Verhoogde tegemoetkoming mutualiteit

Sommige personen met een laag inkomen hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming. Zij betalen minder voor gezondheidszorgen. Dankzij deze verhoogde tegemoetkoming zijn raadplegingen, geneesmiddelen, hospitalisatie enzovoort goedkoper.

Voor wie

Je komt in aanmerking als je 1 van de volgende uitkeringen geniet:

  • Het leefloon (dat je gedurende 3 maanden moet genieten), toegekend door het Sociaal Huis.
  • De inkomensgarantie voor ouderen.
  • De toelage voor personen met een handicap, toegekend door de Federale overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid.

Dit is ook van toepassing voor:

  • Een kind met een erkende handicap van minstens 66 %.
  • De niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV’s).
  • Een weeskind.

Voorwaarden

In bepaalde gevallen heb je automatisch recht op de verhoogde tegemoetkoming. In andere gevallen moet je daarvoor bij jouw mutualiteit een aanvraag indienen.

Aanvraag

Voor vragen over de verhoogde tegemoetkoming kan je best jouw mutualiteit contacteren.