Leefloon

Het leefloon is een minimuminkomen toegekend aan personen die geen rechten kunnen openen op andere vormen van inkomsten of die beschikken over bestaansmiddelen die lager liggen dan de wettelijk vastgestelde bedragen.

Hoe aanvragen?

Je kan zowel schriftelijk als mondeling een aanvraag inleiden bij het Sociaal Huis. Het Sociaal Huis geeft je vervolgens een ontvangstbewijs van de aanvraag. De maatschappelijk werker zal een sociaal en financieel onderzoek instellen. Om de aanvraag vlot te laten verlopen, is het aangeraden om alle nuttige documenten mee te brengen!

Voorwaarden

Om van een leefloon te kunnen genieten moet je voldoen aan een aantal voorwaarden op vlak van nationaliteit, leeftijd, verblijfplaats, inkomsten, werkbereidheid en het uitputten van alle rechten op andere inkomsten. De wet van 26 mei 2002 bepaalt wie recht heeft op leefloon en wat de voorwaarden tot toekenning van het leefloon zijn.

Bedragen leefloon

  • Categorie 1 - samenwonende personen: 619,15 euro per maand
  • Categorie 2 - alleenstaande personen: 928,73 euro per maand
  • Categorie 3 - personen met gezinslast: 1.254,82 euro per maand

Deze bedragen worden geïndexeerd en kunnen dus veranderen. De vermelde bedragen zijn maximumbedragen. Deze bedragen kunnen verminderd worden met eigen bestaansmiddelen.

Extra informatie

Je vindt meer info over de voorwaarden en de wetgeving op www.mi-is.be.