Projectpremie

Aanvrager
BE
Gegevens project
Wat wil je doen, wat wil je met het project bereiken, en hoe zal je dit doen?
Minimale criteria (dwingend)
Projecten die aan al deze basiscriteria voldoen kunnen een subsidie van maximum 300 EUR ontvangen: - Het project vindt plaats in Deerlijk; - De aanvrager vermeldt in alle gedrukte en digitale communicatie, bij elke mededeling, verklaring of publicatie en presentatie in kader van het project het standaardlogo van de gemeente Deerlijk; - Het project heeft een realistische timing en is praktisch uitvoerbaar; - Het project is begrensd in tijd en heeft een looptijd van maximaal 12 maanden; - De begroting voor het project is realistisch en in evenwicht. De begroting omvat de voorziene inkomsten (zoals sponsoring, inkomsten uit verkoop …) en uitgaven. Het gevraagde premiebedrag wordt duidelijk opgenomen; - De communicatie wordt op een wervende, kwalitatieve en effectieve manier gevoerd en maakt gebruik van hedendaagse kanalen en technieken waaronder websites, sociale media … en is afgestemd op de doelgroep die het project beoogt; - De aanvrager voert de publieksmomenten van het project in de UiTdatabank in; - De aanvrager staat inhoudelijke en financiële controle toe; - Het project heeft een aantoonbaar resultaat voor de lokale gemeenschap in Deerlijk en daarbuiten.
Wat is het aantoonbaar eindresultaat van het project?
Welke stappen onderneem je om het eindresultaat te bereiken? Wat doe je in de voorbereidingsfase, uitvoeringsfase en afwikkelingsfase? Hoeveel tijd plan je per fase?
Beschrijf de gebruikte communicatiemiddelen (bijv. uitnodiging, flyer, website,...), beoogde doelgroep (bijv. jongeren, inwoners gemeente,...) en timing van de communicatie (wanneer wordt je kanaal verspreid, bijv. twee weken voor publieksmoment).
Bijkomende criteria (optioneel)
Projecten die aan één of meer bijkomende criteria voldoen, kunnen meer dan 300 EUR premie aanvragen. Indien de aanvrager, naast de dwingende criteria, ook aan één of meerdere bijkomende criteria kan voldoen, kan de aanvrager bij elk voldaan bijkomend criterium 50 euro premie extra krijgen. Motiveer hoe jouw project aan één of meerdere van onderstaande criteria voldoet. Enkel de criteria die voor jouw project van toepassing zijn moeten gemotiveerd worden.
Voor UiTpas-activiteiten krijgen mensen met een laag inkomen 80% korting op de inkomprijs. De vereniging moet aangesloten zijn bij UiTPAS Zuidwest om een UiTPASactiviteit te kunnen organiseren.
Geef een overzicht van de partners waarmee wordt samengewerkt en hun rol.
Het project slaat een brug naar andere sectoren zoals onderwijs, toerisme, welzijn, jeugd, natuur en milieu… Er is een actieve samenwerking vanaf de voorbereiding van het project. Motiveer waarom jouw project aan dit criterium voldoet.
Het project is vernieuwend door de doelgroep die beoogd wordt of door de locatie waar het project plaatsvindt of door de methodiek, aanpak of output voor de aanvrager of de lokale gemeenschap van Deerlijk. Motiveer waarom jouw project aan dit criterium voldoet.
Het project heeft een doorgedreven aandacht voor het duurzaam karakter (bioafbreekbare materialen, drukwerk op 100% gerecycleerd papier, veganistische maaltijden, catering met seizoensgebonden producten, focus op openbaar vervoer of fiets). Motiveer waarom jouw project aan dit criterium voldoet.
Het project speelt in op 1 van deze actuele maatschappelijke uitdagingen (vereenzaming, klimaatsopwarming, kansarmoede). Motiveer waarom jouw project aan dit criterium voldoet.
Begroting (verplicht)
Geef een overzicht van de geplande uitgaven en inkomsten. Let erop dat je begroting in evenwicht is. Het totaalbedrag van de uitgaven moet gelijk zijn aan het totaalbedrag van de inkomsten.
Geef alle geplande uitgaven op: - inhoudelijke kosten (organisatie tentoonstelling, onderzoek, publicatie, verpakkingsmateriaal,...); - communicatie (flyer, uitnodiging, website, affiche,...); - logistiek (huur zalen, huur tentoonstellingsmateriaal,...); - andere (verduidelijk). Geef voor alle geplande uitgaven het bedrag op (inclusief BTW). Vermeld onderaan ook het totaalbedrag van de uitgaven.
Geef alle verwachte inkomsten op: - premie (gevraagd premiebedrag); - andere subsidies of premies; - sponsoring; - inkomsten uit verkoop, tickets,... Geef voor alle verwachte inkomsten het bedrag op. Vermeld onderaan ook het totaalbedrag van de verwachte inkomsten.
Verklaring
Bijlagen
Hier kan je indien gewenst, bijlagen meesturen.