Brandveiligheidsattest

Wat is een brandveiligheidsattest? 

Elke horeca-uitbater moet voor de eigen horecazaak een positief brandveiligheidsattest hebben. Je hebt een positief brandveiligheidsattest nodig om een voor het publiek toegankelijke inrichting te kunnen openhouden, openen of heropenen.

In het reglement worden daarom de minimale eisen waaraan de opvatting, de bouw en de inrichting van horecazaken en gelijkaardige inrichtingen moeten voldoen opgesomd om het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen, de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen en preventief het ingrijpen van de brandweer te vergemakkelijken.

 

Wanneer een attest aanvragen?

Als uitbater moet je een (nieuw) brandveiligheidsattest aanvragen in één van volgende situaties:

  • start uitbating
  • transformatiewerken
  • vernieuwing van binneninrichting
  • wijziging van de netto-oppervlakte
  • bestemmingswijziging
  • wijziging die de brandveiligheid en de evacuatiemogelijkheden kan beïnvloeden

 

Hoe een attest aanvragen?

Je kan een controlebezoek aanvragen via onderstaande knop. De bevoegde hulpverleningszone krijgt hierdoor de opdracht om na te gaan in welke mate jouw voorziening voldoet aan de brandveiligheidsnormen. Na hun onderzoek brengen zij hiervan verslag uit aan de gemeente, die op hun beurt een attest ontvangt.

Aanvraag indienen