Attest van samenstelling gezin

Een attest van samenstelling van het gezin is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die ingeschreven zijn op hetzelfde adres op het ogenblik van de aanvraag. Dit attest wordt meestal gevraagd door instellingen die een sociale dienstverlening verstrekken, zoals mutualiteiten, kinderbijslagfondsen enzovoort.

 

Hoe aanvragen?

  • In het gemeentehuis bij dienst burgerzaken (op afspraak).
  • Via het elektronisch formulier.

Afhaling

  • Je krijgt het attest onmiddellijk mee aan de infobalie.
  • Via het elektronisch formulier ontvang je het attest onmiddellijk digitaal.
Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?

Identiteitskaart

Extra informatie