Karweidienst

De karweidienst voert kleine karweien uit in en rond de woning (handelspanden uitgesloten). Onder kleine karweien verstaan we werk dat maximum 3 dagen en 24 uur per karwei in beslag neemt. Door de verstrengde veiligheidswetgeving komen karweien met een voethoogte hoger dan 1,5 meter niet langer in aanmerking. In mensentaal betekent dit dat de werkhoogte maximaal ongeveer 3 meter bedraagt.

Voor wie

Hulpbehoevende senioren, dit wil zeggen 65-plussers die deze karweien zelf niet (meer) kunnen uitvoeren. In uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld bij langdurige ziekte) is de karweidienst er ook voor hulpbehoevende mensen die nog geen 65-plus zijn. Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst bespreekt deze aanvragen vooraf aan de hand van een sociaal verslag.

Kostprijs

De kosten zijn afhankelijk van inkomen, bedragen en duur.

  • Minimum: 5 euro per uur.
  • Maximum: 20 euro per uur.
  • Daartussen: 0,30 euro per 24,79 euro inkomsten.
  • Karwei langer dan 24 uren: + 50 % voor de meeruren.
  • Karweien op jaarbasis langer dan 50 uren: + 100 % voor de meeruren.
  • Wij werken met een maandelijkse facturatie.

Gebruik van de aanhangwagen

De aanhangwagen gebruiken we alleen voor karweien uitgevoerd door het Sociaal Huis. De kosten hiervoor zijn:

  • Gebruik aansluitend bij de karwei: de uren lopen gewoon door.
  • Gebruik niet-aansluitend bij de karwei: forfait van 6,20 euro per rit en per gezin, tarief aangerekend door het containerpark rekenen we door aan de cliënt.