Premie kadervorming

Aanvrager - gegevens deelnemer kadervorming
BE
Bijkomende gegevens
EURO
Bijlagen
Gelieve een bewijs van deelname aan vorming in het jeugdwerk mee te sturen. Meerdere documenten dien je eerst te verzamelen in één zip- of rar-bestand dat je vervolgens kan uploaden.
Gelieve een rekeninguittreksel of kostennota mee te sturen waaruit de betaalde kostprijs van de gevolgde cursus blijkt. Meerdere documenten dien je eerst te verzamelen in één zip- of rar-bestand dat je vervolgens kan uploaden.