Toelage organiseren straatfeest

Je kan een toelage aanvragen voor het organiseren van kleine straatfeesten. Onder straatfeest verstaan we: een kleinschalig zomerfeest, kerstfeest, Sinterklaasfeest, nieuwjaarsreceptie, barbecue ... De toelage kan je gebruiken voor bijvoorbeeld het huren van een tent, straatanimatie, algemene kosten enz. en wordt:

  • éénmaal per jaar toegekend per organisatie en per straatfeest;
  • berekend aan de hand van de ingediende aanvragen met een maximum van 150 euro;
  • uitbetaald in de maand december.

Voorwaarden

  • Het straatfeest vindt plaats op het grondgebied Deerlijk.
  • De organisatie mag niet aangesloten zijn bij een Deerlijkse raad of het Centraal Feestcomité of er deel van uitmaken.
  • De organisatie mag op geen enkele andere manier subsidies ontvangen van de gemeente.

Wat moet je meebrengen?

De aanvraag is slechts geldig wanneer de volgende documenten worden bijgevoegd:

  • Het aanvraagformulier toelage straatfeesten.
  • Een officiële aanvraag aan de gemeente (zoals bv. vraag tot materiële medewerking, toelating afsluiten straat).
  • Een uitnodiging, affiche, advertentie of krantenartikel.

Meer info

Het aanvraagformulier kan je hieronder terugvinden en per mail indienen tussen 1 december en 30 november van het te betoelagen jaar bij het gemeentebestuur. Voor verdere vragen is de evenementencoach telefonisch bereikbaar op het nummer 056 71 89 81.

Aanvraagformulier