Agenda CF 02.20

Gepubliceerd op Dinsdag 10 maart 2020
24 maart 2020

UPDATE: Deze vergadering vindt digitaal plaats omwille van het coronavirus.

De gemeenteraadscommissie financiën vergadert op dinsdag 10 november om 19.00 uur digitaal.

Agenda

  • Goedkeuren verslag CF 01.20
  • Bespreking en advies aanpassing meerjarenplan 2020-2025
  • Varia

verslag CF 01.20