Bekendmaking beslissingen 2022

Omgevingsvergunningen

 

Besliste aanvragen

Dit zijn alle aanvragen voor een omgevingsvergunning (melding) waar het college van burgemeester en schepenen, de Deputatie of de Vlaamse Overheid een beslissing over nam. De lijst met besliste aanvragen vind je hieronder.

Dossier inkijken:

Dit kan via de website omgevingsloket, werkwijze:

 • In de zoekbalk links bovenaan geeft u de locatie in (straat en gemeente) en klikt op het vergrootglas;
 • De kaart wordt ingezoomd naar het gevraagde adres, in deze kaart dient u de blauwe bol aan te klikken;
 • In de tabel rechts van de kaart verschijnt het betreffende dossier waarvan de beslissing ter inzage ligt;
 • Via de infoknop (laatste kolom 'details') kunt u de stukken opvragen om in te kijken. 

Een aantal dossierstukken betreffende de beslissing zijn beschikbaar via het Omgevingsloket Vlaanderen.  Het volledige dossier ligt ter inzage bij het omgevingsloket van de gemeente.  Het gemeentehuis is enkel toegankelijk na afspraak voor alle dienstverlening.  Voor de eerste lijnsinformatie kunt u ons uiteraard bellen (omgevingsloket: 056 69 47 20) of mailen omgevingsloket@deerlijk.be.  

Wanneer beroep instellen:

De periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld is 30 dagen (vanaf de dag na de aanplakking van de bekendmaking op de bouwplaats zelf).  Dit betekent dat de uitvoering van de verleende vergunning kan starten na 35 dagen indien geen beroep werd ingesteld.

Hoe beroep instellen:

De beroepsprocedure kan je hier bekijken.

BEKENDMAKINGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022088810
 • Aanvrager: MATEXI PROJECTS NV gevestigd te Franklin Rooseveltlaan 180 te 8790 Waregem
 • Ligging: Wandelweg en Waregemstraat 75
 • Omschrijving van het project: verkavelen van grond in 16 kavels voor eengezinswonen en 1 kavel voor een meergezinswoning met kantoorfunctie, 1 kavel voor gegroepeerd parkeren, de aanleg van nieuwe wegenis en groenzone na sloping van (een deel van) de bestaande bebouwing
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 4 januari 2023

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022099565
 • Aanvrager: Bernd Casier namens CASIER RECYCLING NV gevestigd te Sint-Elooistraat 2 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Sint-Elooistraat 2, Stationsplein 11, 12 en 13 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: ophogen van een bestaande geluidsmuur met stofwand
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door de deputatie in zitting van 15 december 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022010525
 • Aanvrager: Jo Van der Vorst namens BASIC-FIT BELGIUM BVBA gevestigd te Laarbeeklaan 25 te 1090 Jette en Nikita Lagache namens IMMO PROMEDO BV gevestigd te Disbos 42 te 8970 Poperinge
 • Ligging: Kerkstraat 18 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: wijzigen van de functie van detailhandel naar dienst
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen in zitting van 22 december 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022155192
 • Aanvrager: Daisy Duynslaeger - Steven Ledoux wonende te Waregemstraat 300 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Waregemstraat 300
 • Omschrijving van de melding: uitbreiden van een woning
 • Datum aktename melding CBS: 21 december 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022112211
 • Aanvrager: Lore Derumeaux wonende te Spinetstraat 29 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Spinetstraat 29 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een tuinhuis met overdekt terras
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 14 december 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022119960
 • Aanvrager: Sam en Evelien Muylle - Labeeuw wonende te Manpadstraat 9 te 8860 Lendelede
 • Ligging: Windhalmlaan 14 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een carport met tuinberging
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 7 december 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022094211
 • Aanvrager: Vicky Damman namens IMAGOPACKGROUP gevestigd te Nijverheidslaan 66 te 8540 Deerlijk en Vicky Damman namens VDD Company met als contactadres Nijverheidslaan 66 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Nijverheidslaan 66 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: het uitbreiden van een bestaand industriegebouw
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 14 december 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021124437
 • Aanvrager: Luc Delputte namens STEELANDT BVBA gevestigd te Breestraat 20 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Breestraat 20 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: actualisatie van de uitbating van een bestaand landbouwbedrijf
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 7 december 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022121754
 • Aanvrager: de heer Abouiousoui Mejidov wonende te Stationsstraat 198 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Stationsstraat 198 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: verbouwen van een bestaande loods met woning naar woning
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 7 december 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022085473
 • Aanvrager: Gemeentebestuur Deerlijk gevestigd te Harelbekestraat 27 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Hoogstraat - Harelbekestraat - Rodenbachstraat  in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: slopen van de bestaande bebouwing (brandweerkazerne, brandweerkantine, garage), het opbreken van de verharding en de uitbreiding en herinrichting van het centrumpark
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 23 november 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022015390
 • Aanvrager: BRENNTAG NV met als contactadres Nijverheidslaan 38 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Nijverheidslaan 38 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: actualisatie van de vergunningstoestand van een bestaand bedrijf
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door de deputatie in zitting van 24 november 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022099074
 • Aanvrager: Bruno Descamps namens Lamett Immo BV gevestigd te Ter Donkt 2 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: De Spijker 1 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen en exploiteren van een bedrijfsgebouw met kantoorruimte
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 23 november 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022097048
 • Aanvrager: Tom Decock namens ALVERBO gevestigd te Blauwvoetstraat 8 te 8553 Zwevegem
 • Ligging: De Spijker 9 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een nieuwbouw industriegebouw met kantoor en bedrijfsgebouw
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 23 november 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022111273
 • Aanvrager: de heer en mevrouw Pieterjan en Hanna Vandenbulcke - Meskens wonende te Tramstraat 15 te 8530 Harelbeke
 • Ligging: Kapel ter Rustestraat 38 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: verbouwen van een bestaande woning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 23 november 2022


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022117013
 • Aanvrager: de heer en mevrouw Jonas en Sarah Tytgat - Declercq wonende te Andrieslaan 18 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Andrieslaan 18 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: Verbouwen van een eengezinswoning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 23 november 2022


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022115500
 • Aanvrager: Peter Pollet wonende te Sint-Amandusstraat 23 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Sint-Amandusstraat 23 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een veranda bij een bestaande woning
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 23 november 2022


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022060131
 • Aanvrager: de heer Steven Dejagere wonende te Oudenaardse heerweg 145 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Oudenaardse heerweg 145
 • Omschrijving van de melding: bedrijfsovername
 • Datum aktename deputatie: 3 november 2022


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022090189
 • Aanvrager: Deknudt Jan - Van de Gucht Sara wonende te De Cassinastraat 61 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: De Cassinastraat 61
 • Omschrijving van het project: verkavelen van grond in 3 loten zijnde lot 1 met de bestaande woning, lot 2 als tuinzone bij lot 1 en lot 3 voor nieuwbouw eengezinswoning waarbij de loten 1 en 2 uit de verkaveling gesloten worden
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 9 november 2022


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022111884
 • Aanvrager: Nancy Mostrey wonende te Kasteeldreef 30 te 8740 Pittem
 • Ligging: Stationsstraat 270 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: vervangen van ramen
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 26 oktober 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022106871
 • Aanvrager: Joris Crynen namens LOYD NV gevestigd te Kortrijksesteenweg 1170/0101A te 9051 Gent
 • Ligging: Waregemstraat 27 en 29 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: slopen van de bestaande woning en de fabrieksgebouwen
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 26 oktober 2022


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022111533
 • Aanvrager: Lydie Putman wonende te Gullegemsesteenweg 168 te 8501 Kortrijk
 • Ligging: Achterstraat 21 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een garage
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 26 oktober 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022072318
 • Aanvrager: Wim Verhaeghe namens HYBOMA NV met als contactadres Den Triangel 2 te 8610 Kortemark
 • Ligging: Zuster Remigiastraat 4-16 en 15-27 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van 14 eengezinswoningen
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 19 oktober 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022070858
 • Aanvrager: Dirk Damman namens BOUWONDERNEMING DAMMAN NV gevestigd te Breestraat 19 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Breestraat 19 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: uitbreiden van de bestaande bouwonderneming Damman en het wijzigen en uitbreiden van de bijhorende ingedeelde inrichtingen of activiteiten
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 12 oktober 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022096203
 • Aanvrager: Johan Bonnier namens Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen OPDRAVER gevestigd te Grote Markt(Kor) ZN te 8500 Kortrijk
 • Ligging: Kleine Tapuitstraat 6 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: nieuw portiersgebouw - recyclagepark Deerlijk
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 12 oktober 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022074081
 • Aanvrager: mevrouw Marie-Claire Dejagere wonende te Pladijsstraat 52 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Pladijsstraat 52 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: verbouwen van een bijgebouw
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 12 oktober 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022128703
 • Aanvrager: Stijn Putman namens BOUWWERKEN PUTMAN BVBA gevestigd te Oude Heerweg 23 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Oude Pastoriestraat 1, 2 en 3
 • Omschrijving van de melding: Tijdelijke bronbemaling in functie van de bouw van een kelder
 • Datum aktename CBS: 12 oktober 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022119654
 • Aanvrager: de heer Henkie Courtens wonende te Vichteknokstraat 36 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Vichteknokstraat 36
 • Omschrijving van de melding: plaatsen van een bovengrondse propaangastank voor woningverwarming
 • Datum aktename CBS: 12 oktober 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022079025
 • Aanvrager: de heer Klaas Algoet wonende te Tapuitstraat 109 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Braamakkerstraat 64 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: verbouwen en uitbreiden van de woning
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 5 oktober 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022002918
 • Aanvrager: Nic Maes namens BEST TRADING BELGIUM BV gevestigd te Kleine Tapuitstraat 14-16 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Kleine Tapuitstraat 14 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: groothandel in hygiënische producten
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 28 september 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022054339
 • Aanvrager: Roel Vaneeckhout namens Kookon NV gevestigd te De Cassinastraat 20 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Groeningestraat
 • Omschrijving van het project: wijzigen van de verkaveling door het voorzien van 4 loten ifv halfopen en gesloten bebouwing in plaats van 2 loten
 • Beslissing: Weigering door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 28 september 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022098792
 • Aanvrager: de heer Sieg Vervaeke wonende te Otegemse steenweg 51 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Otegemse steenweg 51 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: verbouwen van de bestaande eengezinswoning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 21 september 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022077592
 • Aanvrager: stefanie vanden broucke namens Chapter George Develops BV gevestigd te Harpstraat 5/1 te 8530 Harelbeke en mevrouw stefanie vanden broucke met als contactadres Harpstraat 5 bus 001 te 8530 Harelbeke
 • Ligging: Kapittelstraat 1-4 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: Bouwen van 2 halfopen woningen
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 21 september 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021107821
 • Aanvrager: John Lannoo namens LANNOO J. & Zn BVBA gevestigd te Fabrieksstraat 28 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Fabrieksstraat 28 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: Uitbreiden magazijn + hernieuwing milieuvergunning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 14 september 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022084755
 • Aanvrager: Humberto Van Nunen namens Afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen gevestigd te Koning Albert I-laan 1-2/82 te 8200 Brugge
 • Ligging: N36  in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: N36 Deerlijk, vellen van één boom thv km. 31,971
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 7 september 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022084786
 • Aanvrager: Humberto Van Nunen namens Afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen gevestigd te Koning Albert I-laan 1-2/82 te 8200 Brugge
 • Ligging: N36  in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: N360002 Deerlijk, vellen van één boom thv kmp 31,412
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 7 september 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022085466
 • Aanvrager: Julie Derammelaere met als contactadres Vichtestraat 167 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Vichtestraat 167 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: slopen van een kapelletje in de voortuin
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 31 augustus 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022119896
 • Aanvrager: Tom Decock namens ALVERBO gevestigd te Blauwvoetstraat 8 te 8553 Zwevegem
 • Ligging: De Spijker
 • Omschrijving van de melding: bronbemaling in functie van de bouw van een kelder
 • Datum aktename CBS: 21 september 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022047054
 • Aanvrager: Bernd Casier namens CASIER RECYCLING NV gevestigd te Sint-Elooistraat 2 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Sint-Elooistraat 2 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: actualisatie van de vergunning bij een schrootverwerkend bedrijf.
 • Beslissing door deputatie op 15 september 2022: Gedeeltelijk voorwaardelijk vergund en gedeeltelijk geweigerd.

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022072693
 • Aanvrager: Destadsbader - Desmet wonende te Spinetstraat 5 te 8530 Harelbeke
 • Ligging: Poekelaan 10 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een losstaand bijgebouw, ophoging van het terrein, aanleg van buitenverharding en het aanpassen van de gevelopening van de reeds vergunde woning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 7 september 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022081529
 • Aanvrager: Conrad Everaerdt namens Fluvius System Operator met als contactadres President Kennedypark 12 te 8500 Kortrijk
 • Ligging: Boudewijnlaan 7 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: plaatsen van nieuwe gascabine ter vervanging van de oude gascabine
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 31 augustus 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022068104
 • Aanvrager: Rudy Beyaert met als contactadres Kerkstraat 90 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Kerkstraat 90 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: plaatsen van een carport bij een bestaande woning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 31 augustus 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022039243
 • Aanvrager: Delmulle - de Groot wonende te Klijtstraat 60 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Klijtstraat 60 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: Verbouwen van een bestaande woning en aanleg verharding
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 31 augustus 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022046660
 • Aanvrager: Dwight Van Lancker wonende te Beekstraat 47 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Beekstraat 47 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een tuinhuis
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 31 augustus 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022081317
 • Aanvrager: Louis Haerinck wonende te Hoogstraat 104 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Hoogstraat 104 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: wijzigen van de functie van een woning met winkel tot eengezinswoning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 31 augustus 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022111159
 • Aanvrager: Louis Haerinck wonende te Hoogstraat 104 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Hoogstraat 104
 • Omschrijving van de melding: volledig stopzetten van de exploitatie van een beenhouwerij
 • Datum aktename melding CBS: 7 september 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022110894
 • Aanvrager: Hannes D'heedene met als contactadres Kerkplein 12-14 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Kerkplein 12, 14 en 16
 • Omschrijving van de melding: exploitatie van een handelszaak (chocolaterie) en tearoom
 • Datum aktename CBS: 31 augustus 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022078947
 • Aanvrager: Mathias De Lombaerde wonende te Pladijsstraat 93 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Pladijsstraat 93 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: regulariseren en uitbreiden van een bestaande terrasverharding
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 10 augustus 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022072694
 • Aanvrager: Dinnecourt - Mullie wonende te Klaroenstraat 38 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Heulselaan 3 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een halfopen woning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 10 augustus 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021071929
 • Aanvrager: Bouckaert - Dewilde wonende te Oudenaardse heerweg 97 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Oudenaardse heerweg 97 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: verbouwen en uitbreiden van een halfopen woning
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 10 augustus 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022073584
 • Aanvrager: Vermoere - Hanssens wonende te Leopoldstraat 53 te 8550 Zwevegem
 • Ligging: Poekelaan 11 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een eengezinswoning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 10 augustus 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022072005
 • Aanvrager: Provoost - Dendauw wonende te Keizelbergstraat 7 te 8540 deerlijk
 • Ligging: Keizelbergstraat 7
 • Omschrijving van het project: wijzigen van de inplanting van de bouwplaats voor het bijgebouw op lot 33
 • Beslissing: Vergunning door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 10 augustus 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022041237
 • Aanvrager: Kris De Leeuw namens DE LEEUW KRIS BVBA gevestigd te Hoogstraat 162 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Waregemstraat 502 en 506 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van 2 vakantiewoningen en een semi-publiek overdekt zwembad na afbraak bestaande bebouwing
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 18 juli 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022078586
 • Aanvrager: Anne-Leen Dierick wonende te Kruisputstraat 6 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Kruisputstraat 6 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: slopen en heropbouwen van een tuinhuis
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 10 augustus 2022


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022072505
 • Aanvrager: Tim Wyns namens BATOPIN NV met als contactadres Brouwerijstraat 6 te 2200 Herentals
 • Ligging: Schoolstraat 20 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: wijzigen van de lichtreclame op de voorgevel
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 10 augustus 2022


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022072511
 • Aanvrager: Tim Wyns namens BATOPIN NV met als contactadres Brouwerijstraat 6 te 2200 Herentals
 • Ligging: Schoolstraat 20 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: wijzigen van de handelsfunctie naar dienstenfunctie
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 10 augustus 2022


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022035284
 • Aanvrager: Bernd Casier namens CASIER RECYCLING NV gevestigd te Sint-Elooistraat 2 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: langs spoorweg  te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: plaatsen van een zonnepaneleninstallatie van 1,09 MWp ten behoeve van het schrootverwerkend bedrijf Casier Recycling (2400 PV-panelen in grondmontage, en bijhorende kleine constructies voor het plaatsen van de omvormers).
 • Beslissing: Weigering door de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen in zitting van 20 juli 2022


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022071208
 • Aanvrager: de heer Ivan Bayart wonende te Diesveldstraat 42 te 8553 Zwevegem
 • Ligging: Heestertstraat  in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: overwelven van een baangracht
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 18 juli 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021197659
 • Aanvrager: de heer Chris D'haene met als contactadres Kapel ter Rustestraat 11 te 8540 Deerlijk en mevrouw Sabine Michiels wonende te Hoogstraat 41 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Hoogstraat 39 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: reconversie van klooster tot schoolgebouw en bouwen van een overdekte speelplaats en sanitaire lokalen.
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 13 juli 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022045585
 • Aanvrager: de heer Jeroen Vandenberghe wonende te Waregemstraat 315 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Waregemstraat 315 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: aanleg van verharding in functie van bedrijf en garages
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 13 juli 2022


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022010525
 • Aanvrager: BASIC-FIT BELGIUM BVBA gevestigd te Laarbeeklaan 25 te 1090 Jette en IMMO PROMEDO BV gevestigd te Disbos 42 te 8970 Poperinge
 • Ligging: Kerkstraat 18 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: wijzigen van de functie van detailhandel naar dienst
 • Beslissing: Weigering door college van burgemeester en schepenen in zitting van 6 juli 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022034793
 • Aanvrager: de heer Nicolas Vanwynsberghe wonende te Olmstraat 98/B12 te 8790 Waregem
 • Ligging: Guido Gezellelaan 110 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een half-open ééngezinswoning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 6 juli 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021197548
 • Aanvrager: Jan Van Overbeke met als contactadres Oliebergstraat 129 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Oliebergstraat 131 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: slopen van de bestaande gebouwen/constructies
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 6 juli 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022016780
 • Aanvrager: Christof Malysse namens LOBSTER FISH NV gevestigd te Roterijstraat 20 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Roterijstraat 20 en 22 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: regularisatie van een deel van de koelruimte en uitbreiding van laadzone
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 6 juli 2022


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022039917
 • Aanvrager: Bart Steenhaut namens STEENHAUT BVBA gevestigd te Nieuwenhovestraat 20 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Nieuwenhovestraat 20 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: aanbrengen raamopeningen in de voor- en zijgevel van een industriegebouw
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 6 juli 2022


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022040052
 • Aanvrager: Maes - Vaneeckhout wonende te Elf Novemberlaan 17 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Elf Novemberlaan 17 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: verbouwen van een woning
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 6 juli 2022


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022034713
 • Aanvrager: Paul Wyckaert namens SCHELDESTROOM NV NV gevestigd te Bekaertstraat(Z) 2 te 8550 Zwevegem
 • Ligging: Oude Heerweg 5 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van kantoor- en sanitaire units
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door de Deputatie in zitting van 30 juni 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022053198
 • Aanvrager: Kris Van Ballaer namens KUWAIT PETROLEUM (Belgium) NV gevestigd te Brusselstraat 59/1 te 2018 Antwerpen
 • Ligging: Vichtesteenweg  in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: plaatsen bij laadinfrastructuur op een carpoolparking
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door de Vlaamse overheid – departement Omgeving - in zitting van 6 juli 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021180255
 • Aanvrager: Anthony Van Quickelberghe wonende te Klaphullestraat 6 te 8755 Ruiselede
 • Ligging: Plantenweg 20 en Stationsstraat 270
 • Omschrijving van het project: verkavelen van een stuk grond in 2 loten voor halfopen bebouwing
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 29 juni 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021190748
 • Aanvrager: de heer Jean-Marie  Van Wanseele wonende te Lavoordestraat 33A te 8750 Wingene en Jean-Marie Van Wanseele namens WINGMAN BV gevestigd te Leeuwkestraat 1/01 te 8790 Waregem
 • Ligging: Desselgemstraat
 • Omschrijving van het project: verkavelen van grond in 41 loten (40 voor woningbouw en 1 voor nutscabine) met wegenisaanleg en omgevingsaanleg
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 29 juni 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022051918
 • Aanvrager: de heer Claude Croes wonende te Harelbekestraat 27 te 8540 Deerlijk, Isabelle Taelman namens De Living Deerlijk VZW gevestigd te Kleine Klijtstraat 7 te 8540 Deerlijk en de heer Hans Piepers wonende te Harelbekestraat 27 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Hoogstraat 128 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: wijzigen van de functie van handel naar gemeenschapsvoorziening en het verbouwen van het gebouw met stabilteitswerkzaamheden binnen het bestaande bouwvolume
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 29 juni 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022036206
 • Aanvrager: mevrouw Eline Gryson wonende te De Cassinastraat 17 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: De Cassinastraat 17 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: slopen achterbouw en uitbreiden bestaande woning
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 22 juni 2022

 •  Referentie omgevingsloket: OMV_2022004443
 • Aanvrager: De Ketele - Casteele wonende te Stasegemstraat 39 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Brandsmisstraat 20 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bestemmingswijziging van landbouwsite naar residentiële site, sloop van verschillende bijgebouwen, ontharden van een deel van de binnenplaats, verwijderen van sleufsilo's, opnieuw vrijmaken van de vroegere omwalling en het slopen van een eengezinswoning en herbouwen op een gewijzigde plaats.
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 29 juni 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022083007
 • Aanvrager: Stijn De Clercq namens Persyn NV gevestigd te Blokellestraat(Z) 113A te 8550 Zwevegem
 • Ligging: in en rond Evangelieboomstraat Deerlijk en deels op grondgebied Waregem
 • Omschrijving van de melding: tijdelijke lijnbemaling in functie van de plaatsing of hernieuwing van de riolering
 • Datum aktename CBS: 29 juni 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022051435
 • Aanvrager: de heer Geert Biesbrouck wonende te Stationsplein 9 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Stationsplein 9 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: Uitbreiden van een woning na sloop bestaand tuinhuis
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 22 juni 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022038557
 • Aanvrager: Indel Invest namens Chapter George Develops BV gevestigd te Harpstraat 5/1 te 8530 Harelbeke
 • Ligging: Oude Pastoriestraat 1 - 3 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: het wijzigen van de vergunde meergezinswoning (OMV_2020170965) voor wat betreft de gevelmaterialen van de traphallen, de balustrades aan de terrassen, de parkeerplaatsen en de groenaanleg in de voortuinstrook en het plaatsen van een tijdelijke werfafsluiting
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 15 juni 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022042078
 • Aanvrager: mevrouw Els Vanden Broucke wonende te Tulpenlaan 233 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Beverenstraat 46-48 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: slopen van 2 koppelwoningen
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 15 juni 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022042056
 • Aanvrager: mevrouw Els Vanden Broucke wonende te Tulpenlaan 233 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Beverenstraat 46A in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: het slopen van een tuinberging
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 15 juni 2022


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022044267
 • Aanvrager: Tony Vandenberghe wonende te Bilkenstraat 62 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Bilkenstraat 62 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: aanbouw van een veranda bij een bestaande woning
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 15 juni 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022063518
 • Aanvrager: Mia Vlaeminck wonende te Marie de Plothostraat 18 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Marie de Plothostraat 18 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: plaatsen van een veranda
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 15 juni 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021181413
 • Aanvrager: Pierre Claeys namens BRENNTAG NV met als contactadres Nijverheidslaan 38 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Nijverheidslaan 38 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: afwijkingsaanvraag met betrekking tot de scheidings- en afstandsregels voor gevaarlijke producten
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen in zitting van 2 juni 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021184101
 • Aanvrager: Vanhoutte - Engelen met als contactadres Oliebergstraat 95 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Oliebergstraat 95 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: verbouwen en uitbreiden van een halfopen woning.
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 15 juni 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022077744
 • Aanvrager: Atilla Vandenbogaerde wonende te René De Clercqstraat 2 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Harelbekestraat 1A, René De Clercqstraat 2 en 2A
 • Omschrijving van de melding: Actualisatie van bestaande groeten en fruitwinkel alsook levering aan horeca
 • Datum aktename melding CBS: 8 juni 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022026363
 • Aanvrager: Wim Verhaeghe namens HYBOMA NV met als contactadres Den Triangel 2 te 8610 Kortemark
 • Ligging: Tapuitstraat 113-115-117-119 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: Bouwen van 4 eengezinswoningen.
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 1 juni 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022011942
 • Aanvrager: Hannes Gabriel wonende te Lisdoddelaan 2 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Lisdoddelaan 2 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: plaatsen van een carport bij een bestaande woning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 1 juni 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022075071
 • Aanvrager: Lieven Lippens namens LIPPENS INFRA BVBA gevestigd te Waalstraat 170 te 9870 Zulte
 • Ligging: Kleine Tapuitstraat 8
 • Omschrijving van de melding: Tijdelijke bronbemaling in functie van de plaatsing van 13 citerns bij een nieuw te bouwen industriegebouw
 • Datum aktename melding CBS: 15 juni 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021145449
 • Aanvrager: Provincie West-Vlaanderen gevestigd te Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Brugge en VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ VLGEWGEM gevestigd te Raymonde de Larochelaan 1 te 9051 Gent
 • Ligging: Meersstraat Harelbeke en Gaversstraat in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: Gaverbeek De Gavers: Fase 2
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund, door de Vlaamse overheid – Departement omgeving, in zitting van 9 juni 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021120016
 • Aanvrager: Geert Parmentier namens Twenthe Group NV gevestigd te Harelbekestraat 66 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Harelbekestraat 66 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: afbreken van de bestaande woning en het uitbreiden van de bestaande winkelsruimte met een loods voor opslagruimte
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen in zitting van 2 juni 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022043471
 • Aanvrager: mevrouw Michele Van Nieuwenhuyse wonende te Vichtesteenweg 6 te 8540 Deerlijk en de heer Richie Van Nieuwenhuyse wonende te Schoolstraat 44/A+B te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Nieuwstraat 2 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: slopen van de bestaande bebouwing en het bouwen van 2 eengezinswoningen met 2 tuinbergingen
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 25 mei 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022001342
 • Aanvrager: HULPVERLENINGSZONE FLUVIA HVZ gevestigd te Doorniksesteenweg(Kor) 214/A te 8500 Kortrijk
 • Ligging: Vichtesteenweg 220 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: plaatsen van een totem thv de brandweerkazerne
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 25 mei 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022034367
 • Aanvrager: Christof Vulsteke met als contactadres Generaal Deprezstraat 2 bus D te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Generaal Deprezstraat 2D in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: plaatsen van een zwemvijver in de tuinzone
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 25 mei 2022


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021152927
 • Aanvrager: Berteyn - Verstraete wonende te Elf Novemberlaan 24 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Elf Novemberlaan 24 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: Verbouwen van een woning.
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 25 mei 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022000694
 • Aanvrager: Wim Verhaeghe namens HYBOMA NV met als contactadres Den Triangel 2 te 8610 Kortemark
 • Ligging: De Cassinastraat 85, Poekelaan 10-11
 • Omschrijving van het project: bijstellen van de verkaveling voor lot 1, meerbepaald met betrekking tot inplanting en dakvorm
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 18 mei 2022


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021192448
 • Aanvrager: Ignace Coudron namens VANOMOBIL BVBA gevestigd te Ter Donkt 38 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Ter Donkt 38 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: uitbreiden van een bestaand bedrijfsgebouw
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 4 mei 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022024989
 • Aanvrager: Pierre Beernaert wonende te Kapelstraat 125 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Kapelstraat 125 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: plaatsen van een carport bij een bestaande woning
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 4 mei 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021197009
 • Aanvrager: de heer Jean-Pierre Veys met als contactadres Vichtesteenweg 58 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Pladijsstraat 253 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: herbouwen van een bestaande woning na sloop van de bestaande bebouwing
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 11 mei 2022


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022032715
 • Aanvrager: Rutger Callens wonende te Desselgemse steenweg 86 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Desselgemse steenweg 86 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een carport bij een bestaande eengezinswoning
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 11 mei 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022062139
 • Aanvrager: de heer Bert Planckaert wonende te Groenstraat 57 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Groenstraat 57
 • Omschrijving van de melding: tijdelijke bronbemaling voor het plaatsen van een kelder
 • Datum aktename CBS: 11 mei 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022057634
 • Aanvrager: de heer Gery Depauw wonende te Goed ter Motestraat 31 te 8570 Anzegem
 • Ligging: Europalaan 30
 • Omschrijving van de melding: omvorming naar een zorgwoning
 • Datum aktename CBS: 11 mei 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020044501
 • Aanvrager: Bulcaen - Cossaert met als contactadres Oudstrijderslaan 35 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Kapelstraat 5 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: functiewijziging met verbouwen en uitbreiden van pastorie naar vakantiewoning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 27 april 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022014022
 • Aanvrager: Destadsbader - Desmet wonende te Spinetstraat 5 te 8530 Harelbeke
 • Ligging: Poekelaan 10 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een woning met bijgebouw.
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 27 april 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022014791
 • Aanvrager: Nick Lecluyse wonende te René De Clercqstraat 27 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: René De Clercqstraat 27 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: plaatsen van een terrasoverkapping bij een bestaande woning
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 27 april 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022014473
 • Aanvrager: mevrouw Inge Vandecandelaere wonende te Windhalmlaan 37 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Windhalmlaan 37 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: plaatsen van een open carport bij een bestaande woning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 27 april 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022017693
 • Aanvrager: de heer Mattijs Benoit wonende te Guido Gezellelaan 25 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Tulpenlaan 45 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: regularisatie functiewijziging van winkelruimte naar studio
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 27 april 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021196925
 • Aanvrager: Devos - Amerlinck wonende te Oudenaardse heerweg 4C te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Oudenaardse heerweg 4C in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: uitbreiden van een bestaande eengezinswoning
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 4 mei 2022


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021192013
 • Aanvrager: TDK CONSTRUCT BVBA gevestigd te Nieuwenhovestraat 12 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Kapelstraat 80 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een halfopen woning met carport
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 27 april 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022027401
 • Aanvrager: de heer Willem Ysebaert wonende te Vredelaan 7 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Vredelaan 7 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: verbouwen van een woning
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 4 mei 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021188031

 • Aanvrager: stefanie vanden broucke namens Bistierland BV gevestigd te Harpstraat 5/1 te 8530 Harelbeke en Gudrun Roelstraete namens mevrouw stefanie vanden broucke wonende te Poortakkerstraat 94 te 9051 Gent
 • Ligging: Kapittelstraat 5 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: Bouwen van een vrijstaande woning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 20 april 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021192282
 • Aanvrager: Van Houtte - Vanlaeken wonende te Marquettestraat 41 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Marquettestraat 41 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: uitbreiden van een woning
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 20 april 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021179414
 • Aanvrager: mevrouw Lone Ameye wonende te Rodenbachstraat 14 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Marquettestraat 2 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: verbouwen van een woning
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 20 april 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021183169
 • Aanvrager: Debel - Callens wonende te Vijverstraat 9 te 9520 Sint-Lievens-Houtem
 • Ligging: Windhalmlaan 35 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een vrijstaande woning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 20 april 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022048262
 • Aanvrager: mevrouw Inge Bulckaert wonende te Vrijputstraat 56 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Pontstraat 63
 • Omschrijving van de melding: tijdelijke bronbemaling in functie van de plaatsing van een zwembad
 • Datum aktename CBS: 20 april 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022005548
 • Aanvrager: Olivier Declercq wonende te Heestertse steenweg 12 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Heestertse steenweg 8 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: herinrichten van de voortuin met nieuwe verharding en parkeerplaats
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 6 april 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021199030

 • Aanvrager: de heer Bert Schelfhout wonende te Otegemse steenweg 5 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Houtekietstraat 31 en 33 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: Verbouwen van een zonevreemde woning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 6 april 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021159636

 • Aanvrager: Corneillie - Vanrobaeys wonende te Evangelieboomstraat 51 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Evangelieboomstraat 51 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: Uitbreiden van een eengezinswoning.
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 6 april 202

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022014123
 • Aanvrager: Van De Ginste - Verroonen met als contactadres Kerkplein 9 bus 0102 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Muldersstraat 7 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: Bouwen van een alleenstaande woning met carport
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 6 april 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021182142

 • Aanvrager: Robert Vanden Eynde namens GAVER INVEST NV met als contactadres Stationsstraat 286 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Kleine Tapuitstraat 8, 10, 12, 14 en 16 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een loods en kantoor
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 23 maart 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022005678
 • Aanvrager: Aaron Molisse wonende te Stationsstraat 112 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Stationsstraat 112 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: aanbouwen van een bergruimte
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 23 maart 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021195285
 • Aanvrager: de heer Jean Vinckier wonende te Paanderstraat 11 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Paanderstraat 9 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: verbouwen van bestaande woning, wijzigen aantal woongelegenheden en functiewijziging
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 16 maart 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021185477
 • Aanvrager: Dries Devlaminck wonende te Kapel ter Rustestraat 41/A te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Olmenlaan 1A in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een woning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 16 maart 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021197421
 • Aanvrager: VANDERBEKEN - CANNAERT wonende te Gen. Lemanstraat 80 te 8930 Menen
 • Ligging: Sneppe 14 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: Bouwen van een eengezinswoning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 16 maart 2022


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022000621
 • Aanvrager: Maxim Vandenbulcke namens MAEMCO BV gevestigd te Vercruysse de Solartstraat 24 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Vercruysse de Solartstraat 24 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een bijgebouw aan feestzaal/cafetaria 't Gaverkasteel
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 16 maart 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021190228
 • Aanvrager: mevrouw Michele Van Nieuwenhuyse wonende te Vichtesteenweg 6 te 8540 Deerlijk en de heer Richie Van Nieuwenhuyse wonende te Schoolstraat 44/A+B te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Nieuwstraat 2 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: slopen van de bestaande bebouwing en het bouwen van 2 eengezinswoningen
 • Beslissing: Weigering door college van burgemeester en schepenen in zitting van 9 maart 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021164702
 • Aanvrager: Johan Dheedene namens BOUWBEDRIJVEN DEWAELE NV gevestigd te Desselgemknokstraat 100 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Muldersstraat 14 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een woning met carport
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 9 maart 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022003756
 • Aanvrager: Kristof Ryssaert wonende te Vredelaan 14 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Vredelaan 14 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: vervangen van 1 groot raam door 2 kleinere ramen in de voorgevel van de woning
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 9 maart 2022


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021193696
 • Aanvrager: Feys - Buysens wonende te Hoogstraat 42 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Hoogstraat 42 in Deerlijk
 • Omschrijving van het project: verbouwen/uitbreiden van een woning
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 9 maart 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022027574
 • Aanvrager: de heer Kird Owen wonende te Beverenstraat 68 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Beverenstraat 68
 • Omschrijving van de melding: tijdelijke bronbemaling voor het plaatsen van een zwembad
 • Datum aktename CBS: 9 maart 2022

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2022000252
 • Aanvrager: de heer kim vergauwe wonende te Pikkelstraat 49 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Pikkelstraat 49
 • Omschrijving van de melding: tijdelijke bronbemaling voor de plaatsing van een hemelwateropvang en een septische put
 • Datum aktename melding in CBS: 19 januari 2022