Trajectbegeleiding

Tewerkstelling is één van de belangrijkste middelen om zich te integreren in de samenleving. Het Sociaal Huis hecht dan ook veel belang aan de intensieve begeleiding naar werk.

Hoe werkt het?

De maatschappelijk werk(st)er van het Sociaal Huis begeleidt werkzoekenden naar een passende job. Daartoe zal de arbeidsbegeleider eerst een goed zicht proberen te krijgen op wie de werkzoekende is, wat hij kan en wat hij wil. Samen met de werkzoekende zoeken we naar jobs waarvoor hij in aanmerking komt of naar een passende opleiding.

Voor wie?

Personen die genieten van het leefloon kunnen door het Sociaal Huis tijdelijk tewerkgesteld worden, het zogenaamde artikel 60 § 7. Een dergelijke tewerkstelling kan eventueel binnen het Sociaal Huis (bv. de poetsdienst) maar kan ook in een externe dienst (bv. de Kringloopwinkel of Buurt- en Nabijheidsdienst). De arbeidsbegeleider van het Sociaal Huis zal de personen die werken in art. 60 § 7 opvolgen zodat zij kunnen doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt.