Het BOA-decreet in Deerlijk

Wat is het BOA-decreet?

Het Vlaams decreet BOA of 'Buitenschoolse Opvang en Activiteiten' geeft het lokaal bestuur de regierol om samen met alle lokale spelers een geïntegreerd aanbod aan buitenschoolse opvang en activiteiten te ontwikkelen. Dit houdt in dat kinderen speelmogelijkheden en ontplooiingskansen krijgen, ouders werk, opleiding en gezin vlot kunnen combineren en dat het aanbod voor alle kinderen toegankelijk en betaalbaar is.

Doe je mee?

We doen dit niet alleen, maar samen met kinderen, ouders, organisaties in jeugd, cultuur en sport, organisatoren buitenschoolse opvang, scholen, welzijnspartners … die een rol willen opnemen. Zo zetten we een bevraging op, organiseren we focusgroepen en zijn er verschillende informatie- en inspraakmomenten. De mogelijkheden ontdek je onderaan deze pagina.

Hoe gaan we in Deerlijk aan de slag met het decreet?

  • We gaan samen aan de slag om een visie te bepalen hoe wij het zien en waar we naar toe willen. We geven de doelstellingen en acties een concrete vertaling en lokale invulling. En dat tot 2030.
  • Er is een interne werkgroep die dit proces in goede banen leidt. We worden hierbij ondersteund door een externe consultant. In 2022 willen we zoveel mogelijk input verzamelen om in 2023 op concrete voorstellen feedback te verzamelen.
  • Een uitgebreid en doordacht proces dus om de kinderen in Deerlijk nog meer speel- en ontwikkelingskansen te bieden.

Meer informatie?

Wil je graag meer informatie of meewerken aan dit project? Stuur ons dan gerust een mail. Meer lezen over het decreet? Het Agentschap Opgroeien verzamelt alle informatie op www.opgroeien.be/boa.