Uittreksel uit het strafregister

Een uittreksel uit het strafregister is een getuigschrift dat eventuele opgelopen gerechtelijke veroordelingen vermeldt. Het wordt opgemaakt aan de hand van het strafdossier van de betrokkene.

Niet alle veroordelingen komen op het uittreksel terecht. Sommige veroordelingen ouder dan drie jaar of bepaalde types van veroordelingen (bv. geldboetes voor verkeersovertredingen) worden niet vermeld. De instantie die het uittreksel vraagt of de aard van de activiteit zijn bepalend voor het model dat je nodig hebt. De reden van de aanvraag wordt altijd vermeld op het uittreksel.

Drie modellen

Er bestaan drie modellen:

  • Model 1 in toepassing van art. 595 van het Wetboek van Strafvordering. Dit is het standaard uittreksel dat je kan aanvragen voor allerlei doeleinden.

  • Model 1 in toepassing van art. 596.1 van het Wetboek van Strafvordering. Dit is een uittreksel om een activiteit of beroep te mogen uitoefenen waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden in een wet of vordering bepaald werden, bv. wapenvergunning, vergunning sterke dranken, jachtvergunning, vergunning voor wegtransport, taxichauffeur, taxi-uitbater, privédetective ...
  • Model 2 in toepassing van art. 596.2 van het Wetboek van Strafvordering. Dit model vraag je aan om een activiteit uit te oefenen die valt onder één van de volgende themagebieden: opvoeding, psycho-medische-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie van minderjarigen, begeleiding van minderjarigen.

Het aangevraagde uittreksel uit het strafregister blijft drie maanden geldig. Ben je niet zeker welk model je nodig hebt, dan kan je het typeformulier van de FOD Justitie laten invullen door de organisatie die een uittreksel strafregister vraagt. Het typeformulier en een lijst van gereglementeerde activiteiten kan je vinden via deze link.

Hoe aanvragen?

  • In het gemeentehuis bij dienst burgerzaken (op afspraak).
  • Via het elektronisch formulier.

Afhaling

  • Je krijgt het attest onmiddellijk mee aan de infobalie.
  • Via het elektronisch formulier ontvang je het attest onmiddellijk digitaal.
  • Opgelet: het model 2 (art. 596.2) kan je niet onmiddellijk verkrijgen (niet via het loket, ook niet via het digitaal loket). Er moet eerst nog een controle te gebeuren door de politiediensten.
Voorwaarden

Een uittreksel uit het strafregister kan je aanvragen voor jezelf als je ingeschreven bent in de gemeente Deerlijk.

Vennootschappen, vzw's, bepaalde instanties en specifieke particulieren moeten voor een uittreksel aankloppen bij de dienst Centraal Strafregister van de FOD Justitie in Brussel. Je vindt hier meer informatie over via deze link.

Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?
  • Identiteitskaart
Extra informatie