Uitleendienst

Het gemeentebestuur leent feestmateriaal uit aan verenigingen voor activiteiten die plaatsvinden op het grondgebied van de gemeente Deerlijk.

Wie kan er ontlenen?

  • Gemeentelijke adviesraden, gemeentelijke commissies, de beheersorganen en hun respectievelijke werkgroepen en onderwijsinstellingen, gelegen op het grondgebied Deerlijk.
  • Deerlijkse verenigingen aangesloten bij een erkende Deerlijkse adviesraad.
  • Deerlijkse vereniging/organisatie of een tijdelijke vereniging/organisatie die niet aangesloten is bij een erkende Deerlijkse adviesraad. Minstens de helft van de leden van het bestuur van de vereniging/organisatie moet in Deerlijk wonen.
Kosten

De huurprijs van het materiaal is vastgelegd in het retributiereglement van de uitleendiensten.