Financiële steunverlening

Naast het recht op maatschappelijke integratie/leefloon kan het Sociaal Huis onder verschillende vormen financiële steunverlening toekennen. Deze steunverlening biedt een oplossing voor een dringende probleemsituatie.

Hoe werkt het?

Na het uitvoeren van een grondig financieel en sociaal onderzoek door de maatschappelijk werker, leggen we jouw vraag tot financiële steunverlening voor aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, die beslist of ze de steun al dan niet toekent.