Straatfeest organiseren

Een straat- of wijkfeest organiseren is een leuke manier om de buren beter te leren kennen, om gezellig samen te zijn … Kortom een bijeenkomst waarbij alle bewoners van één of meerdere stra(a)t(en) worden uitgenodigd. Onder een straatfeest verstaan we: een nieuwjaarsreceptie, een kleinschalig zomerfeest of bbq, een Sinterklaas- of kerstfeest … 

Evenementen, inclusief straatfeesten, die een stuk van de openbare weg of het openbaar domein innemen, vereisen toestemming van het lokale bestuur (toelating inname openbaar domein). Met deze vergunning krijg je toestemming van het gemeentebestuur om een afgesproken deel van de openbare weg voor een vastgestelde periode in te nemen.

Aanvragen straatfeest

Dien jouw aanvraag online in via het digitale evenementenloket van de gemeente Deerlijk.

Na registratie zullen de betrokken diensten jouw aanvraag behandelen, de nodig adviezen verzamelen en toelating vragen aan het lokale bestuur. De toelating met de bijhorende (signalisatie-) vergunning wordt je nadien vanuit het platform verstuurd. 

De levering van de verkeerssignalisatie gebeurt door de technische diensten van de gemeente. De organisator van het straatfeest staat zelf in voor de correcte plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie op basis van de signalisatievergunning.

Dien hier je aanvraag in

Praktische tips

 • Heb je nog geen account? Raadpleeg dan zeker alle info en praktische tips via het evenementenloket
 • Heb je stoelen of tafels nodig, of een tent om onder te schuilen? Wil je een streepje muziek of spelmateriaal voor de kinderen? Organisatoren van een straatfeest kunnen materialen ontlenen bij de uitleendienst. Raadpleeg de lijst van beschikbare materialen en bezorg je aanvraag via uitleendienst@deerlijk.be .
 • De gemeente Deerlijk zet graag in op een kwalitatieve buurtwerking, op het creëren van verbinding via laagdrempelige acties. Met Zorgzame Buurt luisteren we naar wat de noden en wensen van de buurt zijn opdat deze een thuis mag zijn voor iedereen. Wil je graag een Buur(t)feest organiseren? Neem dan zeker contact op met Zorgzaam Deerlijk en vraag een Buur(t)feest startpakket aan.

Toelage organiseren straatfeest

Alle bewoners of straatfeestcomités van Deerlijk kunnen een toelage aanvragen voor het organiseren van kleine straatfeesten. De toelage kan gebruikt worden voor het huren van een tent, straatanimatie, algemene kosten ... en wordt:

 • éénmaal per jaar toegekend per organisatie en per straatfeest;
 • berekend aan de hand van de ingediende aanvragen met een maximum van 150 euro;
 • uitbetaald in de maand december.

Voorwaarden

 • Het straatfeest vindt plaats op het grondgebied Deerlijk.
 • De organisatie mag niet aangesloten zijn bij een Deerlijkse raad of het Centraal Feestcomité of er deel van uitmaken.
 • De organisatie mag op geen enkele andere manier subsidies ontvangen van de gemeente.

Documenten

De aanvraag is slechts geldig wanneer de volgende documenten aan het lokaal bestuur bezorgd worden:

 • Het aanvraagformulier ondertekend door 3 bewoners, met vermelding van het rekeningnummer waarop de toelage mag gestort worden;
 • De officiële aanvraag voor het organiseren van een straatfeest, ingediend bij de gemeente zoals bijvoorbeeld registratie, aanvraag straatfeest via evenementenloket (Eagle) of collegebesluit tot toelating of vraag tot materiele medewerking via uitleendienst …;
 • Een uitnodiging, affiche, advertentie of krantenartikel van het straatfeest.

Het aanvraagformulier kan je hieronder terugvinden en indienen bij het lokale bestuur tussen 01 december en 30 november van het jaar waarvoor je subsidie aanvraagt. Dit kan per mail naar evenementen@deerlijk.be.

Aanvraagformulier