Lokale Adviescommissie

Iedereen heeft recht op een minimale levering van elektriciteit, gas en water. Als jouw energievoorzieningen toch worden afgesloten, zal je in contact komen met de Lokale Adviescommissie (LAC).

Voorwaarden

Jouw energievoorzieningen afsluiten kan slechts in 3 uitzonderlijke gevallen :

  • Er is gevaar is door technische problemen. In dat geval is er een probleem van veiligheid.
  • In de andere 2 gevallen mag de netbeheerder jouw energie niet zomaar afsluiten. Hij moet advies vragen aan de LAC. Die commissie adviseert afsluiting wanneer:
    • de netbeheerder kan aantonen dat er fraude wordt gepleegd;
    • de facturen niet worden betaald en de netbeheerder geen budgetmeter laat plaatsen.

De energieleverancier mag enkel overgaan tot afsluiten, nadat de lokale adviescommissie dit heeft geadviseerd. Het OCMW verdedigt in deze commissie de belangen van de klant.

Hoe werkt de Lokale Adviescommissie?

De Lokale Adviescommissie vergadert regelmatig en bestaat uit het hoofd van de sociale dienst van het OCMW, een raadslid van het OCMW, een vertegenwoordiger van de energieleverancier en iemand van de erkende dienst voor schuldbemiddeling, als de klant daarmee werkt.

Een klant die ter sprake komt op de Lokale Adviescommissie, nodigen we altijd uit. Hij kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen. In een rustig gesprek en op basis van gezond verstand zoeken we naar een oplossing.