Doelstelling

We stellen ons als gemeentebestuur dagelijks de vraag waar en hoe we een meerwaarde kunnen betekenen voor onze doelgroepen. Niet alleen willen we onze inwoners een aangename leefomgeving bieden, ook onze ondernemers willen we stimuleren in hun creativiteit en ondernemerschap. 

 

In een notendop

Alle initiatiefnemende handelszaken die activiteiten uitvoeren in het belang van meerdere handelszaken of een lokale beroeps- of belangenorganisatie kunnen een premie aanvragen ter ondersteuning van hun initiatief. Voor elke euro die wordt uitgegeven, wordt een halve euro bijgelegd door de gemeente. Met deze premie wil de gemeente Deerlijk het opzetten van commerciƫle initiatieven met het oog op het verhogen van de aantrekkingskracht en beleving van de handelskern(en) in de gemeente stimuleren. Alle voorwaarden worden in het premiereglement toegelicht.

Premiereglement lezen

 

Stappen

Er werd beslist een algemeen kader uit te werken die een leidraad vormt waarbij weldoordachte voorwaarden waken over het al dan niet verlenen van een premie. Doorloop de volgende stappen om met jouw initiatief kans te maken op extra ondersteuning in de vorm van een premie.

STAP 1:  REGLEMENT NALEZEN
Je wenst een initiatief op te zetten? Ga dan eerst even na of deze aan alle voorwaarden van het premiereglement voldoet. Voldoet jouw initiatief nog niet helemaal of zit je met twijfels? Neem contact op met onze dienst economie, zij staan je graag bij om de mogelijkheden te bekijken.

STAP 2: AANVRAAG INDIENEN
Voldoet jouw initiatief aan alle voorwaarden? Super! Via onderstaande knop kan je jouw aanvraag officieel indienen. Vul alle velden zo volledig en correct mogelijk in, want deze zorgen voor een vlotte behandeling en hebben daarnaast ook een impact op de budgettaire totaliteit. Opgelet! De aanvraag dient ten laatste twee maanden voor de start van het initiatief te worden ingediend.

STAP 3: GOED- OF AFKEURING
We houden je persoonlijk op de hoogte van de goed- of afkeuring van jouw aanvraag tot een premie voor het initiatief.

STAP 4: UITBETALING PREMIE
Voldeed jouw initiatief aan alle voorwaarden en werd het intussen gerealiseerd? Na afloop vragen we om volgende zaken te bezorgen om de uitbetaling van de premie mogelijk te maken:

  • Een financieel verslag met bijhorende bewijsstukken zoals kopie van facturen en kastickets.
  • Een inhoudelijk verslag die dient als evaluatie van het initiatief.

Aanvraag indienen