Agenda CF 02.23

Gepubliceerd op Dinsdag 28 februari 2023

De gemeenteraadscommissie financiën vergadert op maandag 06 november 2023 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Agenda

  • Goedkeuren verslag CF 01.23
  • Bespreking aanpassing meerjarenplan-4  2020-2025
  • Varia