Aanvraag premie handelsinitiatieven

Gegevens verantwoordelijke initiatiefnemer
Indien het initiatief werd goedgekeurd in het kader van een premie, betalen we op dit rekeningnummer de premie uit na de realisatie van het initiatief.
Gegevens deelnemende handelszaken
Noteer hier de namen van alle handelszaken die deelnemen aan dit initiatief.
Gegevens initiatief
Vertel ons wat meer over het concept van het initiatief. 
Waar zal het initiatief juist plaatsvinden? Zal het initiatief over de volledige gemeente plaatsvinden of betreft het één of meerdere specifieke handelskern(en)?
Bezorg ons een volledig overzicht van alle middelen die jullie nodig zien om het initiatief vorm te geven. Dat kan gaan van promotioneel drukwerk met een zichtbaar karakter (zoals spandoeken, affiches en stickers) tot publiciteit en advertenties ter promotie van het initiatief. Ook items ter aankleding van een etalage of het straatbeeld komen in aanmerking. 

Som per middel de verwachte kostprijs op en geef ons eveneens het totaal kostenplaatje mee. Alle items op de lijst worden door ons afgetoetst aan de voorwaarden van het premiereglement en bepalen mee de budgettaire totaliteit. Wees dus zo volledig mogelijk.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, of, xlsx.
Zijn er nog zaken waar we rekening mee dienen te houden of van op de hoogte moeten worden gebracht? Vertel het ons hier.