Attest van woonst

Wat?

Een attest van woonst is een getuigschrift dat bevestigt dat iemand ingeschreven is in het bevolkingsregister, vreemdelingenregister of wachtregister van Deerlijk, dus met andere woorden zijn hoofdverblijfplaats op een welbepaald adres van de gemeente heeft. Er bestaat een attest van woonst en een attest van woonst met historiek van adressen.

Bij de dienst bevolking kan de inwoner een attest opvragen van zichzelf. Indien men een attest nodig heeft van een ander persoon, dan moet men dit belang kunnen aantonen. Dit kan door het voorleggen van een brief van een advocaat of door een ander bewijsstuk. Een attest van woonst kan je digitaal aanvragen via het elektronisch formulier onderaan de pagina.

Wie?

Iedere inwoner die ingeschreven is in de registers van Deerlijk. Een bewijs van woonst aanvragen kan enkel door een meerderjarig gezinslid.

Hoe?

Ophaling

  • Je krijgt het attest onmiddellijk mee aan de infobalie.
  • Bij aanvraag via het elektronisch formulier wordt het attest opgestuurd naar het adres van de betrokkene.

Wat moet je meebrengen?

  • Identiteitskaart of verblijfsvergunning.
  • Indien je het attest voor iemand anders aanvraagt, heb je ook een volmacht nodig van de betrokkene en een kopie van de identiteitskaart.

Kosten?

  • Een bewijs van woonst is gratis.

Verantwoordelijke dienst

Harelbekestraat 27
8540
Deerlijk
Nu gesloten
Alles weergeven