Een tijdelijke pop-up horecazaak uitbaten

Wil jij in Deerlijk een uniek concept uittesten of tijdelijk uitbaten in de vorm van een pop-up horecazaak? We maken jou graag wegwijs in alle regelgeving en procedures.

Procedure lezen

Locatie

Heb je een locatie en plan van opbouw voor ogen? Maak dan eerst een afspraak met ons omgevingsloket. Zij gaan alvast na of jouw locatie niet strijdig is met de plannen van aanleg (BPA) of ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP).

 • Indien je een pand met een horecafunctie intrekt, volg je verder de regelgeving die voor iedere horecazaak van toepassing is (zie 'horecaregelgeving').
 • Indien jouw locatie geen bestaande horecafunctie heeft, wordt nagegaan of er een wettelijke afwijking mogelijk is.
 • Indien je een pop-up wenst uit te baten op openbaar domein, heb je hiervoor eerst goedkeuring van de gemeente nodig.

Afspraak maken met het omgevingsloket

Charter

Deerlijk is een gemeente die bruist van de initiatieven voor jong en oud. We zijn dan ook trots op het ondernemerschap en de vele creativiteit die de straten doet opleven. Die creativiteit willen we alles behalve beknotten maar mag ook niet ten koste gaan van ondernemers die zich engageren om permanent iets op te starten of reeds een vaste waarde zijn in onze gemeente. We willen er dan ook over waken dat tijdelijke initiatieven zich aan dezelfde spelregels houden, want goede afspraken maken goede vrienden. Om hierover te waken, werd een charter opgesteld met afspraken waaraan initiatief dient te voldoen.

Charter lezen

Horecaregelgeving
INSCHRIJVING KBO
 • Jouw vestiging dient ingeschreven te zijn op de locatie van de pop-up via de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).
 • De activiteit van jouw pop-up horecazaak dient eveneens onder de juiste NACE-code te vallen (56.XXX - Eet- en drinkgelegenheden).  
 • Heb je geen vestigingseenheid? Dan spreken we van ambulante handel en dien je eerst de bekende 'leurkaart' aan te vragen via een lokaal erkend ondernemingsloket.

Naar de website van de KBO

Drankvergunning

Indien er gegiste en/of sterke dranken worden geschonken voor consumptie ter plaatse (gratis of tegen betaling) moet je over een drankvergunning beschikken. We onderscheiden twee soorten:

 • Drankvergunning vaste gelegenheid: periode > 15 dagen
 • Occasionele drankvergunning: periode < 15 dagen

Drankvergunning aanvragen

Brandveiligheid
 • Een brandveiligheidsattest (aan te vragen bij de gemeente) is verplicht voor elke publiek toegankelijke inrichting.
 • Een verzekering objectieve aansprakelijkheid is eveneens een vereiste. Informeer hiervoor bij jouw verzekeraar. 

Brandveiligheidsattest aanvragen

FAVV

Elke horecazaak, tijdelijk of niet, is dagdagelijks bezig met etenswaren. Via het FAVV heb je twee mogelijkheden:

 • Registratie: beperkt assortiment etenswaren (snoep, chocolade, chips, portie kaas/salami...)
 • Toelating: breed assortiment aan verse producten.

Naar de website van het FAVV

overige regelgeving

Hou verder ook rekening met Sabam, vuurvergunning, de Vlarem geluidsnormen, een contract voor afvalophaling...

Startersbrochure lezen

Aan de slag

Is alle informatie duidelijk en voldoet jouw initiatief aan de voorwaarden? Dan kan je nu officieel jouw aanvraag indienen. Je dient dit ten laatste 2 maanden vóór de opening te doen via het onderstaand aanvraagformulier. Alle tijdelijke horeca initiatieven krijgen pas toestemming, ook om te communiceren, na groen licht van het college van burgemeester en schepenen (CBS). Het college verwacht dat elke uitbating conform de algemene (horeca)regelgeving wordt uitgebaat. De ondernemer wordt eveneens verwacht tijdig de nodige procedures op te starten inzake de benodigde vergunningen en/of toelatingen (reken ook hiervoor een tweetal maanden in).

Aanvraag indienen

Evaluatie

Tijdens de opening van jouw pop-up waak je als ondernemer over de gemaakte afspraken en stuur je bij waar nodig. Vanuit externe instanties kan bij hinder gevraagd worden naar nieuwe afspraken. Op het einde van de tijdelijke uitbating maken we een gezamenlijke evaluatie op.