemene adres is vanaf nu welzijn@deerlijk.be. Ook de e-mailadressen van de medewerkers kregen een nieuw ‘staartje’, @ocmwdeerlijk.be vervingen we door @deerlijk.be, net zoals bij de medewerkers van het gemeentebestuur. Voortaan zien de persoonlijke e-mailadressen er dus als volgt uit: voornaam.naam@deerlijk.be.