Uitleendienst

Het gemeentebestuur leent feestmateriaal uit aan verenigingen en privépersonen voor activiteiten die plaatsvinden op het grondgebied van de gemeente Deerlijk.

Wie kan er ontlenen?

  • Gemeentelijke adviesraden en commissies, de beheersorganen en hun respectievelijke werkgroepen, onderwijsinstellingen gelegen op het grondgebied Deerlijk en hun oudercomités en Deerlijkse benefietorganisaties.
  • Deerlijkse verenigingen
  • Privépersonen wonende in Deerlijk
  • Niet-Deerlijkse verenigingen en/of rechtspersonen met maatschappelijke zetel in Deerlijk, die een open publieksactiviteit organiseren die plaatsvindt op grondgebied Deerlijk.

Nieuw materiaal 2024

We zijn verheugd de aankoop van nieuwe materialen voor de gemeentelijke uitleendienst met jullie te delen. Ook het spelmateriaal kreeg een grondige upgrade waarbij ook kinderen jonger dan 6 jaar specifiek hun gading zullen vinden. 

Ontdek hier het nieuwe materiaal

Voorwaarden

Aanvraag materiaal

Aanvragen dienen minimaal 7 kalenderdagen en maximaal 1 kalenderjaar voor aanvang van de activiteit bezorgd te worden bij de uitleendienst. Gelieve het formulier te bezorgen aan uitleendienst@deerlijk.be

Aanvraagformulier materiaal

Huurprijs- en periode

De huurprijs (retributie) is het tarief voor een ontleningsperiode van één week. De retributie is verschuldigd voor elke nieuwe begonnen ontleningsperiode van één week. De huurprijs van het materiaal is vastgelegd in het retributiereglement van de uitleendienst.

Retributiereglement uitleendienst

Leveren en afhalen materialen

Materialen feestelijkheden kunnen niet ontleend worden aan privépersonen. Deze materialen worden geleverd en opgehaald door de gemeentediensten (vb. tafels en stoelen, hekkenwerk, podia, etc.)

Materialen van het vrijetijdspunt kunnen zowel ontleend worden door verenigingen als privépersonen. Deze materialen worden door de organisator zelf afgehaald en teruggebracht tijdens de openingsuren van het vrijetijdspunt (vb. licht- en geluidsinstallaties, muziekinstallaties, spelmateriaal, etc.)

Door het in ontvangst nemen van de materialen, verklaart de ontlener zich akkoord met het retributiereglement en verbindt zich ertoe het materiaal zorgvuldig te gebruiken volgens het reglement.