Zorgtoelage

De zorgtoelage biedt een volwassen, zorgbehoevende inwoner van Deerlijk een toelage van 25 euro per maand zolang die in het thuismilieu verblijft. Deze aanvraag is eenmalig en wordt na uitkering automatisch herberekend en per kwartaal uitbetaald. Lees hier het volledige reglement na. Opgelet: het oude reglement ‘thuiszorgpremie’ bestaat niet meer.

Voorwaarden

  • Minstens 3 maanden gedomicilieerd zijn in Deerlijk.
  • Minstens 18 jaar zijn.
  • Op datum van de aanvraag thuis verblijven. Dit kan ook een verblijf in een (semi-)internaat, kortverblijf, dag- of nachtverblijf zijn.
  • Zorgbehoevende zijn ten gevolge van ziekte, handicap, ongeval of gevorderde leeftijd en dit bewijzen aan de hand van de verworven puntenscore van de FOD op de medisch-sociale schaal. Om van de zorgtoelage te kunnen genieten, dient de zorgbehoevende een puntenscore te hebben hoger dan of gelijk aan 9. Denk je recht te hebben op de zorgtoelage? Neem dan zeker contact op met de dienst maatschappelijk werk van je mutualiteit om het aantal FOD-punten te bepalen.

Aanvraag

Aanvraagformulier downloaden

Huisbezoek aanvragen