Participatie

Een plek creëren waar mensen graag vertoeven? Dat doe je in eerste instantie door te luisteren. Daarom geven we burgers de kans om actief deel te nemen aan de opbouw van vernieuwende, lokale projecten. Participatie of inspraak doet de gemeente bewegen in denken en doen. Het gaat over jullie bezorgdheden, bedenkingen, invalshoeken en het out of the box denken. Daarmee wil de gemeente Deerlijk aan de slag gaan. Jullie inbreng is niet gewoon welkom, maar noodzakelijk!

WAT ZIJN DE Lopende participatietrajecten?

Op deze pagina ontdek je welke participatietrajecten momenteel lopend zijn in onze gemeente. Elk traject is gekoppeld aan specifieke ambities en wordt gerealiseerd in samenwerking met externe, professionele partners. Klik op het traject naar keuze om meer te weten te komen.

SPELREGELS

Om de aantrekkelijkheid van onze gemeente te verhogen op maat van onze burgers, schakelen we bij geselecteerde projecten participatie in. Een kans voor onze inwoners om hun mening kenbaar te maken aan het beleid. En een kans om als beleid te werken aan gedragen beleidskeuzes. Het gemeentebestuur kiest voor een positieve, constructieve participatie. Om deze te bewerkstelligen, zetten we enkele spelregels op in de vorm van een participatiestandaard die te allen tijde dienen gerespecteerd te worden.

Participatiestandaard lezen