European Disability Card

De European Disability Card (EDC) is een gratis kaart die de toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding bevordert. Denk daarbij aan musea, pretparken, toeristische attracties en sportcentra. De kaart is 5 jaar geldig, ongeacht de duur van de erkenning van de handicap.

Wie kan een EDC aanvragen?

Personen met een handicap hebben recht op een EDC als ze een dossier hebben bij een van de volgende Belgische instellingen:

  • FOD Sociale Zekerheid (Directie-Generaal Personen met een handicap)
  • Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
  • Agence pour une Vie de Qualité (AViQ)
  • Service Personne Handicapée Autono­mie Recherchée (PHARE)
  • Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben (DSL)

Waar is de EDC geldig?

De organisaties die de EDC aanvaarden, maken dat bekend via hun eigen communicatiekanalen. Ze bepalen zelf welke voordelen ze toekennen op vertoon van deze kaart. Het kan gaan om kortingen, maar ook audiogidsen, voorbehouden plaatsen enzovoort.

Hoe vraag ik een EDC aan?

De aanvraag verschilt per instelling. Als inwoner van Deerlijk is de kans wellicht het grootst dat je de EDC moet aanvragen via de FOD Sociale Zekerheid. Daarvoor moet je het formulier invullen op www.handicap.belgium.be.

Kosten en voordelen

De EDC is gratis. In Deerlijk zijn er ook heel wat voordelen verbonden aan het aanvragen van deze kaart.

Ontdek de voordelen

Meer info

www.eudisabilitycard.be

Vraag een European Discability Card aan