Financiële steunverlening asielzoekers

De financiële steunverlening die ons Sociaal Huis biedt aan de asielzoekers is vergelijkbaar met het leefloon (vroeger bestaansminimum). Deze steun is enkel mogelijk voor asielzoekers die zich in de tweede fase van de oude asielprocedure bevinden, de zogenaamde 'gegrondheidsfase'.