Huurwaarborg

Als je een woning of appartement wil huren, moet je meestal een huurwaarborg betalen die gelijk is aan twee maanden huur. Als je de huurwaarborg niet of niet volledig kan betalen, kan het Sociaal Huis helpen.

Hoe werkt het?

Het Sociaal Huis kan een huurwaarborg via bankwaarborg toekennen. Dat is mogelijk na een sociaal en financieel onderzoek door een maatschappelijk werker. Op basis daarvan beslist het bijzonder comité voor de sociale dienst of ze jou een huurwaarborg via bankwaarborg toekennen.

Kosten

De steunverlening zelf is gratis, maar je moet de borg wel volledig terugbetalen aan het Sociaal Huis.