Agenda CF 02.22

Gepubliceerd op Maandag 07 november 2022

De gemeenteraadscommissie financiën vergadert op maandag 12 december om 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Agenda

  • Goedkeuren verslag CF 01.22
  • Bespreking aanpassing meerjarenplan-3 2020-2025
  • Varia

Verslag CF 01.22