Klusdienst

De klusdienst voert klusjes en taken uit voor kwetsbare inwoners van Deerlijk.

Voor wie?

  • 60-plussers die voor specifieke taken niet of onvoldoende kunnen terugvallen op een sociaal netwerk
  • personen met een beperking
  • personen die door ziekte of lichamelijke ongeschiktheid definitief of tijdelijk niet zelf hun klusjes en taken kunnen uitvoeren
  • cliënten Sociaal Huis (sociale dienst en zorg)

Voor mensen jonger dan 60 jaar die de klusdienst willen gebruiken is er een goedkeuring nodig van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

Wat komt in aanmerking?

  • Kleine klussen en groenonderhoud
  • Verhuistaken cliënten Sociaal Huis (sociale dienst en zorg)
  • Ophalen vuil/groenafval cliënten Sociaal Huis (sociale dienst en zorg)

Kostprijs

Per uur kost de klusdienst:

  • normaal tarief: 31 euro
  • tarief op basis van recht op verhoogde tegemoetkoming: 20 euro
  • tarief op basis van inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of leefloon: 10 euro