Water oppompen uit waterlopen voorlopig verboden

Gepubliceerd op Woensdag 24 juli 2019

De gouverneur vaardigde een politiebesluit uit dat vanaf vandaag een captatieverbod oplegt voor de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde en onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen met uitzondering van de Oostkustpolder en de Nieuwe Polder Blankenberge. Hiernaast blijft het politiebesluit van 10 juli 2019 betreffende het captatieverbod in het IJzerbekken van kracht.

Wat betekent dit?

Dit betekent dat het vanaf nu verboden is om water op te pompen uit:

  • de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde in West-Vlaanderen
  • alle bevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen met uitzondering van de Oostkustpolder en de Nieuwe Polder Blankenberge

Uitzondering

Beperkte hoeveelheden water oppompen als drinkwater voor eigen vee dat buiten staat en als aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen mag wel nog.

Straffen bij overtredingen

Op overtredingen tegen dit politiebesluit staan boetes tot 200 euro en gevangenisstraffen van 8 tot 14 dagen.

Lees het politiebesluit