Sociale huisvesting

Huisvesting vormt een basiselement in het proces om maatschappelijk zwakke bewonersgroepen te integreren in de samenleving. Hiervoor is een aanbod van aangepaste woningen nodig.

Hoe werkt het?

Het Sociaal Huis van Deerlijk probeert via een 3-tal manieren het hoofd te bieden aan deze problematiek:

  • Verhuur van eigen patrimonium (SIF-woningen)
  • Samenwerkingsverband met het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor (RSVK)
  • Samenwerking met de sociale bouwmaatschappij Mijn Hui
Eigen patrimonium (SIF-woningen)

Het Sociaal Huis beschikt over 6 comfortabele woningen tegen een betaalbare prijs. Deze woningen fungeren als doorgangswoning en zijn geschikt voor alleenstaande personen.

Samenwerkingsverband met RSVK

Het Sociaal Huis werkt samen met het Regionaal Verhuurkantoor. Het verhuurkantoor treedt op als huurder voor een periode van minstens 9 jaar en verhuurt de woning aan gezinnen en personen die aan de voorwaarden voldoen. Het RSVK biedt ook woon- en huurbegeleiding aan.

Regionaal Sociaal Verhuurkantoor

Klik hier voor meer informatie.