Project centrumpark on hold wegens verder bodemonderzoek

Gepubliceerd op Vrijdag 03 maart 2023

De sloop van de oude brandweerkazerne staat als 1 van de eerste stappen op de planning in het kader van de realisatie van het project centrumpark. De ambitie was om begin maart een aannemer aan te stellen die deze sloop tot een goed einde zou brengen. Dit wordt echter on hold gezet wegens de nood aan verder bodemonderzoek.

Verkennend bodemonderzoek zomer 2022

Even terug naar juli 2022. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) liet een verkennend bodemonderzoek uitvoeren op en rond de oude brandweerkazerne in de Hoogstraat 109 naar de aanwezigheid van PFAS. In afwachting van de resultaten, werden de omwonenden alvast geïnformeerd over de te nemen maatregelen om eventuele herhaaldelijke blootstelling aan PFAS-waarden te vermijden.

Verder onderzoek maart 2023

Gezien er op de site verhoogde concentraties PFAS werden gemeten, is de volgende stap een beschrijvend bodemonderzoek om de verontreiniging in kaart te brengen en een risico-evaluatie te maken. Het verder onderzoek, in opdracht van de gemeente als saneringsplichtige, zal samen met bodemdeskundige Envirosoil nv worden uitgevoerd. De eerste fase van dit onderzoek werd intussen afgerond. Op basis van de resultaten van deze eerste fase blijkt dat aanvullend onderzoek nodig is om de omvang en de risico's volledig in kaart te brengen. Als gemeente nemen we hier dan ook onze verantwoordelijkheid op om dit verder aan te pakken zodoende we de nodige maatregelen kunnen nemen.

Centrumpark on hold

Het project centrumpark - met als start de sloop van de oude brandweerkazerne - staat bijgevolg on hold. Wanneer we dit terug kunnen aanvatten, is afhankelijk van het verder advies en dus nog onbekend.