Parkeerkaart bij handicap

De parkeerkaart voor personen met een handicap geeft je, als chauffeur en als passagier, in België het recht om te parkeren op voorbehouden plaatsen (en eventuele andere voordelen bij het parkeren). Zowel volwassenen als kinderen kunnen er recht op hebben. In bepaalde steden en gemeenten mag je dankzij de kaart gratis parkeren (informeer je bij de stad of gemeente waar je naartoe wil gaan). Ook in het buitenland kan je de kaart gebruiken.De kaart is strikt persoonlijk en moet je zichtbaar achter de voorruit leggen. Je kan ze enkel gebruiken wanneer je als houder van de kaart door het geparkeerde voertuig wordt vervoerd of wanneer je als houder het voertuig zelf bestuurt.

Voorwaarden

  • Je hebt een blijvende invaliditeit van 50 % of meer (invaliditeit van de benen) of van 80 % of meer (andere invaliditeit).
  • Je bent oorlogsinvalide (burgerlijk of militair) met een invaliditeit van 50 % of meer.
  • Je bent volledig verlamd aan de armen of beide armen werden geamputeerd.
  • Je hebt minstens 12 FOD-punten bij de score van jouw zelfredzaamheid. Dat is de mate waarin je jouw dagelijkse activiteiten minder of niet meer kan doen. Voorbeelden zijn moeilijkheden ervaren bij koken, jezelf aankleden of poetsen.
  • Je hebt minstens 2 FOD-punten op het onderdeel ‘verplaatsingen’. Je hebt dus grote moeilijkheden om je te verplaatsen of kan je niet verplaatsen zonder hulp van iemand anders of zonder het gebruik van hulpmiddelen.

Aanvraag

  • Vul jouw aanvraag in op handicap.belgium.be.
  • Meer informatie is te verkrijgen bij jouw mutualiteit.
  • Bij het Sociaal Huis kan je hulp verkrijgen bij het invullen van jouw aanvraagformulier. Je moet hiervoor een afspraak maken.

Afspraak maken