Huwelijk | Datum vastleggen

Huwen kan op de volgende momenten:

  • vrijdag tussen 11.00 uur en 13.00 uur en tussen 16.30 uur en 18.00 uur
  • zaterdag tussen 11.00 uur en 13.00 uur, op de 1e en 3e zaterdag van de maand van 12.15 tot 13.00 uur, in juli en augustus niet op zaterdagen

We voorzien een half uur per huwelijk en huwelijken moeten elkaar opvolgen (1e reservatie heeft dus vrije keuze, rest moet aansluitend gebeuren).

Voorwaarden
  • Als je vroeger dan een 5-tal weken na reservatie wil huwen, moeten je zelf voor de nodige formulieren zorgen (geboorteakte, bewijs van woonst, bewijs van ongehuwde staat).
  • Als er meer dan 5 weken tijd zit tussen de reservatie van het huwelijk en de huwelijksdatum zorgt de dienst burgerzaken zelf voor de aanvraag van alle documenten op voorwaarde dat:
    1. betrokkenen ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister
    2. dat het gaat over akten die opgemaakt werden in België