Huwelijk | Datum vastleggen

Huwen kan op de volgende momenten:

  • vrijdag tussen 11.00 uur en 13.00 uur en tussen 16.30 uur en 18.00 uur
  • zaterdag tussen 11.00 uur en 13.00 uur, op de 1e en 3e zaterdag van de maand van 12.00 tot 13.00 uur, in juli en augustus op zaterdag enkel van 11.00 tot 13.00 uur

We voorzien een half uur per huwelijk en huwelijken moeten elkaar opvolgen (1e reservatie heeft dus vrije keuze, rest moet aansluitend gebeuren).

Voorwaarden
  • De dienst BZ zorgt voor de nodige documenten op voorwaarde dat:

    • betrokkenen ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister;
    • het gaat over akten die opgemaakt werden in België.
  • Indien je vroeger dan een vijftal weken na de reservatie wenst te huwen, neem je best eerst contact met de dienst burgerzaken om na te gaan of alle documenten beschikbaar zijn.