Projectpremie

Een project is een experimentele of uitzonderlijke activiteit van een individu, gedomicilieerd in Deerlijk, van een vzw, feitelijke vereniging, club of organisatie met een draagvlak in Deerlijk of van een nieuw Deerlijks collectief met een culturele missie. De activiteit heeft een kwalitatieve meerwaarde voor de Deerlijkse gemeenschap en/of bredere regio.

De projectsubsidie bedraagt 50% van de uitgaven met een maximum van 300 euro. De subsidieerbare uitgaven staan rechtstreeks in verband met het project. Volgende uitgaven komen bijvoorbeeld in aanmerking: huur van podia en zalen, nutsvoorzieningen, artiestenvergoedingen, licenties, uitgaven met betrekking tot auteursrechten, verzekeringen, kosten naar aanleiding van huur, film, kostuums, decor en audiovisuele materialen, portkosten en drukwerk. Uitgaven met betrekking tot drank en voeding die met commerciële bedoeling verkocht worden, uitgaven receptie en catering, geschenken en attenties, aankoop van prijzen, medailles en dergelijke komen niet in aanmerking.

 

 

Voorwaarden

Wie in aanmerking komt voor betoelaging en welke voorwaarden daarvoor moeten vervuld zijn, kan je lezen in het reglement.

Wetgeving of reglement

Verantwoordelijke dienst

Hoogstraat 122
8540
Deerlijk
056 71 89 81
Nu gesloten
Alles weergeven