Materiële ondersteuningspremie voor schoolgaande kinderen

Wat is deze premie?

De gemeentelijke materiële ondersteuningspremie voor schoolgaande kinderen dient voor aankopen die niet in de schoolfactuur opgenomen zijn. Aankopen zoals een fietshelm, bril, jas, schoenen, zwemkledij, boekentas, brooddoos enzoverder komen in aanmerking. 

Hoeveel bedraagt de tussenkomst?

  • Kleuteronderwijs: 75 euro
  • (Buitengewoon) lager onderwijs: 100 euro
  • (Buitengewoon) middelbaar onderwijs: 125 euro

Wie kan deze premie aanvragen?

Een ouder of voogd van een schoolgaand kind dat in Deerlijk woont en kleuter-, lager of middelbaar onderwijs volgt. Het kind moet deel uitmaken van een gezin dat gekend is door een maatschappelijk werker of de brugfiguur van het gemeentebestuur.

Hoe vraag je deze premie aan?

Je moet samen met een maatschappelijk werker of de brugfiguur een aanvraagformulier invullen met de nodige bewijsstukken. Je kan meerdere aanvragen indienen per jaar zolang de tussenkomst niet hoger is dan het maximumbedrag per schooljaar. Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst moet de aanvraag goedkeuren. 

Wat neem je mee bij jouw aanvraag?

  • Identiteitskaart
  • Rekeningnummer
  • Betalingsbewijs of bonnetjes van de aankopen