Kennismaking met psychologische hulp

Er wordt op alle vlakken erg veel van ons verwacht. Soms kan het te veel worden. Je geest en je lichaam geraken overbelast. Je voelt je slecht in je vel. De corona- en energiecrisis met vaak zware sociale en financiële gevolgen, hakte er bij veel mensen stevig in. Opdat iedereen die dat nodig heeft, een goede toegang zou hebben tot professionele psychische ondersteuning, heeft de overheid een initiatief waardoor veel mensen kunnen kennismaken met een psycholoog. Dit in samenwerking met lokale gemeenten en het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-West-Vlaanderen.

Wat?

Dit aanbod is gericht op mensen die de eerste stap tot een kennismaking wensen te zetten.

Voor wie?

Dit aanbod is gericht op zowel kinderen, adolescenten als volwassenen. Hierbij gaat er extra aandacht naar zij die het zwaarst getroffen zijn door de coronapandemie. Ook mensen met een migratieachtergrond, jonge ouders, alleenstaanden, mensen die een dierbare hebben verloren, zorgverleners en mantelzorgers, mensen in financieel kwetsbare groepen en ouderen komen in aanmerking.

Kostprijs?

  • Voor iedereen die in aanmerking komt, is het eerste gesprek gratis.
  • Verder kost een individueel gesprek je 11 euro. 
  • Heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds, dan betaal je voor een individueel gesprek 4 euro.
  • Per groepssessie betaal je maximum 2,50 euro.

Waar?

Welke psychologen en orthopedagogen deel uitmaken van dit initiatief, dat ontdek je via onderstaande knop.

Klik hier

Lees de digitale flyer