Lokaal opvanginitiatief

Tijdens een asielprocedure en het beroep bij de Raad van State heeft de asielzoeker recht op opvang. Dit wordt normaal verstrekt in een opvangcentrum. Deze zogenaamde opvang houdt materiële hulp in op een toegewezen, open plaats (en dus geen gesloten centrum). Fedasil beslist hierover bij de indiening van de asielaanvraag.

Hoe werkt het?

Het recht op materiële hulp op een toegewezen, open plaats bestaat uit huisvesting, voedsel, kleding, medische, maatschappelijke en psychologische begeleiding en de toekenning van een dagvergoeding. Dit omvat eveneens de toegang tot juridische bijstand, de toegang tot diensten als tolkdiensten of opleidingen en toegang tot een programma voor eventuele vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst.

De toewijzing gebeurt aan specifiek voor asielzoekers opgerichte opvangplaatsen, die door de Staat georganiseerd, of erkend en gesubsidieeerd zijn. Er bestaan 2 soorten materiële opvangstructuren, de collectieve en individuele opvangstructuren.

De collectieve opvangstructuren

Fedasil (de federale overheid), het Rode Kruis of de mutualiteiten beheren deze opvangcentra. Het zijn grootschalige centra waar de inwoners onderdak, maaltijden, ontspanningsmogelijkheden, medische verzorging, sociale begeleiding en beperkt zakgeld krijgen.

De individuele opvangstructuren

Een lokaal opvanginitiatief (LOI) van een Sociaal Huis mag dit soort opvang verzorgen. Het Sociaal Huis voorziet een huis of andere woonvoorziening, aangevuld met materiële voorzieningen voor levensbenodigdheden, medische voorzieningen, sociale begeleiding en leefgeld voor de overige kosten. Ook de opvangplaatsen voor begeleid wonen die beheerd worden door Vluchtelingenwerk Vlaanderen en CIRE vallen hieronder. In deze individuele opvang worden huisvesting, nutsvoorzieningen en sociale begeleiding aangeboden door een lokale welzijnsorganisatie. De landelijke NGO geeft juridische ondersteuning en voor overige kosten leefgeld.

Onze dienstverlening

Het Sociaal Huis van Deerlijk levert materiële opvang voor asielzoekers. We vullen dit concreet in door te zorgen voor huisvesting voor een gezin van zes personen. Asielzoekers verblijven normaal gezien eerst in een collectieve opvangstructuur. Na 4 maanden kunnen ze vragen om door te stromen naar een individuele opvangstructuur. Dit is geen afdwingbaar recht. Indien de persoonlijke situatie dit vereist (bv. door de gezins- of gezondheidstoestand) kan Fedasil ook onmiddellijk iemand toewijzen aan een individueel opvanginitiatief.