Wat is een drankvergunning?

Een drankvergunning is een gemeentelijke toelating voor het verstrekken van gegiste en/of sterke dranken voor verbruik ter plaatse. Dit ofwel in vaste drankgelegenheden (café, restaurant, hotel, cafetaria, frituur, tearoom …) of in tijdelijke en/of reizende drankgelegenheden (pop-up of verkoop op markten). We onderscheiden twee soorten dranken:

  • Gegiste dranken zoals bieren en wijnen bevatten minder dan 22° alcohol.
  • Sterke dranken zoals cognac, whisky, gin... bevatten meer dan 22° alcohol.

Een drankvergunning geeft toelating tot het schenken van zowel gegiste als sterke dranken. Een vergunning is niet nodig voor het schenken van gegiste dranken als deze enkel en alleen samen geserveerd worden bij maaltijden. In alle andere gevallen is ook voor het schenken van gegiste dranken een vergunning verplicht. 

Soorten vergunningen

Een drankvergunning is persoons- en pandgebonden. De vergunning kan met andere woorden niet overgedragen worden (bv. aan een nieuwe uitbater) of meegenomen worden (naar een andere locatie). Dat houdt in dat bij overnames, bij de start van een nieuwe zaak, bij het openen van een tweede zaak of bij ingrijpende verbouwingen opnieuw een vergunning moet worden aangevraagd. We onderscheiden twee soorten vergunningen:

  • Drankvergunning vaste: periode > 15 dagen
  • Occasionele drankvergunning: periode < 15 dagen

Administratie

Wens je jouw drankvergunning aan te vragen? Hou dan alvast onderstaande documenten klaar:

  • Kopie van het brandveiligheidsattest
  • Kopie van de objectieve aansprakelijkheidsverzekering tegen brand en ontploffingsgevaar
  • Kopie van het attest controle elektriciteitsinstallaties
  • Kopie van het attest keuring verwarmingsinstallaties
  • Uittreksel strafregister aanvrager
  • Uittreksel strafregister inwonende personen (indien van toepassing)

Procedure

Je dient de aanvraag voor een drankvergunning tenminste 1 maand voor de opening in. Wij gaan met jouw aanvraag aan de slag en brengen je persoonlijk op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. Je krijgt pas toestemming om gegiste en/of sterke dranken te schenken na groen licht van het college van burgemeester en schepenen (CBS). Het college verwacht dat elke uitbating conform de algemene (horeca)regelgeving wordt uitgebaat. 

Drankvergunning aanvragen