Bekendmaking beslissingen 2018

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

 

Besliste aanvragen

Dit zijn alle aanvragen voor een omgevingsvergunning (melding) waar het college van burgemeester en schepenen, de Deputatie of de Vlaamse Overheid een beslissing over nam. De lijst met besliste aanvragen vind je hieronder.

Beslissing inkijken: digitaal bij het omgevingsloket, Harelbekestraat 27, Deerlijk tijdens openingsuren of via het omgevingsloket (beperkte inzage van plannen). Als je bijkomende informatie wil bij het dossier moet je hiervoor een afspraak maken met de omgevingsambtenaar via de nummers 056 69 47 33 of 056 69 47 30.
Beroep instellen: tot 30 kalenderdagen vanaf de dag na de aanplakking van de bekendmaking op de bouwplaats zelf. De beroepsprocedure kan je hier bekijken.

 

BESLISTE AANVRAGEN OMGEVINGSPROJECTEN

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2018126201
 • Aanvrager: Ivan Vandekerckhove namens IDEA BVBA gevestigd te Oudenaardseweg (W.-M.) 29 te 9790 Wortegem-Petegem
 • Ligging: Wandelweg  en Waregemstraat 75 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: slopen van een deel van het bedrijfsgebouw (vergund) en het bouwen van een groepswoningbouwproject van 16 woningen en buitenaanleg (niet vergund).
 • Beslissing: Gedeeltelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 29 mei 2019

 

Referentie omgevingsloket: OMV_2019027590
Aanvrager: Geert Vandercruyssen namens UITVAARTCENTRUM VANDERCRUYSSEN NV gevestigd te Windhalmlaan 2 te 8540 Deerlijk
Ligging: Windhalmlaan 2 te Deerlijk
Omschrijving van het project: exploiteren van een uitvaartcentrum
Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 22 mei 2019

 

Referentie omgevingsloket: OMV_2018140273
Aanvrager: mevrouw Marie-Paule Vandegehuchte wonende te Pijpestraat 11 te 8587 Spiere-Helkijn
Ligging: Kerkstraat 154 te Deerlijk
Omschrijving van het project: wijzigen van de functie van een bijgebouw tot een woning met daaraan verbonden verbouwingswerken binnen het bestaande volume
Beslissing: Voorwaardelijk vergund door de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen in zitting van 23 mei 2019

 

Referentie omgevingsloket: OMV_2019009267
Aanvrager: Stephanie Valcke namens Bistierland BVBA met als contactadres Nijverheidslaan 31 bus A te 8540 Deerlijk
Ligging: Spinetstraat 36 te Deerlijk
Omschrijving van het project: bouwen van een woning met een vrijstaande carport
Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 15 mei 2019

 

Referentie omgevingsloket: OMV_2019012590
Aanvrager: Koen Blanchaert namens VDS NV gevestigd te Paanderstraat 40 te 8540 Deerlijk
Ligging: Paanderstraat 40, 42 en 44 te Deerlijk
Omschrijving van het project: uitbreiden van het magazijn bij het bestaand bedrijf
Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 2 mei 2019

 

Referentie omgevingsloket: OMV_2019045849
Aanvrager: de heer Christian Roland Dubaere wonende te Zwevegemstraat 86 te 8553 Zwevegem
Ligging: Oude Heerweg (zuidkant)
Omschrijving van de melding: Het houden van een motocross + oefenritten (wedstrijd motocross in weekend van 28 en 29 september 2019 + vooraf testritten).
Datum aktename melding: 2 mei 2019

 

Referentie omgevingsloket: OMV_2018147294
Aanvrager: Pierre Claeys namens BRENNTAG NV gevestigd te Nijverheidslaan 38 te 8540 Deerlijk
Ligging: Nijverheidslaan 38 te Deerlijk
Omschrijving van het project: bijstellen van de bijzondere voorwaarden - lozingsvoorwaarden
Beslissing: Voorwaardelijk vergund door de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen in zitting van 16 mei 2019

 

Referentie omgevingsloket: OMV_201903131
Aanvrager: de heer shpetim krasniqi wonende te Otegemstraat 64 te 8540 Deerlijk
Ligging: Otegemstraat 64
Omschrijving van de melding: verbouwen en uitbreiden van een bestaande eengezinswoning
Datum beslissing: 15 mei 2019

 

Referentie omgevingsloket: OMV_2019024022
Aanvrager: Bieke Agnes Caluwier wonende te pladijsstraat 3 te 8540 deerlijk
Ligging: Pladijsstraat 3 te Deerlijk
Omschrijving van het project: slopen van het bestaande bijgebouw en het herbouwen van een garage
Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 15 mei 2019

 

Referentie omgevingsloket: OMV_2019015097
Aanvrager: de heer Romain Bekaert wonende te Vichtestraat 89 te 8540 Deerlijk
Ligging: Vichtestraat 89 te Deerlijk
Omschrijving van het project: het overwelven van een baangracht op 5 plaatsen in functie van de realisatie van de verkaveling 2011.20/2075-4 met 4 loten en een oprit naar de bestaande woni
Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 17 april 2019

 

Referentie omgevingsloket: OMV_2019005080
Aanvrager: Gaetan Dooms wonende te Zalmstraat 24 te 8540 Deerlijk
Ligging: Zalmstraat 24 te Deerlijk
Omschrijving van het project: bouwen van een tuinhuis na afbraak van het bestaande tuinhuis
Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 2 mei 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2019028897
Aanvrager: Thijs Vlieghe met als contactadres Kapelstraat 70 te 8540 Deerlijk
Ligging: Kapelstraat 70 te Deerlijk
Omschrijving van het project: aanleggen van verharding in de voortuinstrook bij een bestaande eengezinswoning
Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 2 mei 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2019026844
Aanvrager: Stanislav Ivaylov Dimitrov met als contactadres Paanderstraat 13 te 8540 Deerlijk
Ligging: Paanderstraat 13 te Deerlijk
Omschrijving van het project: aanbouwen van een veranda
Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 2 mei 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2019026292
Aanvrager: Frans Maria Gheysen met als contactadres Kasteelstraat 46 te 8531 Harelbeke
Ligging: Tapuitstraat 69 te Deerlijk
Omschrijving van het project: beperkt veranderen door de herlocatie van een nieuwe transformator met eenzelfde vermogen
Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 17 april 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2019026903
Aanvrager: Stanislav Ivaylov Dimitrov wonende te Paanderstraat 13 te 8540 Deerlijk
Ligging: Paanderstraat 13 te Deerlijk
Omschrijving van het project: bouwen van een garage/bijgebouw
Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 2 mei 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018136557
Aanvrager: de heer Johan Vanwonterghem wonende te Klijtstraat 120 te 8540 Deerlijk
Ligging: Klijtstraat 120 te Deerlijk
Omschrijving van het project: bouwen van een nieuwe melkveestal en de aanleg van sleufsilo's
Beslissing: Voorwaardelijk vergund door de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen in zitting van 25 april 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2019013442
Aanvrager: Jan Seys wonende te Olekenbosstraat 29 te 8540 Deerlijk
Ligging: Olekenbosstraat 29 te Deerlijk
Omschrijving van het project: bouwen van een garage naast de woning
Beslissing: Weigering door college van burgemeester en schepenen in zitting van 10 april 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018151954
Aanvrager: Deleersnyder - Vandekerckhove wonende te Geeststraat 32 te 8540 Deerlijk
Ligging: Geeststraat 32 te Deerlijk
Omschrijving van het project: regulariseren van een carport, een zwembad en een tuinhuis bij een bestaande eengezinswoning
Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 17 april 2019

 

Referentie omgevingsloket: OMV_2019011328
Aanvrager: mevrouw Christiane Mobouck wonende te Gentsestraat 20 te 8530 Harelbeke
Ligging: Windhalmlaan 28 te Deerlijk
Omschrijving van het project: bouwen van een gekoppelde eengezinswoning met carport (heraanvraag met beperkte wijziging aan de voorgevel)
Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 17 april 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2019011492
Aanvrager: Jana Schotte wonende te Otegemse steenweg 30 te 8540 Deerlijk
Ligging: Otegemse steenweg 30 te Deerlijk
Omschrijving van het project: bouwen van een garagegemeester en schepenen in zitting van 3 april 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2019012133
Aanvrager: Jana Missiaen wonende te Oudenaardse heerweg 35 te 8540 Deerlijk
Ligging: Oudenaardse heerweg 35 te Deerlijk
Omschrijving van het project: uitvoeren van gevelwerkzaamheden en het plaatsen van een dakuitbouw, zonder constructieve werken
Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 3 april 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2019000135
Aanvrager: Dirk Seynave namens HOUTZAGERIJ DICO BVBA gevestigd te Kleine Brandstraat 101 te 8540 Deerlijk
Ligging: Kleine Brandstraat 101
Omschrijving van de melding: exploitatie van een houtzagerij
Datum beslissing: 3 april 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2019007985
Aanvrager: de heer Pieter-Jan Dendooven wonende te Stationsstraat 37 te 8540 Deerlijk
Ligging: Stationsstraat 33A, 35 en 37 te Deerlijk
Omschrijving van het project: slopen van een gedeelte van de bestaande bebouwing teneinde aan te leggen als tuinzone bij de bestaande woning
Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 3 april 2019

 

Referentie omgevingsloket: OMV_2018150322
Aanvrager: Koen Warnez wonende te Desselgemse steenweg 76 te 8540 Deerlijk
Ligging: Desselgemse steenweg 76 te Deerlijk
Omschrijving van het project: bouwen van een tuinhuis
Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 3 april 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2019030380
Aanvrager: de heer Stijn Putman met als contactadres Oude Heerweg 23 te 8540 Deerlijk
Ligging: Groenstraat 42
Omschrijving van de melding: bronbemaling ten behoeve van woningbouw
Datum beslissing: 27 maart 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018157169
Aanvrager: Thijs Deknudt namens BRUMATH INVEST NV met als contactadres Breestraat 31 bus A te 8540 Deerlijk
Ligging: Breestraat 27 te Deerlijk
Omschrijving van het project: wijzigen van de gevelbekleding van de bestaande conciërgewoning
Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 3 april 2019
 

Referentie omgevingsloket: OMV_2018146376
Aanvrager: Philippe Brantegem namens Active Belgian Land Investment NV gevestigd te Gentse steenweg 150/1.2 te 9300 Aalst
Ligging: Vichtesteenweg 280 te Deerlijk
Omschrijving van het project: regulariseren van een winkelpand en regularisatie slopen van zonevreemd gebouw
Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 20 maart 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2019019426
Aanvrager: de heer Mick Peter Lefebvre wonende te Stationsstraat 107A te 8540 Deerlijk
Ligging: Stationsstraat 107A
Omschrijving van de melding: Productie van cullinaire sauzen
Datum beslissing: 20 maart 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2019028452
Aanvrager: Jan Verfaillie namens Verfaillie, Jan gevestigd te Pladijsstraat 279 te 8540 Deerlijk
Ligging: Pladijsstraat 279 te Deerlijk
Omschrijving van de melding: exploiteren van een kleinschalige bandencentral
Datum beslissing: 20 maart 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018154265
Aanvrager: Kim Benoit en Marinka De Winter wonende te Weverijstraat 39 te 8540 Deerlijk
Ligging: Schepen Paul Vanaverbekestraat 4 te Deerlijk
Omschrijving van het project: bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met carport
Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 13 maart 2019
 

Referentie omgevingsloket: OMV_2018158615
Aanvrager: Philip Furniere met als contactadres Merellaan 26 te 8540 Deerlijk
Ligging: Merellaan 26 te Deerlijk
Omschrijving van het project: aanbrengen van crepi op de voorgevel van de woning
Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 20 maart 2019

 Referentie omgevingsloket: OMV_2019006600
Aanvrager: Lesley Eyckerman wonende te Kaaldries 97 te 9220 Hamme
Ligging: Stationsstraat 170 te Deerlijk
Omschrijving van het project: bouwen van een tuinhuis
Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 20 maart 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018103478
Aanvrager: Debonnez - Vercaemst wonende te Kollegelaan 1 te 8530 Harelbeke
Ligging: Oude Heerweg 83 te Deerlijk
Omschrijving van het project: bouwen van een eengezinswoning
Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 13 maart 2019

 

Referentie omgevingsloket: OMV_2018139034
Aanvrager: Rita Carton wonende te Schragenstraat 21 te 8540 Deerlijk
Ligging: Braamakkerstraat 80 te Deerlijk
Omschrijving van het project: bouwen van een carport naast de woning
Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 13 maart 2019

 

Referentie omgevingsloket: OMV_2018136535
Aanvrager: Filip Verhoye namens CARROSSERIE VERHOYE BVBA gevestigd te Kerkstraat 28 te 8540 Deerlijk
Ligging: Kerkstraat 28 te Deerlijk
Omschrijving van het project: uitbreiden van de bestaande werkplaats en de verandering door uitbreiding van een garagewerkplaats en carrosseriebedrijf door het vergroten van de capaciteit, de drijfkracht en de oppervlakte waarop de geldende vergunning betrekking heeft.
Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 13 maart 2019

 

Referentie omgevingsloket: OMV_2018089203
Aanvrager: Gemeentebestuur Deerlijk gevestigd te Harelbekestraat 27 te 8540 Deerlijk
Ligging: Guido Gezellelaan te Deerlijk
Omschrijving van het project: inrichten van de gemeentelijke parking 'Guido Gezellelaan'
Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 27 maart 2019

 

Referentie omgevingsloket: OMV_2019002910
Aanvrager: Vanessa Rosita Ottevaere wonende te Blauwvoetstraat 10 te 8540 Deerlijk
Ligging: Blauwvoetstraat 10 te Deerlijk
Omschrijving van het project: bouwen van een carport naast de woning
Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 13 maart 2019

 

Referentie omgevingsloket: OMV_2018155728
Aanvrager: Maarten Migneau en Laura Schwind met als contactadres Pladijsstraat 19 te 8540 Deerlijk
Ligging: Pladijsstraat 36 te Deerlijk
Omschrijving van het project: bouwen van een vrijstaande eengezinswoning
Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 13 maart 2019

 

Referentie omgevingsloket: OMV_2018017851
Aanvrager: Jan Vanstraelen namens ORANGE BELGIUM NV gevestigd te Bourgetlaan 3 te 1140 Evere
Ligging: Kapelstraat 198 te Deerlijk
Omschrijving van het project: plaatsen van een nieuwe buispyloon met een hoogte van 33m (ter vervanging van de bestaande pyloon)
Beslissing: Vergunning afgeleverd op 18 maart 2019 door de Vlaamse Overheid

 

Referentie omgevingsloket: OMV_2018148038
Aanvrager: Verstraete - Verschuere wonende te Vichtestraat 132 te 8540 Deerlijk
Ligging: Vichtestraat 132 te Deerlijk
Omschrijving van het project: verbouwen van een rijwoning
Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 27 februari 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018125349
Aanvrager: Filip Vanhaverbeke namens INTEOMMUNALE LEIEDAL DIENSTV gevestigd te President Kennedypark(Kor) 10 te 8500 Kortrijk 
Ligging: De Spijker - Vichtestraat  te Deerlijk
Omschrijving van het project: realiseren van een fietspad als verbinding tussen het bedrijventerrein De Spijker (in aanleg) en de Vichtestraat, het aanleggen van een tijdelijke werkzone, het rooien van een aantal bomen en het inbuizen van een deel van de baangracht ter hoogte van de Vichtestraat
Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 13 maart 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018125570
Aanvrager: GENNAKER namens BLUE OAK REAL ESTATE CVBA gevestigd te Kleine Tapuitstraat 18 te 8540 Deerlijk
Ligging: Kleine Tapuitstraat 18 te Deerlijk
Omschrijving van het project: carrosseriewerkplaats en assamblagebedrijf
Beslissing: Voorwaardelijk vergund door de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen in zitting van 7 maart 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018077692
Aanvrager: DEBAERE NV gevestigd te Steenweg Deinze 150 te 9810 Nazareth
Ligging: Tapuitstraat
Omschrijving van het project: verkavelen van grond met wegenisaanleg en aanhorigheden
Beslissing: Weigering door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 27 februari 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018136451 
Aanvrager: Régine Ronsse namens FRAGINE BVBA gevestigd te Harelbekestraat 2/A te 8540 Deerlijk en mevrouw Régine Ronsse wonende te Harelbekestraat 2/A te 8540 Deerlijk
Ligging: Harelbekestraat 2 te Deerlijk 
Omschrijving van het project: slopen van de bestaande woning, herbouwen van een woongelegenheid met op het gelijkvloers uitbreiding van de bestaande naastliggende winkelruimte
Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 27 februari 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018152134
Aanvrager: De Bus - Accou wonende te Heestertse steenweg 27 te 8540 Deerlijk
Ligging: Heestertse steenweg 27 te Deerlijk
Omschrijving van het project: verbouwen en uitbreiden van een bestaande eengezinswoning
Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 20 februari 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018135170
Aanvrager: Caroline Marie Delsoir wonende te Waregemstraat 436 te 8540 Deerlijk
Ligging: Waregemstraat 436 te Deerlijk
Omschrijving van het project: aanleggen van een zwembad
Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 20 februari 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018126652
Aanvrager: de heer Wesley Creteur wonende te Stationsstraat 341 te 8540 Deerlijk
Ligging: Engelstraat 7 te Deerlijk
Omschrijving van het project: verbouwen van de woning, herbouwen van de achterbouw en plaatsen van een nieuwe gevelsteen en luifel aan de voorgevel
Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 20 februari 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018128461
Aanvrager: mevrouw Caroline Huysentruyt wonende te Kapel ter Rustestraat 24 te 8540 Deerlijk
Ligging: Kapel ter Rustestraat 24 te Deerlijk
Omschrijving van het project: verbouwen en uitbreiden van de bestaande woning en verplaatsen van de tuinberging
Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 6 februari 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018107464
Aanvrager: Johan Dheedene namens GROEP DEWAELE BVBA gevestigd te Desselgemknokstraat 100 te 8540 Deerlijk
Ligging: Wijmelbeekstraat 4B
Omschrijving van het project: verkavelen van grond in 12 loten met wegenaanleg, groenvoorzieningen en nutsvoorzieningen na sloop van de bestaande bedrijfsgebouwen
Beslissing: Voorwaardelijk vergund door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 13 februari 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018145010
Aanvrager: Pieter Decock wonende te Heuvelstraat 2 te 8540 Deerlijk
Ligging: Heuvelstraat 2 te Deerlijk
Omschrijving van het project: bouwen van een tuinhuis achter de bestaande garage
Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 6 februari 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018144467
Aanvrager: Avet - Vandeputte wonende te Oliebergstraat 75 te 8540 Deerlijk
Ligging: Oliebergstraat 75 te Deerlijk
Omschrijving van het project: verbouwen en uitbreiden van de bestaande woning, het aanbouwen van een carport en het herbouwen van een tuinberging
Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 13 februari 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2019009106
Aanvrager: Nicolas Martin Wallaert wonende te Oudenaardse heerweg 60 te 8540 Deerlijk
Ligging: Oudenaardse heerweg 60
Omschrijving van de melding: actualisatie van de exploitatie van een bestaand textielbedrijf
Datum beslissing: 13 februari 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2019007030
Aanvrager: Kris Spruytte namens AANNEMINGEN VANLERBERGHE BVBA gevestigd te Steenbakkerijstraat(DA) 5 te 8600 Diksmuide
Ligging: Comm. Edm. Ameyestraat
Omschrijving van de melding: bronbemaling in functie van het plaatsen van een pompput
Datum beslissing: 13 februari 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018146568
Aanvrager: Koen Blanchaert namens VDS NV gevestigd te Paanderstraat 40 te 8540 Deerlijk
Ligging: Paanderstraat 40, 42, 44 en 44B te Deerlijk
Omschrijving van het project: wijzigen van de functie van 2 bestaande gebouwen, één van kantoor naar bedrijfswoning en één van woning naar kantoor
Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 13 februari 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018154650
Aanvrager: Nils Berteyn wonende te Elf Novemberlaan 24 te 8540 Deerlijk
Ligging: Elf Novemberlaan 24 te Deerlijk
Omschrijving van het project: rooien van een hoogstammige boom in de tuinzone
Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 13 februari 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018140273
Aanvrager: mevrouw Marie-Paule Vandegehuchte wonende te Pijpestraat 11 te 8587 Spiere-Helkijn
Ligging: Kerkstraat 154 te Deerlijk
Omschrijving van het project: wijzigen van de functie van een bijgebouw tot een woning met daaraan verbonden verbouwingswerken binnen het bestaande volume
Beslissing: Weigering door college van burgemeester en schepenen in zitting van 30 januari 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018138724
Aanvrager: Dieter Vermeersch namens APK Wegenbouw NV gevestigd te Winkelomseheide 217/A te 2440 Geel
Ligging: Vichtesteenweg (bedrijfsterrein De Spijker)
Omschrijving van de melding: bronbemaling in functie van de aanleg van een bufferbekken
Datum beslissing: 27 december 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018139653
Aanvrager: mevrouw Hanne Rosette  Dhuyvetter wonende te Heestertse steenweg 9 te 8540 Deerlijk
Ligging: Heestertse steenweg 9 te Deerlijk
Omschrijving van het project: verbouwen van de bestaande woning binnen het bestaande volume en plaatsen van isolatie en nieuwe gevelbekleding
Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 30 januari 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018138896
Aanvrager: Aaron Jos Nys wonende te Trompestraat 10 te 8540 Deerlijk
Ligging: Trompestraat 10 te Deerlijk
Omschrijving van het project: rooien van een hoogstammige boom in de tuinzone
Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 23 januari 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018138360
Aanvrager: Aaron Jos Nys wonende te Trompestraat 10 te 8540 Deerlijk
Ligging: Trompestraat 10 te Deerlijk
Omschrijving van het project: bouwen van een tuinhuis
Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 23 januari 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018145970
Anvrager: mevrouw Leen Thys wonende te Wafelstraat 14 te 8540 Deerlijk
Ligging: Wafelstraat 14 te Deerlijk
Omschrijving van het project: herbouwen van een alleenstaande eengezinswoning met carport na afbraak van de bestaande zonevreemde woning
Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 23 januari 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018132789
Aanvrager: Tony Bauwens namens Bauwens, Tony gevestigd te Vichteknokstraat 12 te 8540 Deerlijk
Ligging: Vichtesteenweg 169 te Deerlijk
Omschrijving van het project: bouwen van een toonzaal
Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 23 januari 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018135236
Aanvrager: Geert Achiel Ervyn wonende te Schaliënhofstraat 20 te 8570 Anzegem
Ligging: Waregemstraat 402 te Deerlijk
Omschrijving van het project: aanbrengen van een nieuwe gevelbekleding aan de voorgevel en het plaatsen van een raam in plaats van de poort
Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 23 januari 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018132253
Aanvrager: de heer Serdar Mavzer met als contactadres Waregemstraat 38 te 8540 Deerlijk
Ligging: Waregemstraat 38 te Deerlijk
Omschrijving van het project: verbouwing van een eengezinswoning met horecazaak en bouwen van een nieuwe tuinberging
Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 23 januari 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018136044
Aanvrager: De Vlaminck - Declercq wonende te Herpelsstraat 108 te 8530 Harelbeke
Ligging: Hoogstraat 166 te Deerlijk
Omschrijving van het project: verbouwen en uitbreiden van een bestaande eengezinswoning
Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 23 januari 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018131892
Aanvrager: Joachim Decock wonende te Otegemstraat 122 te 8540 Deerlijk
Ligging: Otegemstraat 122 te Deerlijk
Omschrijving van het project: Vervangen van alle ramen in de voorgevel en het verkleinen van 3 raamopeningen
Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 16 januari 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018116952
Aanvrager: José Vander Linden wonende te Generaal Deprezstraat 14 te 8540 Deerlijk
Ligging: Generaal Deprezstraat 14 te Deerlijk
Omschrijving van het project: aanbouwen van een veranda aan de woning
Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 16 januari 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018133613
Aanvrager: Guilaume Buyschaert namens GB BUILD BVBA gevestigd te Beukenhofstraat 72 te 8570 Anzegem
Ligging: Waregemstraat 92 en 94 te Deerlijk
Omschrijving van het project: renoveren van een bestaande eengezinswoning, slopen van een aangebouwde garage/werkplaats en bouwen van een nieuwe eengezinswoning op de plaats van de werkplaats
Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 16 januari 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018117403
Aanvrager: Deviaene - Oufflin wonende te Oliebergstraat 116 te 8540 Deerlijk
Ligging: Oliebergstraat 45 te Deerlijk
Omschrijving van het project: bouwen van een halfopen eengezinswoning
Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 16 januari 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018128539
Aanvrager: Ruben en Jennifer Michels - Dejagere wonende te Desselgemse steenweg 25 te 8540 Deerlijk
Ligging: Desselgemse steenweg 23 te Deerlijk
Omschrijving van het project: bouwen van een vrijstaande eengezinswoning en een vrijstaand bijgebouw
Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 16 januari 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018059242
Aanvrager: de heer Michiel Vanhecke wonende te Kortrijkse heerweg 15 te 8540 Deerlijk
Ligging: Kortrijkse heerweg 15 te Deerlijk
Omschrijving van het project: verbouwen en uitbreiden van een bestaande eengezinswoning
Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 9 januari 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018126217
Aanvrager: Ivan Vandekerckhove namens IDEA BVBA gevestigd te Oudenaardseweg (W.-M.) 29 te 9790 Wortegem-Petegem
Ligging: Wandelweg te Deerlijk
Omschrijving van het project: aanleggen van een tuinpad en 3 tuinpaviljoenen bij een recent goedgekeurd groepswoningbouwproject
Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 9 januari 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018108262
Aanvrager: stephanie valcke namens Bistierland BVBA gevestigd te Nijverheidslaan 31/A te 8540 Deerlijk
Ligging: Spinetstraat 34 te Deerlijk
Omschrijving van het project: bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met carport
Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 9 januari 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2018126884
Aanvrager: Johan Dheedene namens Immo Dewaele NV gevestigd te Desselgemknokstraat 100 te 8540 Deerlijk
Ligging: Desselgemknokstraat 100 te Deerlijk
Omschrijving van het project: plaatsen van een hoogspanningscabine (tellercabine) bij het bestaand bedrijf
Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 27 december 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018116148
Aanvrager: Vercruysse - Labeeuw wonende te Olmenlaan 3 te 8540 Deerlijk
Ligging: Olmenlaan 3 te Deerlijk
Omschrijving van het project: uitbreiden van de bestaande woning na afbraak van de bestaande aanbouw
Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 27 december 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018115592
Aanvrager: Jagershof NV, Nijverheidslaan 31A, 8540 Deerlijk
Ligging: Kapittelstraat 6-11
Omschrijving van de verkaveling: bijstellen van de verkaveling voor de 6 loten 21-26 met de bedoeling ze samen te voegen tot 3 loten (21A, 22A, 23A)
Datum beslissing: 12 december 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018133939
Aanvrager: Filip Thys namens VERVOER THYS EUGENE EN ZONEN NV gevestigd te Waregemstraat 455 te 8540 Deerlijk
Ligging: Waregemstraat 382+
Omschrijving van de melding: het uitbaten van een transportbedrijf
Datum beslissing: 12 december 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018046392
Aanvrager: de heer Albert Vanpoucke wonende te Vichtesteenweg 72 te 8540 Deerlijk
Ligging: Vichtesteenweg 72 te Deerlijk
Omschrijving van het project: hernieuwing en actualisatie van een tankstation
Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 5 december 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018083125
Aanvrager: Stijn Haghebaert namens DERUDDER CLEANING gevestigd te Roterijstraat 24 te 8540 Deerlijk
Ligging: Roterijstraat 24 te Deerlijk
Omschrijving van het project: actualisatie van de vergunning en uitbreiding van de vergunde hoeveelheid overslag
Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 5 december 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018122436
Aanvrager: Line en Dries Calant - De Rore wonende te Krevelstraat 30 te 8581 Avelgem
Ligging: Windhalmlaan te Deerlijk
Omschrijving van het project: bouwen van een vrijstaande eengezinswoning en een vrijstaand bijgebouw
Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 27 december 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018117672
Aanvrager: de heer Jean-Pierre Vanden Heede met als contactadres Blokellestraat 3 bus 1 te 8550 Zwevegem
Ligging: Fabrieksstraat +30 te Deerlijk
Omschrijving van het project: regulariseren van een talud voor graasweide voor schapen
Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 19 december 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018087504
Aanvrager: de heer Hendrik Destoop wonende te Sint-Amandusstraat 59 te 8540 Deerlijk
Ligging: Hoogstraat 105B te Deerlijk
Omschrijving van het project: inrichten van het pand voor "personal trainer studio"
Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 19 december 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018088248
Aanvrager: Claude Tyberghien namens Tybco BVBA gevestigd te Zandstraat 6 te 8540 Deerlijk
Ligging: Kerkplein 12, 14 en 16 te Deerlijk
Omschrijving van het project: bouwen van een meergezinswoning met 7 appartementen en een handelsruimte
Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 5 december 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018122424
Aanvrager: Nicolas Vandenbulcke namens VANDENBULCKE BVBA gevestigd te Stationsstraat 120 te 8540 Deerlijk
Ligging: Harelbekestraat 67 te Deerlijk
Omschrijving van het project: wijzigen van de functie op het gelijkvloers van tandartsenpraktijk naar een extra woongelegenheid
Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 12 december 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018122138
Aanvrager: de heer Jean-Pierre De Rycke wonende te Vichtestraat 136 te 8540 Deerlijk en mevrouw Linda Derycke wonende te Vichtestraat 134 te 8540 Deerlijk
Ligging: Vichtestraat 134 te Deerlijk
Omschrijving van het project: slopen van een vrijstaand bijgebouw
Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 12 december 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018123287
Aanvrager: Maes - Renier wonende te Beekstraat 29 te 8540 Deerlijk
Ligging: Beekstraat 29 te Deerlijk
Omschrijving van het project: uitbreiden van de bestaande woning na sloop van de bestaande aanbouw
Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 5 december 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018104184
Aanvrager: Callewaert - Deleersnijder wonende te Olekenbosstraat 27 te 8540 Deerlijk
Ligging: Olekenbosstraat 25 te Deerlijk
Omschrijving van het project: verbouwen van de bestaande eengezinswoning en slopen bestaande bijgebouwen
Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 5 december 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018104647
Aanvrager: Darlin Valcke namens VASTCO BVBA gevestigd te Boterbloemstraat 1 te 8570 Anzegem
Ligging: Driesknoklaan 46 te Deerlijk
Omschrijving van het project: bouwen van een eengezinswoning met dokterspraktijk
Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 28 november 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018115749
Aanvrager: Luc Beke namens Global Estate Services Comm.V gevestigd te Kapellestraat 117 te 8020 Oostkamp
Ligging: Oude Heerweg 129, Oudenaardse heerweg 68, Vanneste-Verweestraat 11, 15, 17, 21 en 25 te Deerlijk
Omschrijving van het project: bouwen van de bedrijfsgebouwen 1 en 2 op de site BST
Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 28 november 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018113034
Aanvrager: de heer Sebastien Lamoral met als contactadres Hoogstraat 80 te 8540 Deerlijk
Ligging: Hoogstraat 80 te Deerlijk
Omschrijving van het project: uitbreiden van de praktijkruimte voor een kinesist
Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 28 november 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018108760
Aanvrager: Dries en Ella Dejaeger - Dewaele wonende te Droogtestraat 13 te 8540 Deerlijk
Ligging: Desselgemstraat 97 te Deerlijk
Omschrijving van het project: verbouwen en uitbreiden van de bestaande eengezinswoning
Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 28 november 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018092224
Aanvrager: Fabrice Gobbato namens BUURTWINKELS OKAY NV gevestigd te Demesmaekerstraat (Victor) 167 te 1500 Halle en Filip Van Landeghem namens COLIM CVBA gevestigd te Edingensesteenweg 196 te 1500 Halle
Ligging: Vichtesteenweg 46 te Deerlijk
Omschrijving van het project: slopen van de bestaande handelszaak en bouwen van een nieuwe handelszaak (Okay) met omgevingsaanleg
Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 21 november 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018129121
Aanvrager: Pedro Vienne namens GARAGE VIENNE BVBA gevestigd te Vichtesteenweg 55 te 8540 Deerlijk
Ligging: Vichtesteenweg 55
Omschrijving van de melding: overname van de exploitatie op Vichtesteenweg 55 van Pedro Vienne door Gararge Vienne
Datum beslissing: 14 november 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018125865
Aanvrager: Pedro Vienne namens GARAGE VIENNE BVBA gevestigd te Vichtesteenweg 55 te 8540 Deerlijk
Ligging: Vichtesteenweg 74
Omschrijving van de melding: overname van de exploitatie op Vichtesteenweg 74 van Pedro Vienne door Gararge Vienne
Datum beslissing: 14 november 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018130216
Aanvrager: GENNAKER namens BLUE OAK REAL ESTATE CVBA gevestigd te Kleine Tapuitstraat 18 te 8540 Deerlijk
Ligging: Kleine Tapuitstraat 18
Omschrijving van de melding: Overname van Socartrust door Blue Oak Real Estate
Datum beslissing: 14 november 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018080597
Aanvrager: mevrouw Claire Dejagere wonende te Pladijsstraat 52 te 8540 Deerlijk
Ligging: Pladijsstraat 52 te Deerlijk
Omschrijving van het project: verbouwen van een open veldschuur
Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 14 november 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018085533
Aanvrager: Dirk Verbauwhede namens CALMA gevestigd te Olekenbosstraat 16 te 8570 Anzegem
Ligging: Groenstraat 63 te Deerlijk
Omschrijving van het project: wijzigen van de functie van landbouwbedrijfswoning naar een ruimte voor sociaal-cultureel gebruik en van een schuur naar een landbouwmuseum met bij beide gebouwen een wijziging van raamopeningen
Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 14 november 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018109672
Aanvrager: mevrouw Anna Vanlerberghe wonende te Tapuitstraat 18 te 8540 Deerlijk
Ligging: Tapuitstraat 18
Omschrijving van de melding: Actualisatie en overname van een bestaand landbouwbedrijf
Datum aktename: 7 november 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018030242
Aanvrager: Filip De Mulder namens IVC gevestigd te Nijverheidslaan 29 te 8580 Avelgem
Ligging: Vichtesteenweg 142
Omschrijving van de melding: logistieke site voor op- en overslag van eindproducten
Datum aktename: 7 november 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018071884
Aanvrager: Gr-Ont, Nijverheidslaan 31A, 8540 Deerlijk
Ligging: Pladijsstraat (tussen huisnr. 205 en 225) Deerlijk
Omschrijving van het project: verkavelen van grond in 10 loten voor woningbouw en 3 loten voor private wegenis
Beslissing: Gedeeltelijk vergund en gedeeltelijk geweigerd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 24 oktober 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018082708
Aanvrager: Marnix Coopman namens MARNIX COOPMAN gevestigd te Windmolenstraat 3 te 8540 Deerlijk
Ligging: Waregemstraat 442 te Deerlijk
Omschrijving van het project: uitbreiden van het bestaande magazijn met een garage voor het stallen van de camionettes
Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 7 november 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018117447
Aanvrager: Maria Leona Tant wonende te Heestertstraat 39 te 8540 Deerlijk
Ligging: Heestertstraat 39 te Deerlijk
Omschrijving van het project: het rooien van een dode Lindeboom
Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 24 oktober 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018080925
Aanvrager: mevrouw Stephanie Busschaert wonende te Vichtesteenweg 64 te 8540 Deerlijk
Ligging: Vichtesteenweg 66 te Deerlijk
Omschrijving van het project: wijzigen van de indeling van een recent vergunde ééngezinswoning in open bebouwing en het plaatsen van een carport en buitenzwembad
Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 24 oktober 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018115682
Aanvrager: Dirk Vanden Buverie namens JOZEF VANDEN BUVERIE EN CO NV gevestigd te Spildoornstraat 16 te 8792 Waregem
Ligging: Klijtstraat
Omschrijving van de melding: Bronbemaling in functie van infrastructuurwerken
Datum aktename: 24 oktober 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018109994
Aanvrager: Stefanie Bollies wonende te Otegemse steenweg 22 te 8540 Deerlijk
Ligging: Otegemse steenweg 22 te Deerlijk
Omschrijving van het project: aanleggen van een zwembad bij de woning
Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 17 oktober 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018083035
Aanvrager: Pierre Claeys namens BRENNTAG NV gevestigd te Nijverheidslaan 38 te 8540 Deerlijk
Ligging: Nijverheidslaan 38 te Deerlijk
Omschrijving van het project: plaatsen van een luifel tegen een bestaand magazijn
Beslissing: Voorwaardelijk vergund door de deputatie in zitting van 18 oktober 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018103340
Aanvrager: Conrad Alfons Everaerdt namens Fluvius System Operator CVBA
Ligging: Windhalmlaan
Omschrijving van de melding: plaatsen hoogspanningscabine voor algemeen nut
Datum beslissing: 10 oktober 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018089472
Aanvrager: Jan Verbruggen en Joke Vandenbogaerde wonende te Otegemstraat 372 te 8550 Zwevegem
Ligging: Schepen Paul Vanaverbekestraat 9 te Deerlijk
Omschrijving van het project: bouwen van een alleenstaande woning met carport
Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 10 oktober 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018098059
Aanvrager: mevrouw Tamara Clabau gevestigd te Hoogstraat 134 te 8540 Deerlijk
Ligging: Hoogstraat 134 te Deerlijk
Omschrijving van het project: plaatsen van 2 banners aan de voorgevel van het gebouw
Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 10 oktober 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018076071
Aanvrager: Thierry Ovelacq namens OVELACQ gevestigd te Breestraat 25 te 8540 Deerlijk
Ligging: Breestraat 25 te Deerlijk
Omschrijving van het project: wijziging vergunningsvoorwaarden voor N totaal en Antimoon
Beslissing: Voorwaardelijk vergund door de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen in zitting van 4 oktober 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018058852
Aanvrager: de heer Ruben Vanhaecke wonende te Veemeersstraat 44 te 8540 Deerlijk
Ligging: Veemeersstraat 44 te Deerlijk
Omschrijving van het project: slopen van een afgebrande loods voor varkens en het herbouwen van een nieuwe varkensloods
Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 3 oktober 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018068654
Aanvrager: Jürgen en Aaike Soetaert - De Roo wonende te Braamakkerstraat 37 te 8540 Deerlijk
Ligging: Braamakkerstraat 37 te Deerlijk
Omschrijving van het project: verbouwen van een woning en de regularisatie van de bestaande bebouwing
Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 3 oktober 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018079437
Aanvrager: mevrouw Isabelle De Koning wonende te Marquettestraat 50 te 8540 Deerlijk
Ligging: Marquettestraat 50 te Deerlijk
Omschrijving van het project: bouwen van een tuinberging
Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 3 oktober 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018090357
Aanvrager: de heer Koen Dewaele wonende te Vichtsesteenweg 137 te 8570 Anzegem
Ligging: Pontstraat 108 te Deerlijk
Omschrijving van het project: verbouwen van de bestaande eengezinswoning
Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 3 oktober 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018088944
Aanvrager: Thijs Byttebier wonende te Otegemse Steenweg 13 te 8540 Deerlijk
Ligging: Otegemse steenweg 13 te Deerlijk
Omschrijving van het project: wijzigen van de vergunde uitbreidingswerken aan de woning
Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 3 oktober 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018071058
Aanvrager: Kim en Justine Devos - Vanryckeghem wonende te Otegemstraat 8 te 8540 Deerlijk
Ligging: Schepen Paul Vanaverbekestraat 11 te Deerlijk
Omschrijving van het project: bouwen van een vrijstaande eengezinswoning
Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 26 september 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018085890
Aanvrager: mevrouw Bénédicte Berton en de heer Jan Dujardin wonende te Vichtestraat 135 te 8540 Deerlijk
Ligging: Vichtestraat 135 te Deerlijk
Omschrijving van het project: herbouwen van een woning en verbouwen van een bijgebouw in verbinding met de herbouwde woning
Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 26 september 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018072388
Aanvrager: Luc Taelman namens Bouwwerken Taelman gevestigd te Vijvestraat 39 te 8720 Dentergem
Ligging: Windhalmlaan te Deerlijk
Omschrijving van het project: bouwen van 2 gekoppelde eengezinswoningen met telkens een aangebouwde carport
Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 26 september 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018102607
Aanvrager: de heer Frederick Roosenboom wonende te Stationsstraat 130 te 8540 Deerlijk
Ligging: Paanderstraat ZN
Omschrijving van de melding: exploitatie van een houtbewerkingsbedrijf
Datum beslissing: 19 september 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018069079
Aanvrager: de heer Nicolas De Smet wonende te Windhalmlaan 6 te 8540 Deerlijk
Ligging: Groenstraat 42 te Deerlijk
Omschrijving van het project: herbouwen woning en saneren schuur
Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 12 september 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018105031
Aanvrager: Gerrit Bostoen namens APK Wegenbouw NV gevestigd te Winkelomseheide 217/A te 2440 Geel
Ligging: Vichtesteenweg thv 61
Omschrijving van de melding: bronbemaling ten behoeve van wegenbouw
Datum beslissing: 12 september 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018087652
Aanvrager: mevrouw Leen Thys wonende te Wafelstraat 14 te 8540 Deerlijk
Ligging: Wafelstraat 14 te Deerlijk
Omschrijving van het project: slopen van een bestaande eengezinswoning en herbouwen van een woning met carport
Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 19 september 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018086003
Aanvrager: Koenraad René Decroos wonende te Nieuwenhovestraat 14 te 8540 Deerlijk
Ligging: Nieuwenhovestraat 14 te Deerlijk
Omschrijving van het project: plaatsen van een hoogspanningscabine bij een bestaand bedrijf
Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 12 september 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018074982
Aanvrager: Claude Croes namens Deerlijk GEMEENTE gevestigd te Harelbekestraat 27 te 8540 Deerlijk
Ligging: Vercruysse de Solartstraat 24
Omschrijving van de melding: bouwen van een polyvalente zaal op het gaverdomein
Datum beslissing: 12 september 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018086934
Aanvrager: mevrouw Lydie Putman wonende te Gullegemsesteenweg 168 te 8501 Kortrijk
Ligging: Achterstraat 21 te Deerlijk
Omschrijving van het project: verbouwen en uitbreiden van de bestaande eengezinswoning
Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 12 september 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018082920
Aanvrager: mevrouw Sarah Roels wonende te Vrijputstraat 13 te 8540 Deerlijk
Ligging: Achterstraat 24 te Deerlijk
Omschrijving van het project: verbouwen en uitbreiden van een bestaande eengezinswoning
Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 12 september 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018040001
Aanvrager: Eric Etienne Van Damme wonende te Gistelsteenweg 213 te 8490 Jabbeke
Ligging: Heestertse steenweg
Omschrijving van de bijstelling verkaveling: aanpassing kavelgrens naar aanleiding van de verbreding van de voetweg
Datum beslissing: 5 september 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018095106
Aanvrager: Leslie Annie Collart wonende te Place de Saint-Symphorien 2 te 7300 Mons en Richard BOVY namens QUALITY MEAT RENMANS NV gevestigd te Place de St Symphorien 2 te 7030 Bergen
Ligging: Breestraat 79
Omschrijving van de melding: uitbating beenhouwerij Renmans in de Breestraat 79 te Deerlijk
Datum beslissing: 5 september 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018077219
Aanvrager: De Keyzer - De Stoop wonende te Kruishoutemstraat 15 te 9870 Zulte
Ligging: Pladijsstraat 229 te Deerlijk
Omschrijving van het project: bouwen van een garage en het plaatsen van keerwandelementen
Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 5 september 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018015917
Aanvrager: de heer Carl De Donder wonende te Stationsstraat 292 te 8540 Deerlijk
Ligging: Stationsstraat 292
Omschrijving van de aanvraag: Hernieuwing en actualisatie van een benzinestation
Datum beslissing: 5 september 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018078596
Aanvrager: Younes Boulaghmoudi wonende te Stationsstraat 72 te 8540 Deerlijk
Ligging: Stationsstraat 72 te Deerlijk
Omschrijving van het project: bouwen van een tuinhuis
Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 29 augustus 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018065757
Aanvrager: Tom Beeusaert wonende te Pontstraat 51 te 8540 Deerlijk
Ligging: Pontstraat 51 te Deerlijk
Omschrijving van het project: vervangen van de gevelsteen door gevelbepleistering/hout met isolatie en het vervangen van de ramen in voorgevel en een deel van de zijgevel
Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 29 augustus 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018072874
Aanvrager: Tine en Tijs Accou - De Bus wonende te Heestertse steenweg 27 te 8540 Deerlijk
Ligging: Heestertse steenweg 27 te Deerlijk
Omschrijving van het project: uitbreiden en herinrichten van een bestaande eengezinswoning
Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 29 augustus 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018034126
Aanvrager: de heer Louis Casteele wonende te Brandsmisstraat 20 te 8540 Deerlijk
Ligging: Brandsmisstraat 20 te Deerlijk
Omschrijving van het project: Hernieuwing en actualisatie van de vergunning voor een landbouwbedrijf
Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 16 augustus 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018086470
Aanvrager: Kurt Rik Coudenys namens BOUWONDERNEMING ERIBO met als contactadres Vredestraat 45 te 8790 Waregem
Ligging: Schoolstraat 26, 28 en 28C
Omschrijving van de melding: bronbemaling ten behoeve van woningbouw
Datum beslissing: 16 augustus 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018067001
Aanvrager: de heer Abdullai Akinjide Adam wonende te Kortrijkse heerweg 5 te 8540 Deerlijk
Ligging: Kortrijkse heerweg 5 te Deerlijk
Omschrijving van het project: functiewijziging van bestaande kantoorfunctie naar horeca met dagkamerverhuur en wellness + aanleg zwembad.
Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 16 augustus 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018062765
Aanvrager: de heer Kyrill Bolsjakov wonende te Haakstraat 4 te 8792 Waregem
Ligging: Waregemstraat 417 te Deerlijk
Omschrijving van het project: verbouwen en uitbreiden van een bestaande eengezinswoning, slopen van het bestaand bijgebouw en bouwen van een garage
Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 16 augustus 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018064464
Aanvrager: Katrien Devaere namens VZW De Brug - Katholieke Basisscholen Zwevegem en Sint-Lodewijk gevestigd te Theophiel Toyeplein(Z) 8 te 8550 Zwevegem
Ligging: Pladijsstraat 296 te Deerlijk
Omschrijving van het project: slopen en herbouwen van een speelplaatsoverkapping
Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 16 augustus 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018069220
Aanvrager: Karen Decavele wonende te Waregemstraat 511 te 8540 Deerlijk
Ligging: Waregemstraat 511
Omschrijving van de melding: bouwen van een carport tussen de gevel van de buur en de gevel van de aanvrager
Datum beslissing: 16 augustus 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018069976
Aanvrager: Günther Sonja Bohez wonende te Tapuitstraat 101 te 8540 Deerlijk
Ligging: Tapuitstraat 101 te Deerlijk
Omschrijving van het project: vervangen van bestaande gevelsteen door isolatie en nieuwe gevelsteen
Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 16 augustus 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018043928
Aanvrager: Pierre Claeys namens Brenntag, Nijverheidslaan 38, 8540 Deerlijk
Ligging: Nijverheidslaan 38, Deerlijk
Omschrijving van het project: aanpassen van de laadkaaien van 4 naar 3
Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 2 augustus 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018050542
Aanvrager: mevrouw Marinka Casteur, Kruisputstraat 13, Deerlijk en de heer Sammy Maes, Kruisputstraat 13, Deerlijk
Ligging: Kruisputstraat 13, Deerlijk
Omschrijving van het project: uitbreiden van een eengezinswoning
Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 18 juli 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018049900
Aanvrager: de heer en mevrouw Brent en Maud Verschuere - Ameye, Marquettestraat 3, 8540 Deerlijk
Ligging: Marquettestraat 3 en 5 Deerlijk
Omschrijving van het project: samenvoegen en verbouwen van 2 woningen
Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 18 juli 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018078198
Aanvrager: de heer Thomas Bosch, namens Himpe nv, Autobaan 16, 8210 Loppem
Ligging: Vichtesteenweg 220
Omschrijving van de melding: bemaling ten behoeve van plaatsing regenwaterput
Datum beslissing: 18 juli 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018020789
Aanvrager: BOUW BEHEER namens VERHELST BOUWMATERIALEN gevestigd te Stationsstraat 30 te 8460 Oudenburg
Ligging: Desselgemse steenweg 44 te Deerlijk
Omschrijving van het project: hernieuwing en actualisatie van de milieuvergunning
Beslissing: Voorwaardelijk vergund door de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen in zitting van 19 juli 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018067154
Aanvrager: Evelyn Devogel, Stationsstraat 77, 8540 Deerlijk
Ligging: Stationsstraat 77, Deerlijk
Omschrijving van het project: slopen van een bestaand tuinhuis en vervangen door een nieuw tuinhuis
Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 25 juli 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018068869
Aanvrager: Frédéric Jean Dekens, Oliebergstraat 153, 8540 Deerlijk
Ligging: Oliebergstraat 153, Deerlijk
Omschrijving van het project: aanbrengen van gekleurde spuitkurk op voorgevel
Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 25 juli 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018065824
Aanvrager: mevrouw Isabelle Vandemeulebroucke, Baljuwstraat 6, 8540 Deerlijk
Ligging: Baljuwstraat 6, Deerlijk
Omschrijving van het project: bouwen van een garage met tuinberging
Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 25 juli 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018034887
Aanvrager: de heer Stefaan Haenebalcke, Toekomststraat 48, 8500 Kortrijk
Ligging: Pladijsstraat 252, Deerlijk
Omschrijving van het project: bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met praktijkgedeelte
Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 25 juli 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018066631
Aanvrager: de heer Alexander Maroy, Gaversstraat 23, 8540 Deerlijk
Ligging: Gaversstraat 19 en 23
Omschrijving van de melding: uitbaten van een insectenkwekerij
Datum beslissing: 13 juni 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018080705
Aanvrager: de heer François Hervé Termont, Stationsstraat 140, 8540 Deerlijk
Ligging: Guido Gezellelaan
Omschrijving van de melding: Boren van een waterwinning ten behoeve van de beregening voetbalvelden
Datum beslissing: 4 juli 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018055167
Aanvrager: de heer Wim Vanhoutte, Stationsstraat 88, 8540 Deerlijk
Ligging: Oliebergstraat 10, Deerlijk
Omschrijving van het project: slopen van een deel van de woning
Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 4 juli 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018050144
Aanvrager: Detremmerie-Roose, Klijtstraat 48, 8540 Deerlijk
Ligging: Guido Gezellelaan 123, Deerlijk
Omschrijving van het project: verbouwen van de bestaande eengezinswoning, verbouwen van de bestaande garage en bouwen van een carport
Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 4 juli 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018050276
Aanvrager: Silvia Douterloigne voor RVDS Fashion, Schoolstraat 44/A+B, 8540 Deerlijk
Ligging: Schoolstraat 44 en 46, Deerlijk
Omschrijving van het project: wijzigen van de voorgevel van de handelszaak en plaatsen publiciteit aan de voorgevel
Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 27 juni 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018010351
Aanvrager: Ivan Vandekerckhove voor Idea, Oudenaardseweg (W.-M.) 29, 9790 Wortegem-Petegem
Ligging: Wandelweg, Deerlijk
Omschrijving van het project: bouwen van 5 woningen en 4 carports
Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 27 juni 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018058052
Aanvrager: Nick Berry Vermeersch, Harelbekestraat 21, 8540 Deerlijk
Ligging: Harelbekestraat 21, Deerlijk
Omschrijving van het project: aanleggen van verharding voor parkeerplaatsen
Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 27 juni 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018055651
Aanvrager: Joseph Feys namens Seniorenzorg Heilige Familie, René De Clercqstraat 9, 8540 Deerlijk
Ligging: Dammeke 1 en 3, Deerlijk
Omschrijving van het project: bouwen van een kunstwerk
Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 27 juni 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018065772
Aanvrager: Leiedal, Filip Vanhaverbeke, President Kennedypark 10, 8500 Kortrijk
Ligging: Vichtesteenweg, Deerlijk
Omschrijving van het project: plaatsen van promotiebord voor De Spijker
Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 20 juni 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018051109
Aanvrager: de heer Mathieu Lecluyse, Paanderstraat 71, 8540 Deerlijk
Ligging: Paanderstraat 71, Deerlijk
Omschrijving van het project: verbouwen en uitbreiden van de bestaande eengezinswoning
Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 20 juni 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018037634
Aanvrager: Lesley Gustaaf Eyckerman, Kaaldries 97, 9220 Hamme
Ligging: Stationsstraat 170, Deerlijk
Omschrijving van het project: bouwen van een vrijstaand tuinhuis en het bouwen van een washok aan de woning
Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 6 juni 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018043251
Aanvrager: Gudrun Jeannine Dedeurwaerder, Reigemstraat 4, 8570 Anzegem
Ligging: Waregemstraat 428, Deerlijk
Omschrijving van het project: bouwen van een tuinhuis
Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 6 juni 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018001345
Aanvrager: Gemeentebestuur Deerlijk, Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk
Ligging: Tapuitstraat, Deerlijk
Omschrijving van het project: aanleggen van volkstuinen en aanhorigheden
Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 6 juni 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018069752
Aanvrager: Karen Onderbeke voor Onderbeke en Neirynck, Wildekouter 19, 9850 Nevele
Ligging: Paanderstraat 173
Omschrijving van de melding: bronbemaling in functie van de renovatie van een zwembad
Datum beslissing: 20 juni 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018051429
Aanvrager: de heer Pieter Jan Verfaillie, Trompestraat 36, 8540 Deerlijk
Ligging: Trompestraat 36, Deerlijk
Omschrijving van het project: verbouwen van een eengezinswoning
Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 20 juni 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018033145
Aanvrager: Bouwbedrijf Smekens, de heer Jency Smekens, Vijvedreef (S.B.V.) 123, 8710 Wielsbeke.
Omschrijving van het project: slopen van de bestaande bebouwing en het bouwen van 5 appartementen en 8 garages
Beslissing: Weigering door college van burgemeester en schepenen in zitting van 20 juni 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018061979
Aanvrager: de heer Stijn Putman, Oude heerweg 23, 8540 Deerlijk
Ligging: Groenstraat 51
Omschrijving van de melding: bronbemaling ten behoeve van woningbouw
Datum beslissing: 13 juni 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018047941
Aanvrager: Philip Roobrouck, Generaal Deprezstraat 2b, 8540 Deerlijk
Ligging: Klijtstraat 64A
Omschrijving van het project: afbreken van een vrijstaande woning
Datum beslissing: 13 juni 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018041435
Aanvrager: de heer Matthias Hendrik Vandeputte, Otegemse steenweg 118, 8540 Deerlijk
Ligging: Harelbekestraat 51
Omschrijving van het project: wijzigen van de functie van woning naar jeugdhuis 'De Caravanne'
Datum beslissing: 13 juni 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018052793
Aanvrager: Kenny Van de Wege voor Betonwerken Dekeyser, Lindestraat 79, 8790 Waregem
Ligging: Beverenstraat 22
Omschrijving van de melding: bronbemaling ten behoeve van kelderbouw
Datum beslissing: 30 mei 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018035636
Aanvrager: Denny Benoit, Waregemstraat 373, 8540 Deerlijk
Ligging: Waregemstraat 373
Omschrijving van het project: bouwen van een veranda
Datum beslissing: 30 mei 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018026647
Aanvrager: mevrouw Dorine Lorrez, Harelbekestraat 36, 8540 Deerlijk
Ligging: Harelbekestraat 36
Omschrijving van het project: regulariseren van de uitbreiding en het wijzigen van de voorgevel van de rijwoning
Datum beslissing: 30 mei 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018032619
Aanvrager: de heer Stephaan Dewinter, Vichtsesteenweg 40, 8570 Anzegem
Ligging: Kleine Klijtstraat 6
Omschrijving van het project: bouwen van een cohousingwoning
Datum beslissing: 23 mei 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018027957
Aanvrager: Pedro Gino Gellinck, Vichtestraat 123, 8540 Deerlijk
Ligging: Vichtestraat 123
Omschrijving van het project: plaatsen van een pergola
Datum beslissing: 16 mei 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018026625
Aanvrager: Pascal André Noreilde, Otegemse steenweg 120, 8540 Deerlijk
Ligging: Schepen Paul Vanaverbekestraat 6
Omschrijving van het project: bouwen van een tuinhuis
Datum beslissing: 16 mei 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018020052
Aanvrager: de heer Filip Vandevelde, Waregemstraat 56, 8540 Deerlijk
Ligging: Waregemstraat 56
Omschrijving van het project: verbouwen en uitbreiden van de bestaande eengezinswoning, het slopen van een bijgebouwen en het bouwen van een vrijstaande garage
Datum beslissing: 16 mei 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018024759
Aanvrager: de heer Dewaele, Gaversstraat 45, 8540 Deerlijk
Ligging: Gaversstraat 45
Omschrijving van het project: aanbouwen van een carport aan de woning
Datum beslissing: 16 mei 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018029861
Aanvrager: Pierre Maria Georges Jules Destrooper, Vlasstraat 2, 8540 Deerlijk
Ligging: Vlasstraat 2
Omschrijving van het project: Het rooien van 6 hoogstammige bomen (Ceder)
Datum beslissing: 16 mei 2018

Dossier Beverenstraat 16

Er werd op 22 februari 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend voor het heropbouwen van de ingestorte achterbouw bij de eengezinswoning. De aanvraag heeft betrekking op een terrein in de Beverenstraat 16 met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie A 203 X4. De aanvraag werd ingediend door mevrouw Marijke Verstraete, Beverenstraat 41, 8540 Deerlijk. Datum beslissing omgevingsvergunning door bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen van 2 mei 2018

Dossier Harelbekstraat 8

Er werd op 8 februari 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend voor het aanleggen van een zwembad. De aanvraag heeft betrekking op een terrein in de Harelbekestraat 8 met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie C 11 P2. De aanvraag werd ingediend door Els Godelieve Danneels, Harelbekestraat 8, 8540 Deerlijk. Datum beslissing omgevingsvergunning door bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen van 2 mei 2018

Dossier Lisbonnastraat 1

Er werd op 19 februari 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend voor het afbreken en herbouwen van de dakconstructie van het bijgebouw en het bouwen van een luifel aan het bijgebouw op de plaats van 2 te verwijderen aangebouwde bergingen. De aanvraag heeft betrekking op een terrein in de Lisbonnastraat 1 met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie C 256 P. De aanvraag werd ingediend door de heer Philippe Vermeulen, Lisbonnastraat 1, 8540 Deerlijk. Datum beslissing omgevingsvergunning door bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen van 2 mei 2018.

Dossier Breestraat 1

Er werd op 6 februari 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend voor het afbreken van de pastorij Sint-Anna. De aanvraag heeft betrekking op een terrein in de Breestraat 1 met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie B 165 G. De aanvraag werd ingediend door Vick Vanhoutte voor de gemeente Deerlijk, Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk. Datum beslissing omgevingsvergunning door bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen van 25 april 2018.

Dossier Pontstraat 51

Er werd op 26 maart 2018 een melding ingediend voor het verbouwen van de bestaande achterbouw van de eengezinswoning en het plaatsen van isolatie en een nieuwe gevelbekleding aan de zij- en achtergevel van de woning. De melding heeft betrekking op een terrein, Pontstraat 51, met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie B 537 K2. De melding werd ingediend door mevrouw Séline Lombaert, Pontstraat 51, 8540 Deerlijk. Datum aktename melding door bevoegde overheid: College van burgemeester en schepenen: 9 mei 2018.

Dossier Kapelstraat

Er werd op 15 januari 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend voor het vellen van 29 hoogstammige populieren. De aanvraag heeft betrekking op een terrein in Kapelstraat met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie E 737 L2. De aanvraag werd ingediend door Johan Bulcaen, Kapelstraat 4, 8540 Deerlijk. Datum beslissing omgevingsvergunning door bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen van 18 april 2018.

Dossier De Cassinastraat 10 B/C

Er werd op 29 maart 2018 een melding ingediend voor het Polyvalente ruimte die geheel of gedeeltelijk kan afgehuurd worden voor het geven van socioculturele activiteiten. De melding heeft betrekking op een terrein in de De Cassinastraat 10 B/C. De melding werd ingediend door de heer Francis Deknudt, Braamakkerstraat 32, 8540 Deerlijk. Datum aktename melding door bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen van 25 april 2018.

Dossier Desselgemse steenweg 44

Soort project: Afwijking milieuvoorwaarden door exploitant
Omschrijving van het project: afwijken van afstandsregels t.o.v. woongebied voor een bouwmaterialenbedrijf (klasse 1)
Referentie omgevingsloket: OMV_2017007850
Aanvrager: Bouw Beheer, Verhelst Bouwmaterialen, Stationsstraat 30, 8460 Oudenburg
Ligging: Desselgemse steenweg 44
De beslissing ligt ter inzage bij de dienst omgeving, Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk.

Je kan als betrokken publiek beroep instellen tegen deze beslissing. Je maakt deel uit van het betrokken publiek als je als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de bijstelling van de omgevingsvergunning. Bezorg ons in dat geval een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan: Raad voor Vergunningsbetwistingen, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81, 1030 Brussel. Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf (de datum van de eerste dag van aanplakking). Deze dag is niet inbegrepen. Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie. Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan het Vlaamse Gewest, p/a Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel - de exploitant (je vindt het adres van de exploitant in de beslissing).

Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens:

 • naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België en een telefoonnummer en e-mailadres
 • het Vlaamse Gewest en het hierboven vermelde adres van het Departement Omgeving als verweerder
 • het voorwerp van het beroep
 • een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen
 • een inventaris van de overtuigingsstukken

Je bent een rolrecht verschuldigd van:

 • 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
 • 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort, wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard. De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges (www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen).