Tussenkomst dagverzorging

De gemeente voorziet een tussenkomst voor inwoners van Deerlijk voor hun aanwezigheid in een dagcentrum.

 

Voordeel

  • Je ontvangt financiële steun per aanwezige dag in het dagcentrum van 15 % van de betaalde dagprijs.
  • De tussenkomst wordt verleend vanaf het begin van het kwartaal waarin de tussenkomst wordt aangevraagd en na goedkeuring door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.
  • Het recht op tussenkomst houdt op vanaf het moment dat de begunstigde overlijdt, verhuist buiten de gemeente of definitief wordt opgenomen in een residentiële setting.

Voorwaarden

  • Je bent gedomicilieerd in Deerlijk, met uitzondering van het domicilieadres Dammeke 3 (Seniorenzorg Heilige Familie).
  • Je verblijft thuis. Dit wil zeggen, verblijven op de plaats waar je gedomicilieerd bent.
  • Je wordt in jouw thuismilieu verzorgd en gaat overdag op regelmatige basis naar een dagcentrum. Met regelmatige basis bedoelen we minstens 1 keer per 6 maanden (met uitzondering van omstandigheden zoals ziekenhuisopname). Als uit de aanwezigheidslijst van het dagcentrum blijkt dat je minder dan 1 keer per 6 maanden aanwezig bent in het dagcentrum, zal je gecontacteerd worden en kan de tussenkomst stopgezet worden.