Tussenkomst psychologische bijstand

De gemeente Deerlijk wil psychologische hulp toegankelijk maken voor al haar inwoners. Daarvoor dient deze tussenkomst bij psychologische bijstand. Met deze premie willen we financiële drempels helpen wegwerken die de stap naar effectieve hulp in de weg staan.

Hoeveel bedraagt de premie?

Je kan maximum 25 euro terugkrijgen per sessie met een maximum van 100 euro per persoon per jaar. Het bedrag dat je ontvangt zal nooit hoger zijn dan het betaalde remgeld. Je kan per consultatie of meerdere consultaties een formulier invullen en bezorgen. Doe dit binnen het jaar na datum van de consultatie. Onvolledige formulieren worden niet behandeld.

Voorwaarden

  • Je woont in de gemeente Deerlijk.
  • Je ging langs bij een erkend psycholoog of psychotherapeut.
  • Je werd doorverwezen door de huisarts.
  • Je bezorgt het aanvraagformulier (digitaal of op papier) met de nodige documenten vóór 1 maart 2026.
  • De tussenkomst is geldig voor consultaties vanaf 1 augustus 2021 tot en met 31 december 2025.

Lees meer over deze premie in het reglement.

Digitaal aanvraagformulier

Papieren aanvraagformulier

 

Veelgestelde vragen

  • Is het bewijs van terugbetaling van mijn mutualiteit verplicht? Ja, deze is noodzakelijk. Ook als men geen terugbetaling voorziet, kan je ons dit document bezorgen. Als blijkt dat er geen terugbetaling voorzien is omdat het maximum bedrag bereikt werd, kan je namelijk alsnog recht hebben op onze tegemoetkoming. Als blijkt dat een terugbetaling niet voorzien is omdat het om een niet-erkende psycholoog gaat, dan voorzien ook wij geen verdere tegemoetkoming. 
  • Wat als ik niet aangesloten ben bij een mutualiteit? Neem contact op met het Sociaal Huis van Deerlijk. Zij bekijken wat er mogelijk is en of je alsnog aan de voorwaarden kan voldoen voor een tegemoetkoming.
  • Waar vind ik een erkende psycholoog? Je kan deze opvragen bij jouw mutualiteit of via de websites www.psycholoog.be, www.vind-een-psycholoog.be, www.compsy.be of www.ikzoekhulp.be. Bij de eerste afspraak vraag je best nog even na of het om een erkende psycholoog en/of psychotherapeut gaat.
  • Moet mijn erkende psycholoog in Deerlijk gevestigd zijn? Neen, dat hoeft niet.

Eerste kennismaking met psycholoog

Deze bijstand is er voor mensen die reeds naar een psycholoog gaan en een financieel duwtje in de rug kunnen gebruiken bij hun consultaties. Ga jij nog niet naar een psycholoog op vandaag maar wens je wel de stap te zetten naar een eerste kennismaking? Ga dan zeker even kijken op onderstaande pagina. Vanuit de overheid werd er namelijk een voordeliger tarief mogelijk gemaakt voor mensen die voor het eerst hulp opzoeken. 

Naar de pagina