Huwelijk | Datum vastleggen

Huwen kan op de volgende momenten:

  • vrijdag tussen 11.30 en 13.00 uur en tussen 16.30 en 18.00 uur
  • zaterdag tussen 11.30 en 13.00 uur

We voorzien een half uur per huwelijk en huwelijken moeten elkaar opvolgen (1e reservatie heeft dus vrije keuze, rest moet aansluitend gebeuren).

Je kan jouw huwelijksdatum maximum 1 jaar op voorhand vastleggen.

Voorwaarden
  • De dienst BZ zorgt voor de nodige documenten op voorwaarde dat:

    • betrokkenen ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister;
    • het gaat over akten die opgemaakt werden in België.
  • Indien je vroeger dan een vijftal weken na de reservatie wenst te huwen, neem je best eerst contact met de dienst burgerzaken om na te gaan of alle documenten beschikbaar zijn.