Adreswijziging

Wanneer je verhuist, moet je dat laten registreren bij de gemeente waar je naar verhuist, ook als het om een verhuis binnen dezelfde gemeente gaat. Je moet wel al op je nieuwe adres wonen. De dienst burgerzaken moet binnen de 8 werkdagen na de verhuis door een meerderjarig gezinslid op de hoogte gebracht worden van jouw adreswijziging.

Aangifte adreswijziging

Wie?

Voor iedereen die verhuist. Een adreswijzing aangeven kan enkel door een meerderjarig gezinslid.

Na de aangifte

Na aangifte van een adreswijziging zal de wijkagent komen controleren of je daadwerkelijk op het nieuwe adres woont. Na die controle moet je bij de dienst burgerzaken langskomen om je identiteitsdocumenten te laten aanpassen. 

Maak een afspraak na controle door de wijkagent

Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?
  • eID of kids-ID van alle personen die mee verhuizen, met bijhorende pincode (en pukcode als je pincode niet kent)

Als je geen Belg bent en je verhuist van het buitenland naar Deerlijk, dan moet je jouw nationaal paspoort of nationale identiteitskaart (EU-burgers) meebrengen. Afhankelijk van jouw dossier zal de dienst burgerzaken nog bijkomende documenten en pasfoto's nodig hebben.