Premie kadervorming

Elke Deerlijkse jongere vanaf 15 jaar die een kadervormingscursus (bv. animatorcursus) volgt en actief is of wordt in de begeleiding van een jeugdwerkinitiatief, komt in aanmerking voor een premie van de gevolgde cursus.

Jongeren die niet in Deerlijk wonen en zich na het volgen van een kadervormingscursus inzetten voor een Deerlijks jeugdwerkinitiatief en geen premie voor die vorming in eigen gemeente krijgen, komen ook in aanmerking voor een premie in Deerlijk.

De premie bedraagt de helft van het cursusgeld, met een maximum van 100 euro.

Voorwaarden
  • Deerlijkse jongere vanaf 15 jaar of jongere die niet in Deerlijk woont, maar zich inzet voor een Deerlijks jeugdwerkinitiatief en in eigen gemeente geen premie krijgt.
  • Je moet een kadervormingscursus van minimaal 5 dagdelen volgen (1 dagdeel = voormiddag, namiddag of avond).
  • Je moet actief zijn of worden in de begeleiding van een jeugdwerkinitiatief.
Wat moet je meenemen?

Je moet de volgende documenten toevoegen:

  • Een bewijs van deelname van vorming in het jeugdwerk.
  • Een rekeninguittreksel of kostennota, waaruit de betaalde kostprijs van de gevolgde cursus blijkt.