Attest van samenstelling gezin

Een attest van samenstelling van het gezin is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die ingeschreven zijn op hetzelfde adres op het ogenblik van de aanvraag. Dit attest wordt meestal gevraagd door instellingen die een sociale dienstverlening verstrekken, zoals mutualiteiten, kinderbijslagfondsen enzovoort.

 

Hoe aanvragen?

  • In het gemeentehuis bij dienst burgerzaken.
  • Of via het elektronisch formulier.
  • Zonder je te verplaatsen via Mijn Dossier (je hebt een kaartlezer nodig).

Afhaling

  • Je krijgt het attest onmiddellijk mee aan de infobalie.
  • Bij aanvraag via het elektronisch formulier sturen we het attest op.
Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?

Identiteitskaart

Extra informatie