Mantelzorgmoment

Een mantelzorger is iemand die kosteloos en belangeloos zorgt voor een zorgbehoevende persoon uit zijn of haar omgeving. Dit kan een partner, buur, ouder, vriend ... zijn. Als gemeente organiseren wij mantelzorgmomenten. Dat is een moment waarop mantelzorgers uit onze gemeente elkaar ontmoeten en verbinding leggen. Een mantelzorgmoment kan zowel informatief als ontspannend van aard zijn.Ben jij mantelzorger en wil je hiervoor graag uitgenodigd worden? Mail gerust jouw gegevens door naar zorg@deerlijk.be of neem contact op met het Sociaal Huis.