Kortverblijf

De term kortverblijf moet je heel letterlijk nemen. In deze 4 kamers, die deel uitmaken van het woonzorgcentrum, worden senioren opgenomen voor een beperkte periode met een maximum van 3 maanden.

Tijdens het kortverblijf worden dezelfde woon- en leefmogelijkheden en dienstverlening geboden als aan de bewoners die vast in het woonzorgcentrum wonen. De meerwaarde van een tijdelijk verblijf is dat de oudere niet alleen de kans krijgt om verder te herstellen, maar dat een multidisciplinair team de zelfredzaamheid van de bewoner evalueert. Samen met de bewoner en een mantelzorger(s) wordt er op het einde van de verblijfsperiode gekeken wat de mogelijkheden zijn na het kortverblijf:

  • Terugkeer naar huis met eventueel extra ondersteuning.
  • Aanvulling van de thuiszorg door 1 of meerdere dagen gebruik te maken van het centrum voor dagverzorging.
  • Een verhuis naar een assistentiewoning.
  • Een 24 uursbegeleiding en aangewezen verhuis naar het woonzorgcentrum.

Af en toe gebruikmaken van het centrum voor kortverblijf, zorgt er meestal voor dat de mantelzorgers het langer kunnen volhouden en dat thuiszorg daardoor langer mogelijk is.