Palliatief forfait

Het palliatief forfait van de mutualiteit is een tegemoetkoming voor geneesmiddelen, verzorgingsmateriaal en hulpmiddelen die palliatieve thuispatiënten zelf (gedeeltelijk) moeten bekostigen.

Voorwaarden

Om recht te hebben op een palliatief forfait moet je aan de volgende 7 voorwaarden voldoen:

  • De ziekte is onomkeerbaar.
  • De algemene, fysieke of psychische toestand van de patiënt gaat ernstig achteruit.
  • Geen enkele therapie verbetert de toestand.
  • De levensverwachting is niet meer dan 3 maanden.
  • De fysieke, sociale of geestelijke noden zijn ernstig en vergen een belangrijke, tijdsintensieve en volgehouden inzet.
  • De patiënt heeft de intentie om thuis te sterven.
  • De patiënt voldoet aan de andere voorwaarden opgenomen volgens het RIZIV.

Aanvraag

De huisarts stuurt een aanvraagformulier naar de adviserende arts van de mutualiteit. De mutualiteit moet dit formulier ontvangen (vóór datum van overlijden). De mutualiteit betaalt de tegemoetkoming onmiddellijk na de kennisgeving van de adviserende arts. Meer informatie over deze forfait is te verkrijgen bij de dienst maatschappelijk werk van jouw mutualiteit.